Звіт за 2019 рік

By | 25 Квітня, 2020

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський» за 2019 р.

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2020 року членами ОК «Розсошанський» є 84 особи (на 01.01.19 р. – 84, на 01.01.18 р. – 82, на 01.01.17 року – 78, на 01.01.2016 року – 72). У 2019 році до складу членів ОК прийнято 2 осіб (у 2018 – 2,  у 2017 році – 7, у 2016 році – 7).  На території масиву постійно мешкає 56 родин (Квітнева – 11, Веселкова – 9, Головна – 2, Сонячна – 8, Абрикосова – 8, Виноградна – 4, провулок  Розсошанський – 2, вулиця Розсошанська – 3, Березова – 9), у 2018 році проживало 48 родин, у 2017 році – 26 родин, у 2016 році – 14, у 2015 році –7.

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№826/160кВА, №905/400 кВА та №906/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Встановлено 77 приладів обліку електричної енергії (2018 рік – 72,2017 рік – 70, 2016 рік – 65, 2015 рік – 62). Здійснюється постійне освітлення території масиву у темну добу.

На території масиву в наявності 7 км (2016 рік – 6,5 км, 2015 рік – 6 км) доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний). Окремі частини вулиць Квітнева (будинки 17-27,16-20), Веселкова (будинок 31), та Розсошанська (будинок 37/2) мають завершене (остаточне) покриття у вигляді бруківки, системи відводу стоків (поверхневий та/або підземний дренаж) .

Зовнішніми мережами газифіковано 140 земельних ділянок (2018-135, 2017 рік – 120, 2016 рік – 78, 2015 рік – 74), 34 домогосподарства споживає газ (у 2017 році – 31, у 2016 році – 24, у 2015 році – 14).

Мережею Інтернет ОК «Розсошанський» постійно користується 52 абонента (2018 – 40, 2017 рік – 31, 2016 рік – 18), діє цілодобова система відеоспостереження, що включає 21 зовнішню ІР-відеокамеру (2018 – 21, 2017 рік – 19, 2016 рік – 12,  2015 рік – 6), оптоволоконну мережу, відео реєстратор, накопичувачі та систему аварійного живлення.  

На даний час збудовано 600 метрів загальної огорожі масиву, встановлено 4 шлагбауми для обмеження в’їзду вантажного транспорту на вулицях Квітнева, Веселкова – 2 шт., Сонячна та Березова. На в’їзді до вулиці Абрикосова діють автоматичні ворота. 

Організаційні заходи у 2019 році:

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, адміністратора Інтернет-сайту, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання, функціонування мережі Інтернет та відеоспостереження. У 2019 році   

 1. На прохання мешканців проведено збори (протягом року) по окремих вулицях масиву.
 2. Підготовлено 38 вихідних документів для потреб членів ОК «Розсошанський» та в інстанції (2018 – 35, 2017 рік – 44, 2016 рік – 48, 2015 рік – 59). 
 3. Проведено та обліковано 1289 бухгалтерських операції по касі та банку (2018 – 1133, 2017 рік – 1170, 2016 рік – 1135, 2015 рік – 886).
 4. Подані необхідні звіти за 2018 рік в органи ДФС України.
 5. Здійснено оформлення необхідних документів в УСЗН для отримання мешканцями, що мають відповідне право, на пільги та субсидії.
 6. На офіційному сайті постійно подавалася та оновлюється інформація з актуальних питань діяльності ОК.
 7. На підставі договорів здійсненні заходи з будівництва та обслуговування системи електро- та газопостачання, ремонту доріг та проїздів, мережі Інтернет та відеоспостереження.

Загальні фінансові показники за 2019 рік

Всього отримано надходжень на суму 1091655,46 грн. (2018  рік – 2214833 грн., 2017 рік – 1332834,9 грн., 2016 рік – 953153,71 грн.; 2015 рік – 1038331,76 грн.), проведено витрат на суму 1156354,2 грн.  (2018 – 2160271 грн., 2017 рік – 1268727,26 грн., 2016 рік – 910953,1 грн.; 2015 рік – 1060507,02 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський» – 29980,18 грн. або 2,6 % від загальних витрат, середньомісячний розмір утримання 2498,34 грн. Дозволений рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання (в місяць не більше 2500 грн. та на рік не більше 30000 грн.)  не перевищено.  

Негативне сальдо надходжень над витратами  «мінус» 64698,74 грн. (у 2018 році сальдо «плюс» 54561,62 грн.,  2017 рік – сальдо «плюс» 64107,64 грн., 2016 рік – сальдо «плюс» 42200,61 грн., 2015 рік – сальдо «мінус» 22175,26 грн.)

В структурі загальних надходжень 57,54 % (628177 грн.) отримано готівкою, 42,46 % (463478,46 грн.) – через банк, натомість в структурі загальних витрат 10,41 % витрачено готівкою (120291,3 грн.), 89,59 % (1036062,9 грн.) – через банк.

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2020 р. становив 99420,47 грн., у тому числі в касі 68666,46 грн., на рахунку в банку 30754 грн.  (на 01.01.2019 року – 164119,21 грн., у тому числі в касі – 35780,77 грн., на рахунку в банку – 128338,44 грн.,  на 01.01.2018 року – 109557,59 грн., у тому числі в касі – 77430,13 грн., на рахунку в банку – 5233,11 грн., на 01.01.2017 року – 45450 грн., у тому числі в касі – 39939,6 грн., на рахунку в банку – 5510,4 грн.; на 01.01.16 року –  3249,39 грн., у тому числі каса – 2749,39 грн. та банк – 500 грн.).

Деталізація надходжень та витрат у 2019 році.

Всі надходження в неподільний фонд сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК. Поворотної допомоги, благодійних внесків та фінансування (субвенцій, дотацій, трансферів тощо) з Державного та/або місцевих бюджетів України у 2019 році ОК «Розсошанський» не отримував. 

Для порівняльного аналізу, узагальнені дані по структурі надходжень та витрат (у відсотковому та грошовому вимірах) за 2018 та 2019 роки подані у таблиці № 1. 

Порівняльна структура надходжень та витрат ОК «Розсошанський» у 2018 та 2019 рр.

Таблиця № 1

Назва виду  надходжень та витрат Надходження, грн. Надходження, % від загальних Витрати, грн. Витрати,

% від зальних

 

Сальдо,

грн.

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

 

2019

 

2018 2019
Залишок коштів на початок року +109557 +164119,21
Оплата спожитої електричної енергії 541694 648315,46

 

24,46 59,4 666112 743916,07 30,83 67 -124418 -95600,61
Обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження 48400 25000

 

2,19 2,3 39109 46900,38

 

1,81 4,1 +9291 -21900,38
Оплата Інтернет трафіку та хостінгу сайту 6690 77590

 

0,3 7,1 13200 13200

 

0,62 1 -6510 64390
Будівництво загальної огорожі 33600 15000 1,52 1,4

 

21000 0 0,97 0 +12600 15000
Обслуговування електромережі 102500 35000 4,63 2,9 61578 193200 2,85 14,1 +40922 -158200
Обслуговування загальних ділянок доріг, заїздів 1200 0 0,05 0 17531 71759,27 0,81 6,2 -16331 -71759,27
Утримання ОК «Розсошанський» 0 0 0 0 29976 29980,18 1,39 2,6 -29976 -29980,18
Надходження та витрати по окремих вулицях 1310699 110000 59,18 10,1 1311765 39398,3 60,72 3,4 -1066 70601,7
Вступні та членські внески 152050 180750

 

6,86 16,8 0 0 0 0 +152050 180750
Отримання та повернення позик 18000 0 0,81 0 0 18000 0 0 +18000 -18000
Загальне сальдо 2214833 1091655,46 100 100 2160271 1156354,2 100 100 +54562 -64698,74
Залишок коштів на кінець року   +164119 +99420,47

Утримання ОК Розсошанський»

На утримання ОК «Розсошанський» у 2019 році витрачено 29980,18 грн. або 2,6 % від загальних витрат (2018 рік, – 29976,25 грн. або 1,39 % від загальних витрат, 2017  рік – 29998,66 грн. або 2,36 %, 2016 рік – 29952,58 грн. або 3,28% від загальних витрат), середній місячний розмір утримання становив 2499,88 грн. (2017 рік – 2499,88 грн., 2016 рік – 2496,05 грн.).

В структурі витрат на утримання:

 • закупівля паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – 27204,25 грн. або 90,75% (у 2018 році – 26161,28 грн., або 87,27 %, у 2017 році 79,4 %, у 2016 році – 23442,4 грн. – 78,26 %,  у 2015 році – 22429,42 грн. – 80,62%) від загальної суми утримання);
 • оплата мобільного зв’язку – 375 грн., або 1,25 % (у 2018 році – 902 грн. або 3 %, у 2017 році  2909 грн. або 9,7 %, у 2016 році – 2055 грн. – 6,86 %, у 2015 році – 2089,98 грн., або 7,51%)  від загальної суми утримання;
 • оплата канцелярських товарів (виробів), обслуговування оргтехніки – 976,65 грн. або 3,25 % (у 2018 році – 1098,38 грн., або  3,66 %,  у 2017 році 1877,62 грн. або 6,25 %, у 2016 році – 2863,1 грн. – 9,55 %, у 2015 році – 1798,39 грн., або 6,47%) від загальної суми утримання;
 • комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1424,28 або 4,75 % (у 2018 році – 1814,59 грн. або 6,07 %, у 2017 році 1394 грн. або 4,65 %, у 2016 році – 1592,08 грн. – 5,31 %, у 2015 році – 1500,55 грн., – 5,40%) від загальної суми утримання.

Особливості надходжень та витрат у 2019 році (окремі тенденції).

 1. Значене зменшення частки надходжень та витрат окремих вулиць в загальному бюджеті (у порівнянні з 2017 та 2018 роках).

Згідно Рішення Загальних Зборів від 18.02.17 року, з 2017 року, три останніх роки,  облаштування інфраструктури окремих вулиць (крім мереж електропостачання, Інтернету і  відеоспостереження та загальної огорожі) здійснюється за рахунок внесків мешканців – власників земельних ділянок по вулиці.

У 2018 році майже 60 % надходжень та 61 % витрат зведеного бюджету ОК «Розсошанський» (2/3 від загальної частини) – це надходження та витрати на облаштування окремих вулиць та провулків за рахунок власників ділянок в межах вулиці, у 2017 році цей показник становив 34 % та 35 % відповідно, або 1/3 від загальної частини.  Натомість у 2019 році цей показник становить лише 10,1 % надходжень та 3,4 % витрат зведеного бюджету ОК «Розсошанський».

Отже, є сталою тенденція зупинення розвитку окремих вулиць та провулків масиву, що здійснюється за рахунок внесків мешканців (власників ділянок) даної вулиці. Так, по 6 вулицях та провулках масиву (Веселкова, Головна, Абрикосова, Розсошанська, провулок Розсошанський,  Березова, 34-50,) не обліковано жодних надходжень та витрат, тобто розвитку зазначених вулиць у 2019 році не було. Надходження по інших вулицях (Квітнева, Сонячна, Виноградна) – це підключення нових та діючих членів ОК до раніше збудованої інфраструктури (до газової мережі, оплата за будівництво дороги, за встановлений шлагбаум тощо). Витрати по цих вулицях масиву – це ремонт дорожнього полотна після прокладання (підключення до) газової мережі, поточне прибирання колійності, підсипання вибоїн тощо.  

Надходження та витрати по окремих вулицях масиву у 2019 році наступні:  

Вулиця Розсошанська, 1/1 (відомість № 620)

Залишок 2018 року «плюс» 1022.  Витрачено 1000 грн. на підсипання вулиці щебенем (Т-образного перехрестя вулиць Розсошанська та Квітнева). Залишок  «плюс» 22 грн.

Вулиця Квітнева (відомість № 621)

Залишок 2018 року «мінус» 5230,87 грн. Надходження 24000 грн. (підключення до існуючої газової мережі двох ділянок). Витрачено 5478 грн. на ремонт перехрестя – вулиці Квітнева та Розсошанська. Залишок «плюс» 13291,13 грн. 

Вулиця Квітнева (ділянки 31-39,28-46, відомість № 622)

Залишок коштів 2018 року «мінус» 17486 грн. Надходження 12000 грн. (підключення до існуючої газової мережі однієї ділянки). Залишок «мінус» 5486 грн.

Вулиця Веселкова (відомість № 613)

Залишок коштів 2018 року «мінус» 4214,54 грн. Надходжень та витрат не було. Залишок «мінус» 4214,54 грн.

Порівняльний аналіз надходжень та витрат по окремих вулицях

ОК «Розсошанський» в 2018-2019 роках

Таблиця № 2

Назва вулиці та провулка Залишок на початок 2018 р. Надходження Витрати Сальдо Залишок на початок року
    2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2020
Розсошанська, 1/1 6532 0 0 5510 1000 1022 -1000 1022 22
Квітнева 21018,43 1094499 24000 1120748,3 5478 -5230,87 18522 -5230,87 13291,13
Квітнева, 31-45,26-48 0 25000 12000 42486 0 -17486 12000 -17486 -5486
Веселкова -3214,54 10900 0 11900 0 -4214,54 0 -4214,54 -4214,54
Головна 8200 0 0 9380 0 -1180 0 -1180 -1180
Сонячна та пров.Сонячний -6418,54 3000 50000 0 25920,3 -3418,54 24079,7 -3418,54 20661,16
Абрикосова -1768 69300 0 58007 0 9525 0 9525 9525
Виноградна 0 108000 24000 63733,2 7000 44266,8 17000 44266,8 61266,8
 пров.Розсошанський 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Березова, 34-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Розсошанська, 25-29,33-37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
По всіх вулиця та провулках разом 24349,35 1310699 110000 1311764,5 39398,3 23283,85 70601,7 23283,85 93885,55

Вулиця Головна (відомість № 615)

Залишок коштів 2018 року «мінус» 1180 грн. Надходжень та витрат не було. Залишок «мінус» 1180 грн.

Вулиця Сонячна та провулок Сонячний (відомість № 612)

Залишок коштів 2018 року «мінус» 3418,54 грн. Зібрано 50000 грн. внесків (за нову газифікацію земельних ділянок та за шлагбаум, що раніше побудовані), на нову газифікацію витрачено 24079,7 грн. Залишок «плюс» 20661,16 грн.

Вулиця Абрикосова (відомість № 614)

Залишок коштів 2018 року «плюс» 9525 грн. Надходжень та витрат не було. Залишок «плюс» 9525 грн.

Вулиця Виноградна (відомість № 616)

Залишок коштів 2018 року «плюс» 44266,8 грн. Надходження 24000 грн. (підключення до існуючої газової мережі двох ділянок), витрати 7000 грн. (прокладання закладних газової мережі та поточний ремонт вулиці після прокладання газової мережі). Залишок «плюс» 61266,8 грн.

Провулок Розсошанський (відомість № 617)

Залишок коштів 2018 року 0 грн. Надходжень та витрат не було. Залишок 0 грн.

Вулиця Березова (34-50) (відомість № 618)

Залишок коштів 2018 року 0 грн. Надходжень та витрат не було. Залишок 0 грн.

Вулиця Розсошанська (25-29, 33-37) (відомість № 619)

Залишок коштів 2018 року 0 грн. Надходжень та витрат не було. Залишок 0 грн.

Порівняльний аналіз надходжень та витрат по окремих вулицях у 2018 та 2019 роках поданий у таблиці № 2.

 1. Постійне збільшення споживання та оплати за спожиту електричну енергію

З року в рік сталою є тенденція збільшення оплати та витрат за споживання електричної енергії В структурі загального бюджету ОК у 2019 році надходження від споживачів за спожиту електричну енергію становили 59,4% від загальних, витрати – 67% від загальних витрат.

Так, у 2018 році сплачено за спожиту електричну енергію 666112 грн., у 2019 році – 743916,07 грн. (ріст на 12%). Отримано оплату від споживачів за спожиту електричну енергію у 2018 році – 541694 грн., у 2019 році – 648315,46 грн. (ріст на 19,6 %). «Мінусове» сальдо на оплату електричної енергії становило 95600,61 грн., з якого витрачено на :

 • загальне освітлення – 34545,84 грн. (20563 кВт),
 • роботу мережі Інтернет 10092,76 грн. (6581 кВт).
 • компенсацію реактивних втрат трьох КТП – 50962,01 грн.
 1. Зменшення витрат на будівництво та обслуговування мережі Інтернет, збільшення надходжень від користувачів мережі Інтернет

У 2018 році на обслуговування мережі Інтернет витрачено 39109 грн. та підключено 12 абонентів, у 2019 році також підключено 12 нових абонентів та витрачено 27043 грн. на поточне обслуговування.  Станом на 01.01.2020 р. мережею Інтернет ОК «Розсошанський» користується 52 абонента (2018 рік – 43), відповідно збільшено надходження за користування мережею з 39420 грн. у 2019 році до 46810 грн. у 2020 році, тобто на 7310 грн. При тому що оплата за трафік з боку провайдера збільшено тільки на 500 грн. На мережу Інтернет додатково витрачено 10092,76 грн. в якості оплати 6581 кВт спожитої електричної енергії (серверне обладнання, система відеоспостереження). Повна окупність системи Інтернет та відеоспостереження можлива при підключенні ще додатково 14-17 абонентів, тобто при загальній кількості 67-70 абонентів. 

В той же час, внесок на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» до теперішнього часу не здали 22 особи (на початок 2019 року – також 22 особи).  Загальна сума боргу по цьому внеску становить 110000 грн., при отриманні цих коштів є змога додатково розширити діючу систему відеоспостереження, зокрема збільшити кількість відеокамер.

 1. Необхідність постійних витрат для підтримання надійності електромережі та системи освітлення

З метою підтримання надійності електропостачання та системи освітлення отримано 35000 грн. цільових внесків, витрачено 193200 грн. на:

 • встановлення нових та заміну старих приладів обліку електричної енергії – 35000 грн.; 
 • будівництво ПЛ-0.4. кВ по вулиці Виноградна (непарна сторона) – 56337 грн.
 • погашення наявної заборгованості перед підрядником за виконанні у 2018 році роботи – 16820,52 грн..
 • обслуговування 3-х КТП та системи освітлення (заміни ламп освітлення, автоматів струму та старих ящиків тощо) – 69165,72 грн.;
 • авансову оплату підряднику для виконання робіт в 2020 році – 15876,76 грн.

Заміна ламп освітлення здійснюється 2-3 рази в квартал при пошкодженні (виходу з ладу) сумарно більше ніж 10 ламп. Обслуговування приладів обліку окремих абонентів – на вимогу останніх. Обслуговування КТП – не рідше два рази на рік (по закінченню та перед опалювальним сезоном) та при виникнення потреби.    

 1. Збільшення витрат на обслуговування і прибирання території масиву та ремонт загальних ділянок доріг

На обслуговування загальної території масиву у 2019 році в цілому витрачено 71759,27 грн., з яких на

 • прибирання снігу – 4400 грн. (2 рази);
 • прибирання та вивіз сміття – 12838,47 грн. (3 рази);
 • косіння трави – 6654,8 грн. (2 рази);
 • закупівлю, доставку та наповнення 15 ящиків для піску – 23500 грн.;
 • закупівлю та доставку 4 дорожніх дзеркал – 15058 грн.;
 • поточний ремонт загальних заїздів та виїздів, підсипання перехресть – 8248 грн.;
 • виготовлення примірників графічних матеріалів та документації ДПТ – 1060 грн.
 1. Продовження будівництво загальних газових мереж

У 2019 році відбулося продовження будівництва загальної газової мережі на вулицях Сонячна – Березова за рахунок цільових внесків.

Також повністю повернуто поворотну позику за будівництво газової мережі вулиці Квітнева (31-45,28-46) в розмірі 18000 грн.

Станом на 01.01.2020 року без газових магістральних ліній на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються (побудовані) будинки, залишається вул. Головна з №№ 6-20/2, весь провулок Розсошанський, вул.Розсошанська з №№ 1/1,2,25-37/2), вул. Березова з  №№34-50.

 1. Погашення заборгованості (перевитрат) за збудовану загальну огорожу  

У 2019 році будівництво загальної бетонної огорожі не проводилось. Завдяки внесках 5 членів ОК (15000 грн.) вдалося погасити заборгованість (перевитрату) в неподільному фонді по цьому виду витрат. На 01.01.2020 року позитивне сальдо становить 6470 грн. Роботи з будівництва загальної огорожі планується поновити у 2020 році за рахунок наявних цільових коштів. Про те заборгованість за вже збудовану праву частину огорожі (вулиці Виноградна, провулок Розсошанський, вулиця Розсошанська з №№ 25-37/2, вулиця Березова з №№ 34-50) становить 19040 грн.

Внесок на будівництво загальної огорожі з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» до теперішнього часу не здали 23 особи (на початок 2019 року – 30 осіб, на початок 2018 року – 40 осіб). Загальна сума боргу по цьому внеску становить 69000 грн. При отриманні цих коштів є змога додатково збудувати до 100 метрів огорожі.

 1. Постійні боржники по сплаті членських внесків (кандидати на виключення з членів ОК).

З року в рік є постійні боржники, дані яких наведені у таблиці № 3. Загальна сума несплаченого боргу по членських внесках за 2017-2019 роки у 2 осіб становить 9000 грн. 

ПОСТІЙНІ БОРЖНИКИ

по сплаті членських внесків за 2017, 2018 та 2019 роки в ОК «Розсошанський»

Таблиця № 3

№ з/п П.І.Б члена кооперативу Адреса Борг на 01.01.18 року Борг на 01.01.19 року Борг на 01.01.20 року Примітка
1 Гречаник Олександр Володимирович вул. Головна, 6 1200 3000 4800 Борг за 2017, 2018 та 2019 роки 
2 Тер-Григорян Вардан Хачатурович вул. Виноградна,15 600 2400 4200 Борг за 3,4 квартали 2017 року, 2018 та 2019 роки 

Дані особи будуть рекомендовані Правлінню та Загальним Зборам до виключення з членів ОК «Розсошанський» за систематичну не сплату обов’язкових членських внесків протягом трьох (2017-2019) років.  

 1. Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський» та перед ОК «Розсошанський»

Станом на 01.01.2020 року в ОК «Розсошанський» боргових зобов’язань не має (на 01.01.19 р. існували загальні боргові зобов’язання в загальному розмірі 37800,93 грн., з яких 16820,52 грн. – борг за обслуговування електромережі, 2980,41 грн. – помилкова переплата в якості субсидії  з боку УСЗН РДА; 18000 грн. – отримана поворотна позика на будівництво газової мережі;  на 01.01.2018 року – загальний борг ОК становив 14358,53 грн.).

Станом на 01.01.2020 року існував борг за спожиту електричну енергію в розмірі 22 грн. 95 коп., що погашений 03.01.2020 р. (на 01.01.19 р. переплати або боргу за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» не було).

Переплати або боргу за обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження на 01.01.2020 р не має (на 01.01.2019 року переплата становила 4142,92 грн.,  на 01.01.2018 року – 98 грн. 27 коп.)

На 01.01.2019 року перед ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання УСЗН Хмельницької РДА по компенсації за надані послуги пільговій категорії населення (субсидії та пільги) –  5141,21 грн. (на 01.01.2018 року –  608,51 грн.), які повністю погашені.  

На 01.01.2019 року загальний борг по членських внесках становив 18900 грн., на 01.01.2020 року – 9000 грн. у 2 осіб, яких заплановано виключити з членів ОК.

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», у 2020 року пропонується:

 1. Продовжити обслуговувати наявну загальну інженерну та транспортну інфраструктуру за рахунок неподільного фонду; нове будівництво проводити за рахунок відповідних цільових внесків.
 2. У зв’язку з прийняттям та початком дії Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ринок електричної енергії», Постанов Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕ КП) від 14.03.2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» та від 14.03.2018 року № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу» привести у відповідність нормативно-правову базу ОК (індивідуальні та колективні договори на споживання електричної енергії).
 3. За рахунок коштів неподільного фонду продовжити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття, здійснення косіння трави) для комфортного проживання мешканців.
 4. Рекомендувати Правлінню та Загальним Зборам виключити з числа членів ОК 2 осіб, які мають систематичну заборгованість по сплаті членських внесків за 2017-2019 роки, а саме Гречаника О.В. та Тер-Григоряна В.Х.
 5. Вирішити питання щодо будівництва дитячого та спортивного майданчиків в межах масиву.
 6. З урахуванням остаточного завершення будівництва електромережі, привести у відповідність проекти електропостачання ОК «Розсошанський» по окремих КТП (внести необхідні зміни) по факту побудованих мереж та отриманих ТУ кожним членом ОК «Розсошанський».
 7. Провести інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності кооперативу для виконання статутних цілей та завдань, що будуть визначені Правлінням та Загальними Зборами ОК «Розсошанський».

Голова Правління  ОК Розсошанський»   Шупта О.М.         04.01.2020 року