Податок на нерухомість

Інформація по сплаті за землю (земельний податок) до 2014 року (включно) на території ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

 

Для фізичних осіб суми податку нараховують органи ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про сплату податку. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

Для самостійної сплати необхідно розрахувати розмір податку.

Розмір податку згідно нормативно-грошової оцінки 1 га землі з призначенням «Для ведення ОСГ» на території Розсошанської сільської ради Хмельницької області на 31.12.2014 року становила 33.5 грн., відповідно за 100 метрів квадратних (0,1 га або 1 сотка) – 0.335 грн. Для сплати податку необхідно розрахувати суму податку в залежності від площі земельної ділянки (10 соток – 3.35 грн., 15 соток – 5.03 грн.) та перерахувати кошти за нижче поданими реквізитами:

 

Одержувач платежу: Управління Державної казначейської служби України у Хмельницькому районі

Поточний рахунок одержувача: 33216813700520

Установа банку: ГУ ДКСУ у Хмельницькій області

П.І.Б. платника (власника земельної ділянки)

Ідентифікаційний номер платника (власника земельної ділянки)

Призначення платежу: ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК з ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Період платежу (за який рік оплата)

Код виду платежу —-

Код бюджетної класифікації 13050300

Сума  ____ грн.

 

Відповідно до п. 286.5 ст. 286  ПКУ, в разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачує попередній власник за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новий власник — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

 

 

Загальні положення щодо земельного податку (до відома)

Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III (ЗКУ), використання землі в Україні є платним. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (ПКУ) встановлює, що плата за землю належить  до загальнодержавних податків і зборів, справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

  • . ПКУ дає таке визначення цим поняттям: — земельний податок — обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (п. 14.1.72 ст. 14 ПКУ);
  • — орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності — обов’язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою (п. 14.1.136 ст. 14 ПКУ). Нижче надано інформацію про земельний податок.

Платниками цього податку є:

— власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

— землекористувачі.

 

Для довідки <…>

14.1.34. власники земельних ділянок — юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно; <…>

14.1.73. землекористувачі — юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди… <…>

Стаття 14 ПКУ (витяг)

Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, а якщо грошова оцінка не проводилась — то площа земельних ділянок.

 

Документальне підтвердження

Земельні відносини в Україні регулюють Конституція України, ЗКУ, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти. Згідно зі ст. 116 ЗКУ, юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування або за результатами аукціону шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 ЗКУ). Важливо пам’ятати, що в разі переходу права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно (п. 287.6 ст. 287 ПКУ).

 

Земельний кадастр

Відповідно до ст. 194 ЗКУ, для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян, з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю та інших цілей призначений державний земельний кадастр. Його веде уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Дані державного земельного кадастру є підставою для нарахування земельного податку (п. 286.1 ст. 286 ПКУ). Земельний кадастр містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів. Зауважимо, що ПКУ обійшовся без дещо дискримінаційної норми, яка містилася в ст. 7 Закону № 2535. У ній зазначено, що в разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховувався від суми, яка дорівнювала грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховувався розмір податку, не могла бути меншою за ціну земельної ділянки, зазначену в угоді. Відповідно до ст. 23 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р. № 1378-IV, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видає відповідний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Зараз таким органом є Державне агентство земельних ресурсів України, положення про яке затверджене Указом Президента від 08.04.2011 р. № 445/2011.

 

Оподаткування сільськогосподарських земель

Відповідно до п. 272.1 ст. 272 ПКУ, ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь (незалежно від місця розташування) встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах:

— для ріллі, сіножатей та пасовищ — 0,1 %;

— для багаторічних насаджень — 0,03 %.

За такими самими ставками справляється податок за сільськогосподарські угіддя, що надані в установленому порядку і використовуються за цільовим призначенням.

 

Пільги

Пільги зі сплати земельного надаються платникам податку — фізичним особам згідно ст. 281 ПКУ, зокрема інвалідам першої і другої груп; фізичним особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонерам за віком; ветеранам війни та чорнобильцям), та пільги, надані всім фізичним особам (на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм) за умови дотримання певного режиму використання земель (наприклад, для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш двох гектарів; для ведення садівництва — не більш 0,12 гектара тощо).

 

Щодо фізичних осіб, то для них суми податку нараховують органи ДПС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про сплату податку. Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

 

Сплата податку

Власники землі та землекористувачі вносять плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується однаковими частками за місцем розташування земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця