Підсумкова звітність по електроенергії за 2015 рік.

Звітна відомість № 81 по споживанню та оплаті за використану електричну енергію у грудні 2015 року в ОК  «Розсошанський» (станом на 01.01.2016 року)

ТРИЗОННИЙ ТАРИФ (за 1 кВт/год. –  ніч (Т1) – 0,3156 грн., день (Т2) – 0,789 грн., пік (Т3) – 1,1835 грн.)

при розрахунках округлення копійок до гривні для зручності бухгалтерського обліку )

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) напочаток місяця, грн. Показник на початок місяця,кВт Показникна кінець місяця,кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Зараховано аванс або попередній борг, грн. Переплата (+) або борг. (-) накінець місяця, грн.
1 Шупта О.М.8000 грн.10.12.15 р.

ПКО № 1049

11268.25 Т1 –31571Т2 – 11418Т3 – 3481 Т1 –34135Т2 – 11826Т3 – 3558 Т1 –2564Т2 – 408Т3 –77

3049

Т1 –809Т2 – 322Т3 –91

1222

1222 11268.25 10046.25
2 Шкабура В.М. (пільга 160кВт) 61.75 Т1 –32408Т2 – 7161Т3 – 2988 Т1 –32481Т2 – 7326Т3 – 2990 Т1 –73Т2 – 165Т3 –2

240

Т1 –23.03Т2 – 130.18Т3 –2.36

155.57

52.14 (пільга УСЗН) 61.75 9.61
3 Шиманська О.В. Сонячна, 10 647 Т1 –1876Т2 – 3602Т3 –1478 Т1 –2612Т2 – 4537Т3 – 1937 Т1 –736Т2 – 935Т3 –459

2130

Т1 –232Т2 – 738Т3 –543

1513

1513 647 -866
4 Шиманська О.В. Сонячна, 12 0 Т1 – 5Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 1602Т2 – 674Т3 – 59 Т1 – 1597Т2 – 674Т3 –59

2330

Т1 –504Т2 – 532Т3 –70

1106

1106 0 -1106
5 Підмурняк О.О. 0 Т1 –39Т2 – 296Т3 –114 Т1 – 41Т2 – 299Т3 – 115 Т1 –2Т2 – 3Т3 –1

6

Т1 –1Т2 – 2Т3 –1

4

4 0 -4
6 Лозінський Г.П. 164 Т1 –5355Т2 – 8920Т3 –4099 Т1 –7354Т2 – 11553Т3 – 5282 Т1 –1999Т2 – 2633Т3 –1183

5815

Т1 –631Т2 – 2077Т3 –1400

4108

4108 164 -3944
7 Рудий К.Л. 21 Т1 –1346Т2 – 2955Т3 –1285 Т1 –1373Т2 – 3000Т3 – 1305 Т1 –27Т2 – 45Т3 –20

92

Т1 –9Т2 – 36Т3 –24

69

69 21 -48
8 Ніколаєнко О.Б.   -2 Т1 –224Т2 – 678Т3 –210 Т1 –224Т2 – 742Т3 – 225 Т1 –0Т2 – 64Т3 –15

79

Т1 –0Т2 – 50Т3 –18

68

68 -2 -70
9 Качаєв І.Л.   181 Т1 – 3Т2 – 36Т3 – 9 Т1 – 3Т2 – 36Т3 – 9 Т1 –  0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 –0 Т2 –  0Т3 –0

0

0 181 181
10 Марчук Ю.Б. 0 Т1 –374Т2 – 532Т3 –286 Т1 –511Т2 – 797Т3 – 417 Т1 –137Т2 – 265Т3 –131

533

Т1 –43Т2 – 209Т3 –155

407

407 0 -407
11 Бресь С.Т.  200 грн.12.12.15 р.

ПКО № 1051

242 Т1 –1746Т2 – 1246Т3 –527 Т1 –5929Т2 – 1797Т3 – 678 Т1 –4183Т2 – 551Т3 –151

4885

Т1 –1320Т2 – 435Т3 –179

1934

1934 242 -1692
12 Лук’янова Ж.Б.   107 Т1 –656Т2 – 518Т3 –198 Т1 –3062Т2 – 744Т3 – 261 Т1 –2406Т2 – 226Т3 –63

2695

Т1 –759Т2 – 178Т3 –75

1012

1012 107 -905
13 Краковецька Л.В.   491 Т1 –2097Т2 – 2222Т3 –1012 Т1 –4205Т2 – 2996Т3 – 1368 Т1 –2108Т2 – 774Т3 –356 Т1 –665Т2 – 611Т3 –421

1697

1697 491 -1206
14 Дробоцький О.В.   13 Т1 –1732Т2 – 3404Т3 –842 Т1 –2773Т2 – 4780Т3 – 898 Т1 –1041Т2 – 1376Т3 –56

2473

Т1 –329Т2 – 1086Т3 –66

1481

1481 13 -1468
15 Баранов В.В.   16 Т1 –3Т2 – 145Т3 –46 Т1 –3Т2 – 145Т3 –46 Т1 –0Т2 – 0Т3 –0

0

Т1 –0Т2 – 0Т3 –0

0

0 16 16
16 Кубряк А.М. 1 Т1 – 256Т2 – 364Т3 –140 Т1 – 262Т2 – 395Т3 – 149 Т1 –6Т2 – 31Т3 –9

46

Т1 –2Т2 – 24Т3 –11

37

37 1 -36
17 Данильчук О.П. 71 Т1 –5401Т2 – 6517Т3 –2446 Т1 –6562Т2 – 7209Т3 – 2536 Т1 –1161Т2 – 692Т3 –90

1943

Т1 –366Т2 – 546Т3 –107

1019

1019 71 -948
18 Красночуб Г.М. 228 Т1 –1101Т2 – 1285Т3 –512 Т1 –3217Т2 – 1489Т3 – 527 Т1 –2116Т2 – 204Т3 –15

2335

Т1 –668Т2 – 161Т3 –18 847 228 -619
19 Добжанський О.І. 146 Т1 –315Т2 – 721Т3 –348 Т1 –754Т2 – 1432Т3 – 682 Т1 –439Т2 – 711Т3 –334

1484

Т1 –139Т2 – 561Т3 –395

1095

1095 146 -949
20 Карський В.В. (Абрикосова, 5) 572 Т1 –2693Т2 – 4215Т3 –1763 Т1 –3017Т2 – 4628Т3 – 1947 Т1 –952Т2 – 413Т3 –184

1549

Т1 –300Т2 – 326Т3 –218

844

844 572 -272
21 Карський В.В. (Абрикосова, 7/1) 493 Т1 –7432Т2 – 8578Т3 –3994 Т1 –8923Т2 – 8809Т3 – 4085 Т1 –1497Т2 – 231Т3 –91

1819

Т1 –472Т2 – 182Т3 –108

762

762 493 -269
22 Карський В.В. (Сонячна, 7)   204 Т1 –2Т2 – 60Т3 –31 Т1 –2Т2 – 351Т3 – 167 Т1 –0Т2 – 291Т3 –136

427

Т1 –0Т2 – 230Т3 –161

391

391 204 -187
23 Пастух Л.П. 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 0 0
24 Туз В.І. 394 Т1 –330Т2 – 646Т3 –272 Т1 –1014Т2 – 875Т3 – 439 Т1 –684Т2 – 229Т3 –167

1080

Т1 –216Т2 – 181Т3 –198

595

595 394 -201
25 Стахов О.А. 34 Т1 – 2Т2 – 74Т3 – 22 Т1 – 2Т2 – 74Т3 – 22 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

0 34 34
26 Гаврішко В.Д. 84 Т1 – 0Т2 – 137Т3 – 88 Т1 – 0Т2 – 137Т3 – 88 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 –0 0 0 0
27 Галкіна Н.В. 0 Т1 – 2112Т2 – 1537Т3 –611 Т1 –3472Т2 – 1600Т3 – 640 Т1 –1360Т2 – 63Т3 –29

1452

Т1 – 429Т2 – 50Т3 –34 513 0 -513
28 Попель Р.В. 3 Т1 – 1Т2 – 14Т3 – 5 Т1 – 1Т2 – 14Т3 – 5 Т1 –0Т2 –0Т3 –0

0

Т1 – 0Т2 -0Т3 –0

0

0 3 3
29 Осецький О.І.4506 грн.16.12.15 р.

ПКО № 1052

4622 Т1 –23019Т2 – 3235Т3 –1245 Т1 – 26273Т2 – 3593Т3 – 1416 Т1 – 3254Т2 – 358Т3 – 171

3783

Т1 –1027Т2 – 282Т3 –202

1511

1511 4622 3111
30 Філіпчук Ю.М. 29 Т1 –3Т2 – 241Т3 –98 Т1 –3Т2 – 348Т3 – 151 Т1 –0Т2 – 107Т3 –53

160

Т1 –0Т2 – 84Т3 –63

147

147 29 -118
31 Вох І.М. 40 Т1 –2Т2 – 172Т3 –31 Т1 –188Т2 – 392Т3 – 72 Т1 –186Т2 – 220Т3 –69

475

Т1 –59Т2 – 174Т3 –82

315

315 40 -275
32 Дзись Ю.Ф. 81 Т1 – 7Т2 – 13Т3 – 6 Т1 – 7Т2 – 13Т3 – 6 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 –0

0

0 81 81
33 Вишневський В.І. 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 0 0
34 Чуняк С.О.   39 Т1 – 3Т2 – 9Т3 – 4 Т1 – 3Т2 – 9Т3 – 4 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

0 39 39
35 Кухар О.Д. 31 Т1 –2Т2 – 58Т3 –25 Т1 –2Т2 – 68Т3 – 25 Т1 –0Т2 – 10Т3 –0

10

Т1 –0Т2 – 8Т3 –0

8

8 31 23
36 Дереповська Л.А. 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 0 0
37 Михайлов В.В. 6 Т1 –10Т2 – 12Т3 –6 Т1 –10Т2 – 12Т3 –6 Т1 –0Т2 – 0Т3 –0

0

Т1 –0Т2 – 0Т3 –0

0

0 6 6
38 Гнидюк П.І.   0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 0 0
39 Войтко В.Г.   46 Т1 –863Т2 – 2598Т3 –869 Т1 –964Т2 – 2740Т3 – 931 Т1 –101Т2 – 142Т3 –62

305

Т1 –32Т2 – 112Т3 –73

217

217 46 -171
40 Вараниця С.І.   100 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 100 100
41 Гуменюк Н.В.    161 Т1 –228Т2 – 137Т3 –53 Т1 –386Т2 – 174Т3 – 78 Т1 –158Т2 – 37Т3 –25

220

Т1 –50Т2 – 29Т3 –30

109

109 161 52
42 Гончар І.Я.   0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0

0

Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 0 0
43 Кравчук В.О.    101 Т1 –1091Т2 – 1253Т3 –554 Т1 –2930Т2 – 1610Т3 – 725 Т1 –1839Т2 – 357Т3 –171

2367

Т1 –580Т2 – 282Т3 –202

1064

1064 101 -963
44 Семенюк О.П.    100 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 100 100
45 Лук’янов О.С.    0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 0 0
46 Омельчук О.М.     111 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 0 111 111
47 Кравчук О.В.      -141 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 38Т2 – 101Т3 – 42 Т1 – 38Т2 – 101Т3 – 50

189

Т1 – 12Т2 – 80Т3 – 50

142

142 -141 -283
48 Гунько М.В.   82 Т1 – 0Т2 – 0Т3 – 0 Т1 – 63Т2 – 29Т3 – 13 Т1 – 63Т2 – 29Т3 – 13

105

Т1 – 20Т2 – 23Т3 – 15

58

58 82 24

ОДНОЗОННИЙ ТАРИФ

      (тариф – 0,789 грн. за 1 кВт/год., при розрахунках округлення копійок до гривні для зручності бухгалтерського обліку )

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) напочаток місяця, грн. Показник на початок місяця,кВт Показникна кінець місяця,кВт Спожито за місяць, кВт До  сплати, грн. Зараховано аванс або попередній борг, грн. Переплата (+) або борг. (-) накінець місяця, грн.
1 Семенишин В.П. 6 398 400 2 2 6 4
2 Кухар О.П. 22 314 314 0 0 22 22
3 Ружицький В.Л. 11 312 312 0 0 11 11
4 Бабій О.М. 93 1350 1396 46 36 93 57
5 Різник Є.В. 0 12 12 0 0 0 0
6 Кузь В.А. 21 1761 2463 702 554 21 -533
7 Фелонюк Ю.В. 0 11 11 0 0 0 0
8 Рогозіна Л.С. 50 81 118 37 29 50 21
9 Венгер О.Л. 72 15496 15499 3 2 72 70
10 Ворона А.Б. 0 10946 10946 0 0 0 0
11 Садовський А.П.   96 6 6 0 0 96 96
12 Шумовецький В.Д.   78 33 33 0 0 78 78

 

Станом на 01.01.2016 року загальний борг за спожиту електрику 18053 грн., переплата 14295.86  грн., сальдо (-) 3757.14 грн.

 

Відомість склав Голова Правління ОК «Розсошанський» __________ Шупта О.М.   01.01.2016 року