Роз’яснення


До Голови Правління ОК «Розсошанський» періодично звертаються мешканці (власники) земельних ділянок, що не є членами ОК «Розсошанський» із запитаннями причини періодичної зімни розміру внесків (в сторону збільшення) на підключення до діючої інфраструктури  ОК та різного розміру періодичних внесків за послуги для окремих категорій власників земельних ділянок (існує різниця між членами ОК «Розсошанський» («Розсошанський 1») та особами, що не є членами цих не ОК).   

Нижче подано Роз’яснення – Позиція Правління ОК «Розсошанський» при встановленні тарифів (розміру внесків) за підключення до інженерної Мережі ОК (електрична та газова мережа, мережа Інтернет та відеоспостереження, користування дорогами тощо) наступна:

 

Щодо періодичної зімни розміру внесків (в сторону збільшення) на підключення до інфраструктури  ОК

У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України (більше ніж в 3 рази) та високим рівнем інфляції в період з 2011 по 2016 роки, витрати у гривневому розмірі, понесені членами ОК у 2011-2012 роках не відповідають сьогоднішній вартості внесків  (2011 рік – 1 долар США – 8 грн., 2016 рік – 1 долар США – 25 грн., при цьому відбувся значний ріст цін на товари та послуги).

Простий приклад: Вартість підключення до електричної мережі  01.07.2013 році (при її побудові) становила 2500 доларів США (курс НБУ 1 долар США – 8 грн., гривневий еквівалент 20000 грн.). Один власник земельної ділянки витратив кошти в сумі 20000 грн. (інвестував в розвиток інфраструктури), інший – поклав на валютний депозит. При покладенні цієї суми на валютний депозит у 01.07.2013 року під 10% річних, через рік, 01.07.2014 року депозит надав прибуток 250 доларів США, при капіталізації відсотків через два роки, 01.07.2015 року депозит надав прибуток 275 доларів США, при капіталізації відсотків через 2,5 роки, 01.01.2016 року, депозит надав прибуток 151.25 доларів США, разом – 2500+250+275+151.25= 3176.25 доларів США, що станом на 01.01.2016 року (курс НБУ 1 долар США – 24 грн.), у гривневому еквіваленті становить 76230 грн. Різниця в гривневому еквіваленті – 56230 грн. Крім цього, з 01.07.2013 року по 01.01.2016 року (2, 5 роки або 30 місяців), член ОК додатково витратив – сплатив внески 30*100 грн. =3000 грн. для утримання інфраструктури, а власник ділянки що не є членом ОК таких внесків не здійснював, а використав кошти для задоволення інших власних потреб, отримання прибутку тощо.   При цьому  вартість земельних ділянок на масиві при доданій вартості у вигляді побудованих комунікацій збільшується у доларовому еквіваленті впродовж 2011-2016 років та залишається незмінною – від 1500 до 2000 доларів США за 0,01 га, тобто за 1 сотку (де побудовані комунікації).

Висновок – розмір внесків в гривні необхідно постійно збільшувати з урахуванням процесів інфляції та девальвації національної валюти. Так буде постійно. Отримання цільових внесків за користування вже побудованою інфраструктурою – це можливість отримувати (поповнювати) обігові кошти для подальшого розвитку масиву та обслуговування діючої (побудованої) інфраструктури.

 

Щодо різного розміру періодичних внесків для окремих категорій власників земельних ділянок (існує різниця між членами ОК «Розсошанський»  («Розсошанський 1») та особами, що не є членами цих не ОК)   

Майже вся інфраструктура масиву, за винятком однієї КТП та 270 метрів щебеневої дороги по вул. Квітнева, побудована організаційними зусиллями та з викристаннмя неподільного фонду ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1». Зокрема, на замовлення ОК «Розсошанський» для всього масиву розроблений детальний план території та проектна документація на газову мережу, побудовані загальні ділянки газової мережі (два відгалуження від магістрального газопроводу), всі система загального освітлення та мережа Інтернету та відеоспостереження. Без початкового витрачання коштів з неподільного фонду ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не можливо було створити наявну на даний час загальну інфраструктуру масиву.  По кожному виду робіт процес тривав декілька місяців, ОК необхідно було утримувати. На даний час, за рахунок членських внесків ОК «Розсошанський» та «Розсошанський 1», будуються та ремонтуються загальні ділянки доріг на масиві, розпочато будівництво загальної огорожі, вирішується питання організації місця загального відпочинку (рекреаційна зона поблизу 2-х ставків) тощо.

Прикладом неможливості будувати елемент загальної інфраструктури без обігових коштів (грошей неподільних фонду ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1») є неможливість з грудня 2015 року розпочати будувати загальну газову мережу на вулиці Квітнева (внесків мешканців вулиці недостатньо для початку будівництва).  Частина вулиці Квітневої та Веселкової, де електрична енергія постачається від КТП ОК «Розсошанський краєвид», з травня 2012 року (4 роки) не має загального освітлення, відсутні (не встановлені) дорожні бордюри, не встановлена жодна загальна відеокамера для відеоспостереження.  

Загальна статистика:

Станом на 20.04.2016 року членами ОК «Розсошанський» є 76 осіб,  членами ОК «Розсошанський 1» є 25 осіб. На території масиву постійно мешкає 7 родин, ведеться будівництво ще 63 будинків.

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№809/400 кВА, №826/160кВА та №829/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Діють 63 прилади обліку електричної енергії (2014 рік – 49), з яких 49- трьох тарифні, 14- одно тарифні. На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський 1» знаходиться 1 КТП (№827/250кВА) дозволеною потужністю 178 кВт. Діють 22 прилади обліку електричної енергії, з яких 21- трьох тарифні, 1- одно тарифний.  Постійне освітлення території масиву у темну добу забезпечує 147 світильників від 3-х КТП ОК «Розсошанський» та 1-єї ОК «Розсошанський 1». На території масиву побудовано 6 км доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний).  Зовнішніми мережами газифіковано 74  земельних ділянки (6 вулиць), 14 будинків споживають газ. Мережею Інтернет та відеоспостереження охоплено 160 ділянок, за будівництво мережі сплатили внески лише 56 власників земельних ділянок.  Цілодобове відеоспостереження здійснюється 6 ІР-відеокамерами (максимальна можлива кількість відеокамер – до 24 шт.).  Побудовано 90 метрів загальної огорожі масиву.  

Таким чином, переважна більшість інфраструктури побудована, розвивається та обслуговуються завдяки організаційним заходам ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1». Кооперативи в свою чергу утримуються за рахунок постійної сплати членських внесків.  Мешканці масиву, що не є членами ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не сплачують щомісячні членські внески, а сплачують лише цільові (разові) внески (за детальний план, за проект газопостачання, будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження).

Висновок – одна (більша) частина мешканців масиву (101 особа) сплачують постійні членські внески на поточне утримання масиву, інші частина сплачує лише разові внески.  З урахуванням цього тарифи на користування постійними (не разовими) послугами ОК «Розсошанський», надання яких потребує постійних  витрат (обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження, у майбутньому – вивіз ТПВ та організація охорони), повинні бути різними для тих, хто платить постійні внески (менший розмір) та для тих, хто таких внесків не сплачує (більший розмір). Даний підхід, що запроваджений до тарифів на користування мережею Інтернет та відеоспостереження, в подальшому буде використаний при організації централізованого вивозу побутових відходів (ТПВ) та системи охорони.

У разі несприйняття даних рішень, при бажані мешканцям масиву, що не є членами ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» сплачені раніше цільові внески на користування інфраструктурою ОК «Розсошанський» можуть бути повернуті у повному обсязі.

При бажанні мешканців масиву, що отримують електричну енергію від КТП ОК «Розсошанський краєвид» вступити до ОК «Розсошанський» або ОК «Розсошанський 1»,     необхідно пройти загальну процедуру.

Для вступу в члени Кооперативу необхідно подати Голові Правління заяву встановленого зразка, до якої додати ксерокопії паспорту, ідентифікаційного коду, документів, що підтверджують право власності (користування) на земельну ділянку (ксерокопія державного акту на земельну ділянку, договір купівлі – продажу, витяг або інформаційну довідку з Держреєстру прав власності на нерухоме майно  тощо), сплатити разовий вступний внесок (1000 грн.) та в подальшому сплачувати щоквартальні членські внески (300 грн. у квартал) та дотримуватися Статуту ОК «Розсошанський». При наданні послуг з боку ОК укладається відповідний договір.

При бажанні мешканців масиву, що отримують електричну енергію від КТП ОК «Розсошанський краєвид» передати до ОК «Розсошанський» для подальшого обслуговування, власну КТП необхідно пройти наступну процедуру:

  1. Привести у відповідність до діючих державних будівельних норм та галузевих стандартів і правил проектну документацію на КТП ОК «Розсошанський краєвид», зокрема підвищити заявлену потужність з виділених по діючих ТУ 148 кВт до розрахункової з урахуванням виділеної потужності на 1 абонента, для чого отримати нові ТУ.    
  2. Привести у відповідність до нових ТУ обладнання КТП ОК «Розсошанський краєвид» (при підвищення потужності вище 204 кВт замінити трансформатор на 400 кВа або 630 КВА згідно вимог ТУ).
  3. Надати рішення Загальних зборів ОК «Розсошанський краєвид» про безоплатну передачу КТП у власність в ОК «Розсошанський», де отримати згоду Правління  ОК «Розсошанський» на передачу у власність та подальше обслуговування КТП ОК «Розсошанський краєвид».
  4. Вступити  в ОК «Розсошанський», мати право голосу при прийнятті рішень на Загальних Зборах та постійно сплачувати обов’язкові членські внески.  

 

Правління ОК «Розсошанський»