2 квартал 2017 року

2017 рік

2 квартал 2017 року

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У КВІТНІ 2017 року

Тарифи 

Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),

Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),

Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),

ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. Показник на початок місяця, кВт Показник на кінець місяця, кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. Сплачено, грн. Залишок на наступний місяць , грн. № Документа про сплату та дата
1 Шиманська О.В. 403,92 3247 3269 22 14,78 159,26 244,66 212,76 457,42 УСЗН (212,76 грн.)
вул. Сонячна, 10 6391 6438 47 78,96
2732 2758 26 65,52
    95 159,26
2 Шиманська О.В. 8 27218 27218 0 0 0 8   8  
вул. Сонячна, 12 3963 3963 0 0
768 768 0 0
    0 0
3 Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 89 64 65 1 0,67 7 82   82  
331 333 2 3,36
129 130 1 2,52
    4 6,55
4 Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 80 45483 45545 62 41,66 338 -258 300 42 ПКО № 885 від 01.05.17 р.
20119 20232 113 189,84
8842 8884 42 105,84
    217 337,34
5 Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 932 2144 2233 89 59,81 490 442   442  
4597 4734 137 230,16
1987 2066 79 199,08
    305 489,05
6 Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 24 13104 14884 1780 1196,16 1496 -1472 2000 528 Через банк 02.05.17 р.
4627 4787 160 268,8
1389 1401 12 30,24
    1952 1495,2
7 Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 181 3 3 0 0 0 181   181  
36 36 0 0
9 9 0 0
    0 0
8 Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 0,23 15982 16028 46 30,91 95 -94,77 100 5,23 Через банк 04.05.17 р.
5426 5455 29 48,72
2064 2070 6 15,12
    81 94,75
9 Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 85 32846 32894 48 32,26 290 -205 300 95 ПКО № 897 від 06.05.17 р.
  5780 5861 81 136,08
  2278 2326 48 120,96
      177 289,3
10 Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9  206 16309 16318 9 6,05 72 134   134  
2062 2086 24 40,32
706 716 10 25,2
    43 71,57
11 Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1  608 15433 15473 40 26,88 188 420   420  
5609 5667 58 97,44
2436 2461 25 63
    123 187,32
12 Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11  91 11937 11995 58 38,98 569 -478 500 22 ПКО № 880 від 01.05.17 р.
9862 10042 180 302,4
2215 2305 90 226,8
    328 568,18
13 Баранов В.В., вул. Виноградна, 10  28 1925 1938 13 8,74 50 -22 23 1 Через банк 05.05.17 р.
1241 1256 15 25,2
398 404 6 15,12
    34 49,06
14 Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 11 325 325 0 0 18 -7 100 93 ПКО № 905 від 06.05.17 р.
589 598 9 15,12
213 214 1 2,52
    10 17,64
15 Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 556 13157 13408 251 168,67 685 -129 1000 871 ПКО № 887 від 01.05.17 р.
10145 10344 199 334,32
3473 3545 72 181,44
    522 684,43
16 Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 35 16606 16624 18 12,1 88 -53 200 147 Через банк 10.05.17 р.
3249 3273 24 40,32
1060 1074 14 35,28
    56 87,7
17 Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 150 1855 2296 441 296,35 3040 -2890 3000 110 ПКО № 901 від 06.05.17 р.
4399 5408 1009 1695,12
1848 2264 416 1048,32
    1866 3039,79
18 Карський В.В. вул. Абрикосова, 5 1 15053 15109 56 37,63 221 -220 220 0 ПКО № 877 від 01.05.17 р.
5835 5902 67 112,56
2423 2451 28 70,56
    151 220,75
19 Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 21 19775 19837 62 41,66 278 -257 260 3 ПКО № 878 від 01.05.17 р.
  11514 11602 88 147,84
5206 5241 35 88,2
    185 277,7
20 Карський В.В. вул. Сонячна, 7  1 708 708 0 0 0 1   1  
1725 1725 0 0
848 848 0 0
    0 0
21 Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 161 1 1 0 0 30 131   131  
128 138 10 16,8
54 59 5 12,6
    15 29,4
22 Туз В.І., вул. Виноградна, 8 1 12211 12213 2 1,34 134 -133 200 67 ПКО № 913 від 06.05.17 р.
2653 2709 56 94,08
1430 1445 15 37,8
    73 133,22
23 Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 341 74 455 381 256,03 1175 -834 1000 166 ПКО № 910 від 06.05.17 р.
883 1169 286 480,48
228 402 174 438,48
    841 1174,99
24 Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 77 0 0 0 0 0 77   77  
142 142 0 0
89 89 0 0
    0 0
25 Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 0 17171 18067 896 602,11 941 -941 950 9 ПКО № 911 від 06.05.17 р.
3172 3285 113 189,84
1300 1359 59 148,68
    1068 940,63
26 Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 77 1 1 0 0 8 69   69  
29 32 3 5,04
12 13 1 2,52
    4 7,56
27 Осецький О.І. вул. Квітнева, 5 7 41179 43414 2235 1501,92 1910 -1903 2000 97 ПКО № 900 від 06.05.17 р.
  2807 2937 130 218,4
  1295 1370 75 189
      2440 1909,32
28 Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 40 1282 1423 141 94,75 682 -642 650 8 ПКО № 879 від 01.05.17 р.
3517 3718 201 337,68
1625 1724 99 249,48
    441 681,91
29 Вох І.М. , вул. березова, 36 5 1228 1255 27 18,14 567 -562 600 38 ПКО № 888 від 01.05.17 р.
2731 2900 169 283,92
1109 1214 105 264,6
    301 566,66
30 Дзись Ю.Ф., вул. Березова, 44 105 9 9 0 0 21 84   84  
53 62 9 15,12
22 24 2 5,04
    11 20,16
31 Вишневський В.І., вул. Головна, 8 33 0 0 0 0 0 33   33  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
32 Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 38 3 3 0 0 0 38   38  
10 10 0 0
4 4 0 0
    0 0
33 Кухар О.Д., вул. Виноградна, 12 0 9477 10439 962 646,46 1369 -1369 1400 31 ПКО № 895 від 06.05.17 р.
3230 3507 277 465,36
1149 1251 102 257,04
    1341 1368,86
34 Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
35 Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 8 18 18 0 0 0 8   8  
29 29 0 0
12 12 0 0
    0 0
36 Гнидюк П.І., вул. Головна, 4  24 38 38 0 0 15 9   9  
223 230 7 11,76
126 127 1 2,52
    8 14,28
37 Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1  1880 4072 4510 438 294,34 867 1013   1013  
5597 5798 201 337,68
2162 2255 93 234,36
    732 866,38
38 Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
39 Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 277 427 429 2 1,34 27 250   250  
911 920 9 15,12
274 278 4 10,08
    15 26,54
40 Гончар І.Я., вул. Головна, 2 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
41 Кравчук В.О., вул. Березова, 48   117 20056 20059 3 2,02 81 36   36  
3823 3850 27 45,36
1618 1631 13 32,76
    43 80,14
42 Семенюк О.П., вул. Головна, 12   0 3 3 0 0 0 0   0  
107 107 0 0
46 46 0 0
    0 0
43 Лук’янов О.С., вул. Веселкова, 21   0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
44 Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1   7 1971 1971 0 0 0 7   7  
2174 2174 0 0
1070 1070 0 0
    0 0
45 Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 431 19458 19497 39 26,21 205 226   226  
1839 1903 64 107,52
611 639 28 70,56
    131 204,29
46   81 12211 13349 1138 764,74 2614 -2533 2600 67 ПКО № 908 від 06.05.17 р.
 Гунько М.В., вул. Квітнева, 14  9362 10026 664 1115,52
4610 4901 291 733,32
    2093 2613,58
47 Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 50 0 0 0 0 0 50   50  
446 446 0 0
0 0 0 0
    0 0
48 Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 16 0 0 0 0 0 16   16  
320 320 0 0
0 0 0 0
    0 0
49 Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 100 0 0 0 0 71 29   29  
419 461 42 70,56
0 0 0 0
    42 70,56
50 Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 99 0 0 0 0 4 95   95  
1627 1629 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
51 Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 0 0 0 0 0 0 0   0  
22 22 0 0
0 0 0 0
    0 0
52 Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 48 20277 20332 55 36,96 685 -637 700 63 ПКО № 918 від 14.05.17 р.
4910 5135 225 378
1935 2042 107 269,64
    387 684,6
53 Фелонюк В.С., вул. Квітнева, 3 22 0 0 0 0 0 22   22  
414 414 0 0
0 0 0 0
    0 0
54 Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 174 0 0 0 0 16 158   158  
403 412 9 15,12
0 0 0 0
    9 15,12
55 Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 25 0 0 0 0 19 6 40 46 Через банк 21.05.17 р.
15761 15772 11 18,48
0 0 0 0
    11 18,48
56 Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 233 0 0 0 0 4 229   229  
166 168 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
57 Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 42 0 0 0 0 0 42   42  
67 67 0 0
0 0 0 0
    0 0
58 Бодю А.Б., вул. Березова, 34 0 0 0 0 0 0 0   0  
10946 10946 0 0
0 0 0 0
    0 0
59 Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 95 51 51 0 0 8 87   87  
171 174 3 5,04
55 56 1 2,52
    4 7,56
60 Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 29 4448 4451 3 2,02 87 -58 100 42 ПКО № 886 від 01.05.17 р.
4953 4985 32 53,76
2425 2437 12 30,24
    47 86,02
61 Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 280 612 616 4 2,69 64 216 500 716 Через банк 15.05.17 р.
1164 1188 24 40,32
581 589 8 20,16
    36 63,17
62 Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
63 Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 883 10102 11454 1352 908,54 1417 -534 1000 466 ПКО № 874 від 01.05.17 р.
1006 1229 223 374,64
252 305 53 133,56
    1628 1416,74
64 Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
65 Лисий Я.М., вул. Березова, 38 100 0 2 2 1,34 602 -502 600 98 Через банк 02.05.17 р.
0 239 239 401,52
0 79 79 199,08
    320 601,94
66 Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
67 Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) 147,26 33435 33492 57 38,3 315,5 -168,24 382 213,76 УСЗН (252 грн.)
9146 9248 102 171,36
3648 3690 42 105,84
    201 315,5
68 Мережа Інтернет 0 1136 1136 0 0 0 0   0 Оплата ОК Розсшанський
1792 1792 0 0
756 756 0 0
    0 0
69 УСЗН -515,34         464,76 -515,34 534,02 -446,08 3 ПД
  Врахована переплата/борг, грн.     Всього спожито, кВт   Спожито на суму, грн. Сформована переплата/борг, грн. Фактично сплачено, грн. Остаточна переплата/борг, грн.  
    9249,07     18340   22487,52 -12773,69 21471,78 8233,33  

ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. Показник на початок місяця, кВт Показник на кінець місяця, кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. Сплачено, грн. Залишок на наступний місяць , грн. № Документа про сплату та дата
1 Антошкова Н.О., вул.Березова, 27  124 117 121 4 2,69 44 80   80  
  1733 1751 18 30,24
  668 672 4 10,08
      26 43,01
2 Матвєєв К.В. 36 1452 1456 4 2,69 21 15   15  
вул. Веселкова, 29 3023 3029 6 10,08
  1246 1249 3 7,56
      13 20,33
3 Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 85 11 11 0 0 0 85   85  
  302 302 0 0
84 84 0 0
    0 0
4 Боровик Є.І.,вул. Березова, 17 0 0 0 0 0 0 0   0  
  0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
5 Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 100 26724 26726 2 1,34 8 92   92  
4370 4372 2 3,36
1365 1366 1 2,52
    5 7,22
6 Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 4 8737 9007 270 181,44 212 -208 220 12 ПКО № 269 від 01.05.17 р.
714 726 12 20,16
240 244 4 10,08
    286 211,68
7 Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
8 Лінник Ю.О.,вул.Березова, 30 81 12828 12955 127 85,34 361 -280 300 20 ПКО № 271 від 01.05.17 р.
3704 3800 96 161,28
1324 1369 45 113,4
    268 360,02
9 Криськова О.М., вул. Березова, 2-4   389 801 824 23 15,46 426 -37 100 63 ПКО № 298 від 06.05.17 р.
2370 2509 139 233,52
1035 1105 70 176,4
    232 425,38
10 Чепесюк А.О., вул. Березова, 1 27 146 146 0 0 0 27 50 77 ПКО № 291 від 06.05.17 р.
139 139 0 0
69 69 0 0
    0 0
11 Шурко Р.А., вул. Березова, 3 0 2574 2600 26 17,47 282 -282 282 0 Через банк 15.05.17 р.
  4848 4945 97 162,96
  2048 2088 40 100,8
      163 281,23
12 Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31    57 12918 13665 747 501,98 1264 -1207 1300 93 ПКО № 289 від 01.05.17 р.
9228 9465 237 398,16
4509 4653 144 362,88
    1128 1263,02
13 Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) 100 5738 5747 9 6,05 100,13 -0,13 100,13 100 УСЗН (100,13)
4072 4113 41 68,88
1995 2005 10 25,2
    60 100,13
14 Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 20 766 3 36 33 22,18 865 -99 1000 901 ПКО № 284 від 01.05.17 р.
263 586 323 542,64
96 215 119 299,88
    475 864,7
15 Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
16 Бац С.М., вул. Квітнева, 33 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
17 Левицька І.В., вул. Березова, 13 12 2 2 0 0 9 3 100 103 ПКО № 281 від 01.05.17 р.
85 87 2 3,36
29 31 2 5,04
    4 8,4
18 Глушкова Н.В., вул. Квітнева, 37 1 39 39 0 0 0 1   1  
15 15 0 0
12 12 0 0
    0 0
19 Березніцька С.В., вул. Березова, 21 53 46 54 8 5,38 159 -106 206 100 ПКО № від 283 від 01.05.17 р.
145 212 67 112,56
54 70 16 40,32
    91 158,26
20 Калайда І.М., вул. Квітнева, 39 195 1231 1235 4 2,69 19 176 60 236 ПКО № 296 від 06.05.17 р.
921 926 5 8,4
499 502 3 7,56
    12 18,65
21 Слободян О.С., вул. Веселкова, 28 413 1412 1418 6 4,03 22 391   391  
1918 1924 6 10,08
994 997 3 7,56
    15 21,67
22 Садовський Д.В., вул. Головна, 16 (пільга УБД) 40,15 6625 6762 137 92,06 254,18 -214,03 254,18 40,15 УСЗН (254,18)
5303 5377 74 124,32
1899 1914 15 37,8
    226 254,18
23 Гулевата О.І., вул. Головна, 18 77 0 0 0 0 27 50   50  
606 622 16 26,88
0 0 0 0
    16 26,88
24 Вікарчук В.Є., вул. Веселкова,35 300 0 0 0 0 0 300   300  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
25 Оверченко С.С., вул. Абрикосова,20 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
26 Садовський С.В., вул. Веселкова, 27 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
27 Комарницький А.І., вул. Березова, 1/1 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
28 Стрілець Г.Л., вул.Квітнева, 46 160 0 0 0 0 0 160   160  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
29 Шупта О.В., вул. Квітнева, 44 451 2775 2829 54 36,29 198 253   253  
1039 1084 45 75,6
461 495 34 85,68
    133 197,57
30 УСЗН -1472,52         354,31 -1472,52 1472,52 -354,31 ПД 179 04.05.17 р.
  Врахована переплата, грн.     Всього спожито, кВт   Спожито на суму, грн. Сформована переплата/борг, грн. Фактично сплачено, грн. Остаточна переплата/борг, грн.  
    2498,63     3153   4625,62 -1772,68 5444,83 3317,84  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ТРАВНІ 2017 року

Тарифи 

Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),

Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),

Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),

ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. Показник на початок місяця, кВт Показник на кінець місяця, кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. Сплачено, грн. Залишок на наступний місяць , грн. № Документа про сплату та дата
1 Шиманська О.В. 457,42 3269 3299 30 20,16 138,6 318,82 0 318,82  
вул. Сонячна, 10 6438 6480 42 70,56
2758 2777 19 47,88
    91 138,6
2 Шиманська О.В. 8 27218 27218 0 0 0 8   8  
вул. Сонячна, 12 3963 3963 0 0
768 768 0 0
    0 0
3 Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 82 65 68 3 2,02 22 60   60  
333 340 7 11,76
130 133 3 7,56
    13 21,34
4 Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 42 45545 45555 10 6,72 233 -191 200 9 ПКО № 945 від 04.06.17 р.
20232 20329 97 162,96
8884 8909 25 63
    132 232,68
5 Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 442 2233 2303 70 47,04 436 6 1200 1206 Через банк 04.05.17 р.
4734 4866 132 221,76
2066 2132 66 166,32
    268 435,12
6 Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 528 14884 14896 12 8,06 62 466   466  
4787 4807 20 33,6
1401 1409 8 20,16
    40 61,82
7 Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 181 3 3 0 0 0 181   181  
36 36 0 0
9 9 0 0
    0 0
8 Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 5,23 16028 16033 5 3,36 57 -51,77 52 0,23 Через банк 15.06.17 р.
5455 5476 21 35,28
2070 2077 7 17,64
    33 56,28
9 Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 95 32894 32948 54 36,29 356 -261 300 39 ПКО № 956 від 09.06.17 р.
  5861 5979 118 198,24
  2326 2374 48 120,96
      220 355,49
10 Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9  134 16318 16326 8 5,38 62 72   72  
2086 2109 23 38,64
716 723 7 17,64
    38 61,66
11 Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1  420 15473 15588 115 77,28 272 148   148  
5667 5745 78 131,04
2461 2486 25 63
    218 271,32
12 Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11  22 11995 12059 64 43,01 554 -532 550 18 ПКО № 952 від 04.06.17 р.
10042 10235 193 324,24
2305 2379 74 186,48
    331 553,73
13 Баранов В.В., вул. Виноградна, 10  1 1938 1939 1 0,67 32 -31 35 4 Через банк 11.06.17 р.
1256 1270 14 23,52
404 407 3 7,56
    18 31,75
14 Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 93 325 327 2 1,34 47 46   46  
598 616 18 30,24
214 220 6 15,12
    26 46,7
15 Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 871 13408 13463 55 36,96 445 426   426  
10344 10501 157 263,76
3545 3602 57 143,64
    269 444,36
16 Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 147 16624 16645 21 14,11 130 17   17  
3273 3319 46 77,28
1074 1089 15 37,8
    82 129,19
17 Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 110 2296 2538 242 162,62 1124 -1014 1500 486 ПКО № 959 від 09.06.17 р.
5408 5800 392 658,56
2264 2384 120 302,4
    754 1123,58
18 Карський В.В. вул. Абрикосова, 5 0 15109 15152 43 28,9 228 -228 230 2 ПКО № 953 від 09.06.17 р.
5902 5974 72 120,96
2451 2482 31 78,12
    146 227,98
19 Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 3 19837 19920 83 55,78 367 -364 370 6 ПКО № 954 від 09.06.17 р.
  11602 11712 110 184,8
5241 5291 50 126
    243 366,58
20 Карський В.В. вул. Сонячна, 7  1 708 708 0 0 0 1   1  
1725 1725 0 0
848 848 0 0
    0 0
21 Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 131 1 1 0 0 37 94   94  
138 148 10 16,8
59 67 8 20,16
    18 36,96
22 Туз В.І., вул. Виноградна, 8 67 12213 12216 3 2,02 38 29   29  
2709 2724 15 25,2
1445 1449 4 10,08
    22 37,3
23 Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 166 455 877 422 283,58 1272 -1106 1280 174 ПКО № 963 від 14.06.17 р.
1169 1484 315 529,2
402 584 182 458,64
    919 1271,42
24 Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 77 0 0 0 0 0 77   77  
142 142 0 0
89 89 0 0
    0 0
25 Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 9 18067 18263 196 131,71 418 -409 410 1 ПКО № 955 від 09.06.17 р.
3285 3374 89 149,52
1359 1413 54 136,08
    339 417,31
26 Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 69 1 1 0 0 0 69 130 199 ПКО № 944 від 04.06.17 р.
32 32 0 0
13 13 0 0
    0 0
27 Осецький О.І. вул. Квітнева, 5 97 43414 44038 624 419,33 933 -836 840 4 ПКО № 948 від 04.06.17 р.
  2937 3112 175 294
  1370 1457 87 219,24
      886 932,57
28 Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 8 1423 1531 108 72,58 566 -558 600 42 ПКО № 949 від 04.06.17 р.
3718 3887 169 283,92
1724 1807 83 209,16
    360 565,66
29 Вох І.М. , вул. березова, 36 38 1255 1285 30 20,16 638 -600 600 0 ПКО № 950 від 04.06.17 р.
2900 3104 204 342,72
1214 1323 109 274,68
    343 637,56
30 Дзись Ю.Ф., вул. Березова, 44 84 9 9 0 0 17 67   67  
62 69 7 11,76
24 26 2 5,04
    9 16,8
31 Вишневський В.І., вул. Головна, 8 33 0 0 0 0 0 33   33  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
32 Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 38 3 3 0 0 0 38   38  
10 10 0 0
4 4 0 0
    0 0
33 Кухар О.Д., вул. Виноградна, 12 31 10439 10489 50 33,6 753 -722 722 0 ПКО № 960 від 09.06.17 р.
3507 3758 251 421,68
1251 1369 118 297,36
    419 752,64
34 Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
35 Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 8 18 18 0 0 0 8   8  
29 29 0 0
12 12 0 0
    0 0
36 Гнидюк П.І., вул. Головна, 4  9 38 38 0 0 0 9   9  
230 230 0 0
127 127 0 0
    0 0
37 Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1  1013 4510 5031 521 350,11 1046 -33 33 0 Через банк 08.06.17 р.
5798 6044 246 413,28
2255 2367 112 282,24
    879 1045,63
38 Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
39 Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 250 429 432 3 2,02 81 169   169  
920 944 24 40,32
278 293 15 37,8
    42 80,14
40 Гончар І.Я., вул. Головна, 2 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
41 Кравчук В.О., вул. Березова, 48   36 20059 20066 7 4,7 72 -36 200 164 ПКО № від 04.06.17 р.
3850 3876 26 43,68
1631 1640 9 22,68
    42 71,06
42 Семенюк О.П., вул. Головна, 12   0 3 3 0 0 6 -6   -6  
107 109 2 3,36
46 47 1 2,52
    3 5,88
43 Лук’янов О.С., вул. Веселкова, 21   0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
44 Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1   7 1971 1971 0 0 0 7   7  
2174 2174 0 0
1070 1070 0 0
    0 0
45 Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 226 19497 19530 33 22,18 172 54   54  
1903 1956 53 89,04
639 663 24 60,48
    110 171,7
46   67 13349 13766 417 280,22 1328 -1261 1400 139 ПКО № 958 від 09.06.17 р.
 Гунько М.В., вул. Квітнева, 14  10026 10387 361 606,48
4901 5076 175 441
    953 1327,7
47 Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 50 0 0 0 0 12 38   38  
446 453 7 11,76
0 0 0 0
    7 11,76
48 Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 16 0 0 0 0 0 16   16  
320 320 0 0
0 0 0 0
    0 0
49 Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 29 0 0 0 0 19 10 200 210 ПКО № 964 від 24.06.17 р.
461 472 11 18,48
0 0 0 0
    11 18,48
50 Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 95 0 0 0 0 9 86   86  
1629 1634 5 8,4
0 0 0 0
    5 8,4
51 Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 0 0 0 0 0 0 0   0  
22 22 0 0
0 0 0 0
    0 0
52 Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 63 20332 20335 3 2,02 382 -319 400 81 ПКО № 951 від 04.06.17 р.
5135 5280 145 243,6
2042 2096 54 136,08
    202 381,7
53 Фелонюк В.С., вул. Квітнева, 3 22 0 0 0 0 58 -36 150 114 Через банк 14.06.17 р.
414 448 34 57,12
0 0 0 0
    34 57,12
54 Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 158 0 0 0 0 16 142   142  
412 421 9 15,12
0 0 0 0
    9 15,12
55 Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 46 0 0 0 0 44 2   2  
15772 15798 26 43,68
0 0 0 0
    26 43,68
56 Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 229 0 0 0 0 4 225   225  
168 170 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
57 Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 42 0 0 0 0 7 35   35  
67 71 4 6,72
0 0 0 0
    4 6,72
58 Бодю А.Б., вул. Березова, 34 0 0 0 0 0 0 0   0  
10946 10946 0 0
0 0 0 0
    0 0
59 Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 87 51 51 0 0 0 87   87  
174 174 0 0
56 56 0 0
    0 0
60 Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 42 4451 4454 3 2,02 149 -107 195 88 ПКО № 943 від 04.06.17 р.
4985 5036 51 85,68
2437 2461 24 60,48
    78 148,18
61 Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 716 616 619 3 2,02 114 602 300 902 Через банк 06.06.17 р.
1188 1229 41 68,88
589 606 17 42,84
    61 113,74
62 Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
63 Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 466 11454 11800 346 232,51 834 -368 1500 1132 Через банк 04.06.17 р. та 24.06.17 р.
1229 1482 253 425,04
305 375 70 176,4
    669 833,95
64 Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
65 Лисий Я.М., вул. Березова, 38 98 2 12 10 6,72 484 -386 400 14 Через банк 09.06.17 р.
239 442 203 341,04
79 133 54 136,08
    267 483,84
66 Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 0 0 1 1 0,67 65 -65 100 35 ПКО № 942 від 04.06.17 р.
0 23 23 38,64
0 10 10 25,2
    34 64,51
67 Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) 213,76 33492 33547 55 36,96 320,04 -106,28 253,01 146,73 УСЗН
9248 9352 104 174,72
3690 3733 43 108,36
    202 320,04
68 Мережа Інтернет 0 1136 1136 0 0 0 0   0  
1792 1792 0 0
756 756 0 0
    0 0
69 УСЗН -371,34         253,01 -371,34 568,71 -55,64 ПД 266,297,306 від 12.06.17 р.
  Врахована переплата/борг, грн.     Всього спожито, кВт   Спожито на суму, грн. Сформована переплата/борг, грн. Фактично сплачено, грн. Остаточна переплата/борг, грн.  
    8308,07     9875   14712,65 -6151,57 14718,72 8314,14  

 

ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. Показник на початок місяця, кВт Показник на кінець місяця, кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. Сплачено, грн. Залишок на наступний місяць , грн. № Документа про сплату та дата
1 Антошкова Н.О., вул.Березова, 27  80 121 124 3 2,02 97 -17 200 183 ПКО № 304 від 04.06.17 р.
  1751 1791 40 67,2
  672 683 11 27,72
      54 96,94
2 Матвєєв К.В. 15 1456 1463 7 4,7 32 -17 100 83 ПКО № 307 від 26.06.17 р.
вул. Веселкова, 29 3029 3039 10 16,8
  1249 1253 4 10,08
      21 31,58
3 Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 85 11 11 0 0 0 85   85  
  302 302 0 0
84 84 0 0
    0 0
4 Боровик Є.І.,вул. Березова, 17 0 0 0 0 0 0 0   0  
  0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
5 Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 92 26726 26727 1 0,67 9 83   83  
4372 4375 3 5,04
1366 1367 1 2,52
    5 8,23
6 Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 12 9007 9047 40 26,88 107 -95 100 5 ПКО № 303 від 04.06.17 р.
726 757 31 52,08
244 255 11 27,72
    82 106,68
7 Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
8 Лінник Ю.О.,вул.Березова, 30 20 12955 13035 80 53,76 352 -332 350 18 ПКО № 305 від 04.06.17 р.
3800 3905 105 176,4
1369 1417 48 120,96
    233 351,12
9 Криськова О.М., вул. Березова, 2-4   63 824 855 31 20,83 174 -111 500 389 ПКО № 305 6 від 26.06.17 р.
2509 2570 61 102,48
1105 1125 20 50,4
    112 173,71
10 Чепесюк А.О., вул. Березова, 1 77 146 146 0 0 2 75   75  
139 140 1 1,68
69 69 0 0
    1 1,68
11 Шурко Р.А., вул. Березова, 3 0 2600 2613 13 8,74 249 -249 250 1 Через банк 26.06.17 р.
  4945 5031 86 144,48
  2088 2126 38 95,76
      137 248,98
12 Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31    93 13665 14107 442 297,02 1198 -1105 1105 0 ПКО № 302 від 04.06.17 р.
9465 9743 278 467,04
4653 4825 172 433,44
    892 1197,5
13 Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) 100 5747 5752 5 3,36 53,76 46,24 53,76 100 УСЗН
4113 4134 21 35,28
2005 2011 6 15,12
    32 53,76
14 Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 20 901 36 38 2 1,34 178 723   723  
586 658 72 120,96
215 237 22 55,44
    96 177,74
15 Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
16 Бац С.М., вул. Квітнева, 33 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
17 Левицька І.В., вул. Березова, 13 103 2 2 0 0 28 75   75  
87 93 6 10,08
31 38 7 17,64
    13 27,72
18 Глушкова Н.В., вул. Квітнева, 37 1 39 39 0 0 0 1   1  
15 15 0 0
12 12 0 0
    0 0
19 Березніцька С.В., вул. Березова, 21 100 54 54 0 0 50 50   50  
212 231 19 31,92
70 77 7 17,64
    26 49,56
20 Калайда І.М., вул. Квітнева, 39 236 1235 1257 22 14,78 114 122   122  
926 962 36 60,48
502 517 15 37,8
    73 113,06
21 Слободян О.С., вул. Веселкова, 28 391 1418 1425 7 4,7 23 368   368  
1924 1930 6 10,08
997 1000 3 7,56
    16 22,34
22 Садовський Д.В., вул. Головна, 16 (пільга УБД) 40,15 6762 6805 43 28,9 240,58 -200,43 240,58 40,15 УСЗН
5377 5452 75 126
1914 1948 34 85,68
    152 240,58
23 Гулевата О.І., вул. Головна, 18 50 0 0 0 0 17 33   33  
622 632 10 16,8
0 0 0 0
    10 16,8
24 Вікарчук В.Є., вул. Веселкова,35 300 0 0 0 0 0 300   300  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
25 Оверченко С.С., вул. Абрикосова,20 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
26 Садовський С.В., вул. Веселкова, 27 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
27 Комарницький А.І., вул. Березова, 1/1 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
28 Стрілець Г.Л., вул.Квітнева, 46 160 0 0 0 0 0 160   160  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
29 Шупта О.В., вул. Квітнева, 44 253 2829 2852 23 15,46 134 119   119  
1084 1127 43 72,24
495 513 18 45,36
    84 133,06
30 УСЗН -354,31         294,34 -354,31 354,31 -294,34 ПД 267 12.06.17
  Врахована переплата, грн.     Всього спожито, кВт   Спожито на суму, грн. Сформована переплата/борг, грн. Фактично сплачено, грн. Остаточна переплата/борг, грн.  
    3317,84     2039   3352,68 259,5 3253,65 3218,81  

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОЖИТУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ У ЧЕРВНІ 2017 року

Тарифи 

Т1 (ніч) – 0,672 грн./квт*год (час споживання 23-7 годин),

Т2 (день) – 1,68 грн. /квт*год (час споживання 7-8 годин, 11-20 годин, 22-23 годин),

Т3 (пік) – 2,52 грн. /квт*год (час споживання 8-11 годин, 20-22 годин),

ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

 

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. Показник на початок місяця, кВт Показник на кінець місяця, кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. Сплачено, грн. Залишок на наступний місяць , грн. № Документа про сплату та дата
1 Шиманська О.В. 318,82 3299 3318 19 12,77 130,37 188,45   188,45  
вул. Сонячна, 10 6480 6526 46 77,28
2777 2793 16 40,32
    81 130,37
2 Шиманська О.В. 8 27218 27218 0 0 0 8   8  
вул. Сонячна, 12 3963 3963 0 0
768 768 0 0
    0 0
3 Підмурняк О.О., вул. Веселкова, 7 60 68 82 14 9,41 229 -169 210 41 Через банк 05.07.17 р.
340 421 81 136,08
133 166 33 83,16
    128 228,65
4 Лозінський Г.П., вул. Веселкова, 9 9 45555 45621 66 44,35 272 -263 300 37 ПКО № 994 від 12.07.17 р.
20329 20407 78 131,04
8909 8947 38 95,76
    182 271,15
5 Рудий К.Л., вул. Сонячна, 14 1206 2303 2351 48 32,26 291 915   915  
4866 4951 85 142,8
2132 2178 46 115,92
    179 290,98
6 Ніколаєнко О.Б., провул.Розсошанський, 11 466 14896 14907 11 7,39 72 394   394  
4807 4830 23 38,64
1409 1419 10 25,2
    44 71,23
7 Тер-Григорян В.Х., вул. Виноградна,15 181 3 3 0 0 0 181   181  
36 36 0 0
9 9 0 0
    0 0
8 Марчук Ю.Б., вул. Виноградна, 14 0,23 16033 16039 6 4,03 24 -23,77   -23,77  
5476 5483 7 11,76
2077 2080 3 7,56
    16 23,35
9 Бресь С.Т., вул. Розсошанська, 37 39 32948 32992 44 29,57 356 -317 400 83 ПКО № 984 від 09.07.17 р.
  5979 6092 113 189,84
  2374 2428 54 136,08
      211 355,49
10 Лук’янова Ж.Б., вул. Абрикосова, 9  72 16326 16333 7 4,7 65 7   7  
2109 2131 22 36,96
723 732 9 22,68
    38 64,34
11 Краковецька Л.В., вул. Абрикосова, 1  148 15588 15655 67 45,02 327 -179 500 321 ПКО № 987 від 11.07.17 р.
5745 5842 97 162,96
2486 2533 47 118,44
    211 326,42
12 Дробоцький О.В., вул.Абрикосова, 11  18 12059 12114 55 36,96 368 -350 350 0 ПКО № 975 від 04.07.17 р.
10235 10352 117 196,56
2379 2432 53 133,56
    225 367,08
13 Баранов В.В., вул. Виноградна, 10  4 1939 1939 0 0 13 -9 50 41 Через банк 05.07.17 р.
1270 1276 6 10,08
407 408 1 2,52
    7 12,6
14 Кубряк А.М., провул. Розсошанський, 3 46 327 330 3 2,02 18 28   28  
616 622 6 10,08
220 222 2 5,04
    11 17,14
15 Данильчук О.П., вул. Березова, 34/1 426 13463 13507 44 29,57 326 100   100  
10501 10605 104 174,72
3602 3650 48 120,96
    196 325,25
16 Красночуб Г.М., вул. Сонячна, 1 17 16645 16692 47 31,58 409 -392 400 8 Через банк 03.07.17 р.
3319 3455 136 228,48
1089 1148 59 148,68
    242 408,74
17 Добжанський О.І., вул. Квітнева, 20 486 2538 2569 31 20,83 310 176   176  
5800 5900 100 168
2384 2432 48 120,96
    179 309,79
18 Карський В.В. вул. Абрикосова, 5 2 15152 15201 49 32,93 249 -247 250 3 ПКО № 977 від 04.07.17 р.
5974 6053 79 132,72
2482 2515 33 83,16
    161 248,81
19 Карський В.В. вул. Абрикосова, 7/1 6 19920 19993 73 49,06 365 -359 360 1 ПКО № 978 від 04.07.17 р.
  11712 11826 114 191,52
5291 5340 49 123,48
    236 364,06
20 Карський В.В. вул. Сонячна, 7  1 708 708 0 0 0 1   1  
1725 1725 0 0
848 848 0 0
    0 0
21 Пастух Л.П., ул. Абрикосова, 10 94 1 1 0 0 66 28   28  
148 169 21 35,28
67 79 12 30,24
    33 65,52
22 Туз В.І., вул. Виноградна, 8 29 12216 12218 2 1,34 14 15   15  
2724 2728 4 6,72
1449 1451 2 5,04
    8 13,1
23 Стахов О.А., вул. Розсошанська, 2 174 877 894 17 11,42 240 -66 500 434 ПКО № 1030 від 29.07.17 р.
1484 1578 94 157,92
584 612 28 70,56
    139 239,9
24 Гаврішко В.Д., провул. Сонячний, 5 77 0 0 0 0 0 77   77  
142 142 0 0
89 89 0 0
    0 0
25 Галкіна Н.В. , вул. Абрикосова, 8 1 18263 18289 26 17,47 248 -247 250 3 ПКО № 988 від 11.07.17 р.
3374 3448 74 124,32
1413 1455 42 105,84
    142 247,63
26 Попель Р.В., вул. Виноградна, 2 199 1 1 0 0 0 199   199  
32 32 0 0
13 13 0 0
    0 0
27 Осецький О.І. вул. Квітнева, 5 4 44038 44575 537 360,86 1142 -1138 1200 62 ПКО № 983 від 04.07.17 р.
  3112 3377 265 445,2
  1457 1590 133 335,16
      935 1141,22
28 Філіпчук Ю.М., вул. Абрикосова, 14 42 1531 1559 28 18,82 404 -362 400 38 ПКО № 979 від 04.07.17 р.
3887 4029 142 238,56
1807 1865 58 146,16
    228 403,54
29 Вох І.М. , вул. березова, 36 0 1285 1320 35 23,52 672 -672 700 28 ПКО № 996 від 12.07.17 р.
3104 3332 228 383,04
1323 1428 105 264,6
    368 671,16
30 Дзись Ю.Ф., вул. Березова, 44 67 9 9 0 0 11 56 100 156 ПКО № 1002 від 17.07.17 р.
69 72 3 5,04
26 28 2 5,04
    5 10,08
31 Вишневський В.І., вул. Головна, 8 33 0 0 0 0 0 33   33  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
32 Чуняк С.О., вул. Сонячна, 8 38 3 3 0 0 0 38   38  
10 10 0 0
4 4 0 0
    0 0
33 Кухар О.Д., вул. Виноградна, 12 0 10489 10553 64 43,01 695 -695 700 5 ПКО № 998 від 12.07.17 р.
3758 3993 235 394,8
1369 1471 102 257,04
    401 694,85
34 Дереповська Л.А., вул. Сонячна, 9 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
35 Михайлов В.В., вул. Сонячна, 5 8 18 18 0 0 0 8   8  
29 29 0 0
12 12 0 0
    0 0
36 Гнидюк П.І., вул. Головна, 4  9 38 38 0 0 50 -41 100 59 Через банк 14.07.17 р.
230 243 13 21,84
127 138 11 27,72
    24 49,56
37 Войтко В.Г., вул. Веселкова, 1  0 5031 5397 366 245,95 831 -831 1522 691 Інтернет мережа
6044 6257 213 357,84
2367 2457 90 226,8
    669 830,59
38 Вараниця С.І. пров.Розсошанський, 7 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
39 Гуменюк Н.В., пров.Розсошанський, 9 169 432 440 8 5,38 123 46   46  
944 988 44 73,92
293 310 17 42,84
    69 122,14
40 Гончар І.Я., вул. Головна, 2 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
41 Кравчук В.О., вул. Березова, 48   164 20066 20070 4 2,69 69 95   95  
3876 3900 24 40,32
1640 1650 10 25,2
    38 68,21
42 Семенюк О.П., вул. Головна, 12   -6 3 3 0 0 0 -6 100 94 ПКО № 1007 від 17.07.17 р.
109 109 0 0
47 47 0 0
    0 0
43 Лук’янов О.С., вул. Веселкова, 21   0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
44 Омельчук О.М., вул. Квітнева, 1   7 1971 1971 0 0 0 7   7  
2174 2174 0 0
1070 1070 0 0
    0 0
45 Кравчук О.В., вул. Розсошанська, 33 54 19530 19549 19 12,77 90 -36 200 164 ПКО № 1000 від 17.07.17 р.
1956 1982 26 43,68
663 676 13 32,76
    58 89,21
46   139 13766 13875 109 73,25 810 -671 700 29 ПКО № 993 від 11.07.17 р.
 Гунько М.В., вул. Квітнева, 14  10387 10606 219 367,92
5076 5222 146 367,92
    474 809,09
47 Семенишин В.П., вул. Веселкова, 11 38 0 0 0 0 4 34   34  
453 455 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
48 Кухар Н.М., вул. Виноградна, 1 16 0 0 0 0 4 12   12  
320 322 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
49 Ружицький В.Л., вул. Веселкова, 4 210 0 0 0 0 142 68   68  
472 556 84 141,12
0 0 0 0
    84 141,12
50 Бабій О.М., вул. Розсошанська, 27 86 0 0 0 0 14 72   72  
1634 1642 8 13,44
0 0 0 0
    8 13,44
51 Різник Є.В., вул. Квітнева, 8 0 0 0 0 0 0 0   0  
22 22 0 0
0 0 0 0
    0 0
52 Кузь В.А., вул. Квітнева, 2 81 20335 20341 6 4,03 299 -218 300 82 ПКО № 1009 від 20.07.17 р.
5280 5400 120 201,6
2096 2133 37 93,24
    163 298,87
53 Фелонюк В.С., вул. Квітнева, 3 114 0 0 0 0 26 88   88  
448 463 15 25,2
0 0 0 0
    15 25,2
54 Рогозіна Л.С., вул. Розсошанська, 25 142 0 0 0 0 29 113   113  
421 438 17 28,56
0 0 0 0
    17 28,56
55 Венгер О.Л., вул. Абрикосова, 2 2 0 0 0 0 86 -84 140 56 Через банк 01.07.17 р. та 05.07.17 р.
15798 15849 51 85,68
0 0 0 0
    51 85,68
56 Садовський А.П., вул. Виноградна, 6 225 0 0 0 0 4 221   221  
170 172 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
57 Шумовецький В.Д., вул. Виноградна, 4 35 0 0 0 0 6 29   29  
71 74 3 5,04
0 0 0 0
    3 5,04
58 Бодю А.Б., вул. Березова, 34 0 0 0 0 0 0 0   0  
10946 10946 0 0
0 0 0 0
    0 0
59 Кишко С.М., вул.Квітнева, 22 87 51 52 1 0,67 41 46   46  
174 190 16 26,88
56 61 5 12,6
    22 40,15
60 Данчук П.В., вул. Веселкова, 6 88 4454 4456 2 1,34 40 48   48  
5036 5051 15 25,2
2461 2466 5 12,6
    22 39,14
61 Скубський Р.В., вул. Веселкова, 5 902 619 622 3 2,02 165 737   737  
1229 1294 65 109,2
606 627 21 52,92
    89 164,14
62 Ященко А.М., пров.Сонячний, 3 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
63 Шупта О.М., вул. Квітнева, 7 1132 11800 11892 92 61,82 620 512   512  
1482 1712 230 386,4
375 443 68 171,36
    390 619,58
64 Осецький О.І., вул. Веселкова, 2 0 0 3 3 2,02 54 -54 100 46 ПКО № 985 від 09.07.17 р.
0 5 5 8,4
0 17 17 42,84
    25 53,26
65 Лисий Я.М., вул. Березова, 38 14 12 12 0 0 13 1   1  
442 448 6 10,08
133 134 1 2,52
    7 12,6
66 Кишко О.М., вул. Квітнева, 18 35 1 1 0 0 79 -44 200 156 ПКО № 1033 від 29.07.17 р.
23 52 29 48,72
10 22 12 30,24
    41 78,96
67 Шкабура В.М., вул. Сонячна, 4 (пільга УБД) 146,73 33547 33606 59 39,65 321,05 -174,32 250,99 76,67 УСЗН
9352 9455 103 173,04
3733 3776 43 108,36
    205 321,05
68 Мережа Інтернет 0 1136 1440 304 204,29 1522 -1522 1522 0  
1792 2258 466 782,88
756 968 212 534,24
    982 1521,41
69 УСЗН 97,34     0   250,99 97,34   348,33  
  Врахована переплата/борг, грн.     Всього спожито, кВт   Спожито на суму, грн. Сформована переплата/борг, грн. Фактично сплачено, грн. Остаточна переплата/борг, грн.  
    8467,12     8326   13009,41 -4291,3 11804,99 7764,68  

 

ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

№ з/п П.І.Б. Переплата (+) або борг. (-) на початок місяця, грн. Показник на початок місяця, кВт Показник на кінець місяця, кВт Спожито за місяць (Т1, Т2, Т3, загальна сума), кВт До  сплати за Т1-Т3 грн. Загальна сума до сплати грн.. Переплата (+) або борг. (-) на кінець місяця, грн. Сплачено, грн. Залишок на наступний місяць , грн. № Документа про сплату та дата
1 Антошкова Н.О., вул.Березова, 27  183 124 126 2 1,34 40 143   143  
  1791 1805 14 23,52
  683 689 6 15,12
      22 39,98
2 Матвєєв К.В. 83 1463 1547 84 56,45 76 7   7  
вул. Веселкова, 29 3039 3046 7 11,76
  1253 1256 3 7,56
      94 75,77
3 Савіцький О.С., вул. Абрикосова, 13 85 11 11 0 0 0 85   85  
  302 302 0 0
84 84 0 0
    0 0
4 Боровик Є.І.,вул. Березова, 17 0 0 0 0 0 0 0   0  
  0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
5 Шевченко М.І.,вул. Квітнева, 38 83 26727 26729 2 1,34 30 53   53  
4375 4384 9 15,12
1367 1372 5 12,6
    16 29,06
6 Купріна О.В., вул. Квітнева, 36 5 9047 9075 28 18,82 125 -120 150 30 ПКО № 327 від 06.07.17 р.
757 796 39 65,52
255 271 16 40,32
    83 124,66
7 Рейман В.А., вул. Квітнева, 40-42 0 0 0 0 0 0 0   0  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
8 Лінник Ю.О.,вул.Березова, 30 18 13035 13081 46 30,91 344 -326 350 24 ПКО № 324 від 04.07.17 р.
3905 4001 96 161,28
1417 1477 60 151,2
    202 343,39
9 Криськова О.М., вул. Березова, 2-4   389 855 885 30 20,16 227 162   162  
2570 2660 90 151,2
1125 1147 22 55,44
    142 226,8
10 Чепесюк А.О., вул. Березова, 1 75 146 146 0 0 0 75   75  
140 140 0 0
69 69 0 0
    0 0
11 Шурко Р.А., вул. Березова, 3 1 2613 2629 16 10,75 257 -256 256 0 Через банк 05.07.17 р.
  5031 5113 82 137,76
  2126 2169 43 108,36
      141 256,87
12 Яцишена Ю.Ю., вул. Веселкова, 31    0 14107 14210 103 69,22 842 -842 900 58 ПКО № 329 від 12.07.17 р.
9743 9946 203 341,04
4825 4996 171 430,92
    477 841,18
13 Макарова І.М., вул. Абрикосова, 15 (пільга УБД) 100 5752 5756 4 2,69 23,69 76,31 23,69 100 УСЗН
4134 4142 8 13,44
2011 2014 3 7,56
    15 23,69
14 Ратушняк А.А., вул. Сонячна, 20 723 38 40 2 1,34 88 635   635  
658 702 44 73,92
237 242 5 12,6
    51 87,86
15 Зозуля А.М., вул. Квітнева, 35 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
16 Бац С.М., вул. Квітнева, 33 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
17 Левицька І.В., вул. Березова, 13 75 2 2 0 0 54 21   21  
93 116 23 38,64
38 44 6 15,12
    29 53,76
18 Глушкова Н.В., вул. Квітнева, 37 1 39 39 0 0 0 1   1  
15 15 0 0
12 12 0 0
    0 0
19 Березніцька С.В., вул. Березова, 21 50 54 54 0 0 63 -13 200 187 ПКО № 326 від 04.07.17 р.
231 261 30 50,4
77 82 5 12,6
    35 63
20 Калайда І.М., вул. Квітнева, 39 122 1257 1270 13 8,74 101 21   21  
962 997 35 58,8
517 530 13 32,76
    61 100,3
21 Слободян О.С., вул. Веселкова, 28 368 1425 1431 6 4,03 22 346   346  
1930 1936 6 10,08
1000 1003 3 7,56
    15 21,67
22 Садовський Д.В., вул. Головна, 16 (пільга УБД) 40,15 6805 6830 25 16,8 98,28 -58,13 98,28 40,15 УСЗН
5452 5481 29 48,72
1948 1961 13 32,76
    67 98,28
23 Гулевата О.І., вул. Головна, 18 33 0 0 0 0 4 29   29  
632 634 2 3,36
0 0 0 0
    2 3,36
24 Вікарчук В.Є., вул. Веселкова,35 300 0 0 0 0 0 300   300  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
25 Оверченко С.С., вул. Абрикосова,20 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
26 Садовський С.В., вул. Веселкова, 27 100 0 0 0 0 0 100   100  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
27 Комарницький А.І., вул. Березова, 1/1 100 0 2 2 1,34 70 30   30  
0 33 33 55,44
0 5 5 12,6
    40 69,38
28 Стрілець Г.Л., вул.Квітнева, 46 160 0 0 0 0 0 160   160  
0 0 0 0
0 0 0 0
    0 0
29 Шупта О.В., вул. Квітнева, 44 119 2852 2879 27 18,14 172 -53 1000 947 ПКО № 323 від 03.07.17 р.
1127 1182 55 92,4
513 537 24 60,48
    106 171,02
30 УСЗН 648,65         121,97 648,65 535,41 -235,21  
  Врахована переплата, грн.     Всього спожито, кВт   Спожито на суму, грн. Сформована переплата/борг, грн. Фактично сплачено, грн. Остаточна переплата/борг, грн.  
    4161,8     1598   2758,94 1524,83 3513,38 3618,94