2015р

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський» за 2015 р.

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2016 року членами ОК «Розсошанський» є 72 особи (2014 рік – 68 осіб). У 2015 році до складу членів ОК прийнято 8 осіб, виключено – 4 особи (3 – продаж земельних ділянок, 1 – порушення Статуту ОК «Розсошанський» за систематичну не сплату членських внесків). На території масиву постійно мешкає 7 родин (у 2014 році – 3), ведеться будівництво ще 63 будинків (у 2014 році – 41 будинку).

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№809/400 кВА, №827/160кВА та №829/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Діють 62 прилади обліку електричної енергії (2014 рік – 49), з яких 48- трьох тарифні, 14- одно тарифні.  Постійне освітлення території масиву у темну добу забезпечує 147 світильників.

На території масиву в наявності 6 км доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний).  

Зовнішніми мережами газифіковано 74  земельних ділянки (2014 рік – 44), 14 будинків споживають газ (у 2014 році – 1 будинок).   

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, адміністратора Інтернет-сайту, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання та мережі Інтернет.   

 Організаційні заходи у 2015 році

 1. Проведено 1 загальні збори ОК «Розсошанський» (25.04.2015 року, звіт за 2014 рік), 1 засідання Правління (12.06.2015 року) та 7 зборів по окремих вулицях протягом року (вул. Сонячна – 2 рази, вул. Березова – 2 рази, вул. Виноградна, вул. Веселкова, вул. Абрикосова).
 2. Підготовлено 59 вихідних документів для потреб членів ОК «Розсошанський» та в інстанції (2014 рік – 72 документа).  
 3. На підставі договорів продовжувалися заходи з будівництва та обслуговування мережі електропостачання, будувалися дороги та проїзди, система газопостачання.
 4. У 2015 році розпочато та завершено будівництво оптоволоконної мережі доступу до Інтернету 160 ділянок в межах масиву та систему цілодобового відеоспостереження за допомогою 6 ІР-відеокамер.    
 5. Проведено та обліковано 886 бухгалтерських операцій (2014 рік – 725), з них 605 – по касі (2014 рік – 511), 281 – по банку (2014 рік – 214).

 Загальні фінансові показники за 2015 рік

Всього отримано надходжень на суму 1038331.76 грн. (2014 рік – 1174268.41 грн.), проведено витрат на суму 1060507.02 грн. (2014 рік – 1159863.76 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський» – 27818.34 грн. або 2,6 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання 2318.19 грн. (у 2014 році на утримання ОК витрачено 22032.43 грн., або 1.87 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання становив 1836.03 грн.)

Надходження сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК, отримання  поворотних позик.

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2016 року становить 3249.39 грн.,  у тому числі в касі – 2749.39 грн., на рахунку в банку – 500 грн. (залишок на 01.01.15 року – 25424.65 грн., каса – 15222.24 грн., банк – 10202.41 грн.). Переплата за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» становить 1020.51 грн. (на 01.01.15 року  – 7498.14 грн.).

Боржників по сплаті членських внесків за 2015 рік та спожиту електричну енергію серед членів ОК станом на 01.01.2016 року не має.

 Витрати будівництво та обслуговування інженерної інфраструктури ОК «Розсошанський»

 Водопостачання та водовідведення (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2015 року обґрунтованим залишається організація індивідуального водопостачання та водовідведення кожним власником земельної ділянки окремо шляхом експлуатації власного колодязю або свердловини та герметичних септиків.  

Вивіз ТПВ (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2015 року централізований збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) не здійснюється, мешканці ділянок збирають та вивозять ТПВ самостійно.  

 Обслуговування електромережі (витрати 21.41 % від загальних)

У 2015 році генпідрядником – ПП «Вектор А» (м. Хмельницький) здійснювалось планові заходи з обслуговування електромережі (ПЛ-10 кВ та ПЛ-0.4 кВ) та системи загального освітлення, здійснено гарантійну заміну трансформатора потужністю 400 кВА в КТП № 829, додатково побудовано ПЛ-0.4 кВт та завершено енергозабезпечення 7 земельних ділянок в межах ОК від КТП №№809,826 та 829 (у 2014 році електрифіковано 30 ділянок), встановлено 13 (у 2014 році – 18) приладів обліку електричної енергії.

На будівництво та обслуговування системи електрозабезпечення зібрано 212300 грн.. цільових внесків та отримано позику на 100000 грн., на погашення боргів минулих періодів по позиках, оплату робіт та матеріалів витрачено 227121.43 грн.. (відомість № 37), позитивне сальдо становило +85178.57 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат. Всі раніше отримані позики на розвиток електромережі ОК «Розсошанський» у 2015 році повернуті.

 

Оплата спожитої електричної енергії (витрати 11.26 % від загальних)

У звітному періоді збільшено споживання електричної енергії майже у 2.6 рази у порівнянні із 2014 роком та відповідно збільшено оплату у 2.5 рази за спожиту електричну енергію. Так, у 2015 році (з 15.12.2014 року по 15.12.2015 року) спожито 265976 кВт*год. електричної енергії (у 2014 році – 101567 кВт*год), за яку сплачено 119436.26 грн. грн., (у 2014 році – 46183.49 грн.), з яких 90119.76 грн. сплачено споживачами за спожиту електричну енергію (у 2014 році – 28547 грн.), решту 29316.5 грн. – за рахунок коштів неподільного фонду ОК «Розсошанський», що в 1.6 рази більше ніж у 2014 році  (у 2014 році цей показник становив 17636.49 грн.).  (відомості №№ 58,60,63,64,65,66,68,70,72,73,74,79,80,81)

Двічі (19.06.2015 року та 19.12.2015 року) згідно листів ПАТ «Хмельницькобленерго» проводився режимний день (погодинні виміри активного та реактивного навантаження з 0 до 24 год. по кожній КТП з поданням відповідних звітів та добового графіку).

 

Дороги, заїзди (витрати 25.8 % від загальних)

Будівництво доріг з твердим щебеневим покриттям здійснювалося за ініціативою (бажанням) власників земельних ділянок за рахунок відповідних цільових внесків.

У 2015 році побудовано 0.8 км доріг з твердим щебеневим покриттям шириною 6 метрів погонних (2014 рік – 1,462 км), зокрема по вул. Виноградна, на окремих ділянках по вулицях Розсошанська, Березова та Веселкова. Також побудовано окремий заїзд на озеро та в ліс згідно рішення Правління від 12.06.2015 року. Проводився поточний ремонт загального заїзду на ОК «Розсошанський» та дороги по вул. Веселкова, вул. Розсошанська після прокладання газової мережі.

На будівництво доріг зібрано цільових внесків 222625 грн., витрачено 273575.28 грн., від’ємне сальдо становило -50950.28 грн., гроші витрачені з неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат з будівництва та ремонту доріг в межах ОК. (відомість № 61).  З 50950.28 грн. на будівництво загального заїзду на озеро та до лісу витрачено 27480 грн., решта на інші загальні ділянки в межах масиву та окремі вулиці.    

 

Газопостачання (витрати 14.84 % від загальних)

У 2015 році повністю газифіковано вулиці Сонячна та Веселкова та провулок Сонячний, частково – вулицю Березову.  

На даний час в індивідуальному порядку власники будників, що здані в експлуатацію, отримують технічні умови та розробляють проекти з газопостачання окремих будинків.

Будівництво зовнішніх газових мереж здійснювалося за ініціативою (бажанням) власників земельних ділянок на окремих вулицях за рахунок відповідних цільових внесків.

На будівництво системи газопостачання зібрано 196890 грн.. цільових внесків, на оплату робіт та матеріалів витрачено 157453.7 грн.. (відомість № 62), позитивне сальдо становило +39436.3 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат.

 

Мережа доступу до Інтернету та відеоспостереження (витрати 23.6% від загальних)

Загалом на організацію доступу в Інтернет, будівництво відповідної мережі витрачено 250161.99 грн. (відомість № 69).

Так, у 2015 році розроблено та впроваджено в роботу постійно діючий інформаційний сайт ОК «Розсошанський» (адреса в мережі Інтернет –  okroz.com.ua, витрати на розробку та наповнення сайту – 3000 грн., оплата щорічного хостінгу – 520 грн.).

Також згідно Рішення Правління від 12.06.2015 року, на території ОК «Розсошанський» в період червня-грудня 2015 року побудовано оптоволоконну мережу доступу до Інтернету (далі по тексту – Мережа) повздовж 160 ділянок та впроваджено в цілодобову роботу 6 ІР-відеокамер з комплектом для реєстрації відеоспостереження (відеореєстратор та магнітні носії зберігання інформації розташовані в окрему ізольованому приміщенні). Доступ до відео нагляду (роботи) онлайн  можливий у всесвітній мережі Інтернет (через окрему закриту до доступу VPN-мережу з використанням відповідного паролю). В остаточному варіанті Мережу буде побудовано на 256 кінцевих абонентів, з яких 232 абонента – земельні ділянки та 24 окремих ІР-відокамери для системи цілодобового відеоспостереження загальної території масиву.  

Головною метою  будівництва Мережі є:  

 • отримання мешканцями масиву за допомогою оптоволоконного кабелю та відповідного обладнання швидкісного доступу до всесвітньої мережі Інтернет (швидкість 50 Мбіт);
 • організація цілодобового відеоспостереження на загальній території шляхом впровадження на базі Мережі системи цілодобової відеофіксації (моніторингу); спостереження за допомогою зовнішніх всепогодних ІР-відеокамер за системами загального життєзабезпечення (джерелами електричного живлення – 3 КТП) та цілодобовий контроль загальних заїздів та окремих перехресть;
 • організація відеоспостереження на території приватних земельних ділянок за допомогою зовнішніх ІР-відеокамер;
 • впровадження мешканцями масиву системи віддаленого моніторингу будинків через індивідуальні ІР-адреси (системи «розумний будинок» тощо) через всесвітню мережу Інтернет.

Крім будівництва Мережі, договір передбачає її подальше постійне обслуговування виконавцем робіт. Комплекс необхідного для обслуговування Мережі обладнання переданий виконавцю робіт на відповідальне зберігання та користування при обслуговуванні.   

Під постійним цілодобовим відеонаглядом (6 ІР-відеокамер) знаходяться та контролюються загальні заїзди на масив на вулицях Веселкова (в двох сторін вулиці, ділянки №3 та №31), Сонячна (ділянка № 2), Абрикосова (ділянка №1), Березова (ділянка № 50), Розсошанська (ділянка № 37) та всі 3 КТП ОК «Розсошанський».

20.07.2015 року з Інтернет-провадером ПрАТ «Дата групп» укладено договір на підключення побудованої мережі до всесвітньої мережі Інтернет, отримання інтернет-трафіку на швидкості 50 Мбіт та виділення до 32 окремих ІР-адрес. На даний час оплачується трафік та 12 виділених ІР-адрес, з яких 6 ІР-адрес використовуються для службових потреб функціонування Мережі.

На території масиву доступ до всесвітньої мережі Інтернет отримують 5 абонентів.  На даний час розпочато процес укладання договорів на отримання Інтернет – трафіку кінцевими споживачами.

Вартість оплати послуги з будівництва мережі та підключення до мережі перших 36 абонентів становить 390595.99 грн. (337595 грн.. 99 коп. – загальна оптоволоконна мережа на 160 ділянок та кінцеве обладнання на 36 абонентів, де 265667.95 грн.. – безпосередньо вартість загальної оптоволоконної мережі на 160 ділянок (1 ділянка – 1660 грн. 41 коп.), 71928 грн. – вартість підключення та кінцевого обладнання на 36 абонентів (1 абонент – 1998 грн.), 53000 грн. – система відеоспостереження та її програмне–апаратне налаштування (13000 грн. – відео реєстратор, 2-х накопичувача, допоміжне обладнання, джерело живлення тощо, 40000 грн. – 5 окремих всепогодних кольорових ІР-відеокамер із здатністю відеозйомки у форматі FullHD).

Оплата послуг ПрАТ «Датагруп» з підключення до мережі Інтернет ПрАТ «Датагруп» та надання Інтернет трафіку та 12 окремих ІР- адресів на 3 місяці 2016 року становить 6726 грн. (гроші неподільного фонду).

Безпосередньо за будівництво Мережі сплачено 238595.99  грн. (відомість № 69), з яких

 • 101400 грн. цільові внески, що сплатило 39 осіб – мешканців масиву (розмір внеску становив 2600 грн. за 12 ділянку);
 • 91195.99 грн. – гроші неподільного фонду ОК «Розсошанський»;
 • 30000 грн. – гроші неподільного фонду ОК «Розсошанський 1»;
 • 16000 грн. – внески двох мешканців масиву на встановлення ІР-відеокамер (вулиця Веселкова, 31 та вулиця Розсошанська, 37).   

Станом на 01.01.2016 року заборгованість за послуги з будівництва Мережі перед підрядником становить 160000 грн., яку планується поступово погасити за рахунок цільових внесків на приєднання до Мережі, з неподільного фонду ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не пізніше ніж 15.06.2018 року, тобто протягом двох з половиною років або 30 місяців.

З 01.01.2016 року розпочинається обслуговування Мережі, що передбачає  проведення загальних регламентних робіт Мережі та біллінгу, експлуатацію, живлення та збереження переданого комутаційного та мережевого обладнання, а  також підключення до Мережі нових абонентів  (з розрахунку 1998 грн. за підключення одного абонента до побудованої частині Мережі, що включає в себе вартість закупівлю та програмне-апаратне налагодження кінцевого обладнання абонента), відповідно  стягування плати за користування мережею з боку підключених абонентів.   

Розмір внесків за приєднання до Мережі та за щоквартальний доступ в Інтернет буде встановлений окремим рішенням Правління ОК «Розсошанський».     

 

Надання благодійної допомоги (витрати 0.47 % від загальних)

На підставі листа Голови Розсошанського сільської ради № 248 від 05.09.2014 року  та повторного усного звернення благодійна допомога в розмірі 5000 грн. передана на потреби дитячого садочку в с. Розсоша Хмельницького району.  

 

Утримання ОК Розсошанський» (витрати 2.62 % від загальних)

На утримання ОК «Розсошанський» у 2015 році витрачено 27818.34 грн. або 2,6 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання 2318.19 грн.

В структурі витрат на утримання:

 • закупівля ПММ – 22429.42 грн. (80,62% від загальної суми утримання);
 • оплата мобільного зв’язку – 2089.98 грн. (7,51% від загальної суми утримання);
 • оплата канцелярських виробів, обслуговування оргтехніки  – 1798.39 грн. (6,47% від загальної суми утримання);
 • комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1500.55 грн. (5,40% від загальної суми утримання).

 

Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський» та перед ОК «Розсошанський»

Станом на 01.01.2016 року

 • у ОК «Розсошанський» існують боргові зобов’язання в розмірі 160000 грн. за побудовану мережу Інтернет та відеоспостереження (термін погашення до 15.06.2018 року).  
 • перед ОК «Розсошанський» існують боргові зобов’язання у двох членів ОК «Розсошанський» в загальному розмірі 48000 грн. за приєднання та підключення ділянок до електричних мереж ОК «Розсошанський» (Карський В.В. – 41000 грн., Дереповська Л.А. – 7000 грн.), отримання яких планується у 2016 році.

 

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», у 2016 року пропонується:

 1. В рамках цільової програми «Інтернет та охорона» завершити укладання договорів про користування мережею Інтернет ОК «Розсошанський» та продовжити будівництво загальної мережі охорони шляхом додаткового встановлення ІР-відеокамер спостереження, шлагбаумів на в’їздах в масив. Визначитися в можливості будівництва загальної огорожі масиву.
 2. Продовжити впровадження цільової програми «Електрика» (завершення електрифікації окремих ділянок по вулицях Розсошанська та Виноградна, Березова, провулку Розсошанський побудовою ПЛ-0.4 кВ та встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський»).
 3. Продовжити впровадження цільової програми «Дорога» (будівництва доріг та проїздів по вулиці Головна, провулок Сонячний, вулиця Березова, поточний ремонт існуючих доріг та проїздів).
 4. Продовжити впровадження цільової програми «Газ» (вулиці Квітнева, Головна, Виноградна, Березова та Розсошанська).
 5. Провести прибирання загальних ділянок масиву та прилеглих територій (ліс, зона ставу) для можливості організації комфортного відпочинку мешканців масиву.
 6. У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України та високим рівнем інфляції у 2015 році, пропонується окремим рішенням Правління з 01.02.2016 року,  визначити, що

– при прийнятті нових членів в ОК «Розсошанський» або при підключенні членів ОК «Розсошанський» до діючої загальної інфраструктури кооперативу (загальних мереж електро- та газопостачання) обов’язково стягувати цільовий внесок (одноразову плату) за підключення до Мережі Інтернет в розмірі 4000 грн. (з дати прийняття такого рішення Правлінням ОК «Розсошанський»);

– змінити розмір цільових внесків за приєднання до загальної інженерної інфраструктури ОК «Розсошанський», зокрема встановити внесок за підключення до газових мереж – 10000 грн., за підключення до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн., за будівництво доріг – 10000 грн.;

– встановити для членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» тариф на місячне обслуговування Мережі Інтернет та відеоспостереження – 60 грн. на одного абонента (0.5 від вартості діючого тарифу «Приват 50» послуги «Домашній телеком» ПрАТ «Датагруп») тобто 180 грн. в квартал, для мешканців масиву, що не є членами ОК «Розсошанський» –  180 грн. на одного абонента (в 1.5 рази більше від вартості діючого тарифу «Приват 50» послуги «Домашній телеком» ПрАТ «Датагруп»), тобто 540 грн. в квартал; для членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» тариф за використання однієї виділеної ІР-адреси в місяць – 60 грн. (вартість надання однієї ІР адреси з боку ПрАТ «Датагруп») тобто 180 грн. в квартал, для мешканців масиву, що не є членами ОК «Розсошанський» за одну виділену ІР-адресу 120 грн. в місяць (в два рази більше вартості надання однієї ІР адреси з боку ПрАТ «Датагруп»), тобто 360 грн. в квартал.

– стягування (отримання) абонентської плати за обслуговування Мережі Інтернет та відеоспостереження, отримання ІР адреси для всіх видів абонентів передбачити за 3 місяці (один квартал) авансом наперед до початку терміну оплати (кварталу);

– у випадку невчасної сплати за обслуговування Мережі Інтернет та відеоспостереження, оплати ІР адреси відключати абонента від Мережі без попередження;    

– повторне включення до Мережі у разі невчасної оплати здійснювати лише після сплати абонентської плати за послуги до кінця поточного року.

– вступний (1000 грн.), щомісячний (100 грн.) членські внески та внесок за приєднання до електромережі (50000 грн.) залишити без змін.   

 1. Провести інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності ОК «Розсошанський» для виконання статутних цілей та завдань.

 Голова Правління  ОК Розсошанський»  ____________________    Шупта О.М.

 14.01.2016 року