2016 рік

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський» за 2016 р.

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2017 року членами ОК «Розсошанський» є 78 осіб (на 01.01.2016 року – 72 особи). У 2016 році до складу членів ОК прийнято 7 осіб, виключено – 1 особу у зв’язку із продажем земельної ділянки. На території масиву постійно мешкає 14 родин, зареєстровано 3 родини (у 2015 році – мешкало 7 родин, зареєстрована –  1), збудовано та ведеться будівництво загалом 87 будинків (у 2015 році – 63 будинки).

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№809/400 кВА, №827/160кВА та №829/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Діють 65 приладів обліку електричної енергії (2015 рік – 62), з яких 54 – трьох тарифні (у 2015 році – 48), 11 – одно тарифні (у 2015 році – 14). Постійне освітлення території масиву у темну добу забезпечує 153 світильники (у 2015 році – 147).

На території масиву в наявності 6,5 км (2015 – 6 км) доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний).

Зовнішніми мережами газифіковано 78  земельних ділянок (2015 рік – 74), 24 будинки споживають газ (у 2015 році – 14 будинків).

На території масиву діє цілодобова система відеоспостереження, що включає 12 зовнішніх ІР-відеокамери, оптоволоконну мережу та відеореєстратор (2015 рік – 6 ІР-відеокамер), 18 абонентів (мешканці масиву) постійно користуються мережею Інтернет.

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, адміністратора Інтернет-сайту, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання та мережі Інтернет.

Організаційні заходи у 2016 році

 1. Проведено 1 засідання Правління (15.02.2016 року) та 4 зборів по окремих вулицях протягом року.
 2. Підготовлено 48 вихідних документів для потреб членів ОК «Розсошанський» та в інстанції (2015 рік – 59 документа).
 3. Проведено та обліковано 1135 бухгалтерських операцій (2015 рік – 886).
 4. На офіційному сайті постійно подавалася інформація з питань діяльності ОК.
 5. На підставі договорів продовжувалися заходи з будівництва та обслуговування мережі електропостачання, будувалися (ремонтувалися) дороги та проїзди
 6. У 2016 році розпочато будівництво загальної бетонної огорожі масиву, побудовано 330 м огорожі.
 7. Оформлені проект, дозвільні документи та побудовано зупинку громадського транспорту.
 8. Двічі (19.06.2016 року та 19.12.2016 року) згідно листів ПАТ «Хмельницькобленерго» проводився режимний день (погодинні виміри активного та реактивного навантаження з 0 до 24 год. по кожній КТП з поданням відповідних звітів та добового графіку).

Загальні фінансові показники за 2016 рік

Всього отримано надходжень на суму 953153,71 грн. (2015 рік – 1038331,76 грн.), проведено витрат на суму 910953,1 грн. (2015 рік – 1060507,02 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський» –  29952,58 грн. або 3,28 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання 2496,05 грн. (у 2015 році – 27818,34 грн., або 2.6 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання становив 2318.19 грн.). Дозволений рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання в місяць (не більше 2500 грн.) та на рік (не більше 30000 грн.)  не перевищено.

Всі надходження в неподільний фонд сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК.  Поворотних позик у 2016 році ОК «Розсошанський» не отримував.

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2017 року становив 45450 грн., у тому числі в касі – 39939,6 грн., на рахунку в банку – 5510,4 грн. (залишок на 01.01.16 року –  3249,39 грн., у тому числі каса – 2749,39 грн. та банк – 500 грн.).

Структура надходжень:

 • оплата спожитої електричної енергії – 22,19%;
 • обслуговування електромережі – 21,33%;
 • будівництво та обслуговування Мережі Інтернет та відеоспостереження – 19,45%;
 • будівництво зупинки та загальної огорожі – 15%;
 • вступні та членські внески – 10,91 % (всього зібрано 104000 грн.);
 • поточний ремонт доріг, заїздів – 6,87%;
 • газопостачання – 4,25%.

Додатково неподільний фонд, крім вступних та членських внесків в розмірі 104000 грн., після відповідного витрачання цільових внесків поповнений за рахунок внесків за підключення до електромережі на 92400 грн. та за рахунок підключення до газових магістралей на 33300 грн.

Структура витрат:

 • оплата спожитої електричної енергії – 30,67%;
 • будівництво та обслуговування Мережі Інтернету та відеоспостереження – 25,34%;
 • будівництво зупинки та загальної огорожі – 17%;
 • обслуговування електромережі – 12,18%;
 • поточний ремонт доріг, заїздів – 10,73%;
 • утримання ОК «Розсошанський» – 3,28 %;
 • газопостачання – 0,8%.

Понад зібраної суми відповідних цільових внесків, додаткові кошти неподільного фонду  витрачені на  оплату спожитої електричної енергії (67868,28 грн.), будівництво та обслуговування Мережі Інтернет (46234,61 грн.), поточний ремонт доріг, заїздів, будівництво системи загального водовідведення (32170,75 грн.), будівництво зупинки громадського транспорту (16533,17 грн.).

Деталізація надходжень та витрат у 2016 році.

Утримання ОК Розсошанський» (надходження 0 %, витрати 3,28 % від загальних)

На утримання ОК «Розсошанський» у 2016 році витрачено 29952,58 грн. або 3,28% від загальних витрат, середній місячний розмір утримання становив 2496,05 грн.

В структурі витрат на утримання:

 • закупівля паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – 23442,4 грн. – 78,26 % (у 2015 році – 22429,42 грн., або 80,62% від загальної суми утримання);
 • оплата мобільного зв’язку – 2055 грн. – 6,86 % (у 2015 році – 2089,98 грн., або 7,51% від загальної суми утримання);
 • оплата канцелярських виробів, обслуговування оргтехніки – 2863,1 грн. – 9,55 % (у 2015 році – 1798,39 грн., або 6,47% від загальної суми утримання);
 • комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1592,08 грн. – 5,31 % (у 2015 році – 1500,55 грн., або 5,40% від загальної суми утримання).

Будівництво та обслуговування інженерної інфраструктури ОК «Розсошанський»

Водопостачання та водовідведення (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2017 року обґрунтованим залишається організація індивідуального водопостачання та водовідведення кожним власником земельної ділянки окремо шляхом експлуатації власного колодязю або свердловини та герметичних септиків.

Вивіз ТПВ (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2017 року централізований збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) не здійснюється, мешканці ділянок збирають та вивозять ТПВ самостійно.

Оплата спожитої електричної енергії (надходження 22,19%,витрати 30,67% від загальних)

У звітному періоді збільшено споживання електричної енергії майже у 3,8 рази у порівнянні із 2014 роком. При збільшенні споживання у 2016 році електричної енергії в 1,5 рази у порівняні з 2015 роком, оплату збільшено у 2,3 рази у зв’язку із постійним зростанням тарифів на електричну енергію. Середній тариф – 2016 році – 1,025 грн. за 1 квт*год.   Останнє підвищення планується з 01.03.2017 року з встановленням тарифу на рівні 1,68 грн. за 1 квт*год, тобто збільшення майже в 1,7 рази.

Так, у 2016 році  спожито 394092 кВт*год. електричної енергії (у 2014 році – 101567 кВт*год, у 2015 році – 265976 кВт*год.), за яку сплачено  279372,02 грн. (у 2014 році – 46183.49 грн., 2015 році – 119436.26 грн.), з яких 211503,74 грн. сплачено безпосередньо споживачами (у 2014 році – 28547 грн., 2015 рік – 90119.76 грн. ), решту 67868,28 грн.. – за рахунок коштів неподільного фонду ОК «Розсошанський» (у 2014 році цей показник становив 17636.49 грн., 2015 рік – 29316.5 грн.).  (відомості №№ 60,81,821-8212). Від’ємне сальдо становило 67868,28 грн., використані гроші до неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат.

 

 

Обслуговування електромережі (надходження 21,33%,витрати 12,18% від загальних)

У 2016 здійснювались планові заходи з обслуговування електромережі (ПЛ-10 кВ та ПЛ-0.4 кВ) та системи загального освітлення (заміна світильників), додатково побудовано ПЛ-0.4 кВт та завершено енергозабезпечення 1 земельної ділянки в межах ОК від КТП №809 (у 2015 році електрифіковано 7 ділянок), встановлено 5 (у 2015 році – 13) трьох тарифних приладів обліку електричної енергії.

На будівництво та обслуговування електромережі зібрано 203300 грн. цільових внесків, у тому числі погашені всі борги минулих періодів. На оплату робіт та послуг, закупівлю матеріалів витрачено 110900 грн. (відомість № 37), позитивне сальдо становило +92400 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення інших поточних витрат.

Мережа доступу до Інтернету та відеоспостереження (надходження 19,45%, витрати 25,34%від загальних)

На даний час на території ОК мережа доступу до Інтернету побудовано повздовж 180 ділянок (20 ділянок охоплено Мережею у 2016 році), той же час цільовий внесок сплатили лише 68 осіб (28- у 2016 році). На території масиву функціонує 12 ІР-відеокамер (6 встановлено в 2016 році, всього максимально можлива кількість таких камер при наявному обладнанні – 24). Мережею Інтернет постійно користується 18 абонентів, що постійно використовують та оплачують 8 статичних ІР-адрес.

Так, загалом на організацію доступу в Інтернет користувачів (оплата трафіку та статичних ІР-адрес), на хостінг та оплату доменного ім’я сайту ОК, будівництво та обслуговування мережі отримано цільових внесків 184570 грн., витрачено 230804,61 грн. (відомість № 69,691-697,87). Від’ємне сальдо становило -46234,61 грн., гроші витрачені з неподільного фонду ОК. Станом на 01.01.2016 року у ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання в розмірі 160000 грн. за побудовану мережу Інтернет та відеоспостереження (термін погашення до 15.06.2018 року), яка повністю погашена у 2016 році.

Мережу побудовано повздовж 178 ділянок (у 2016 році додатково приєднано 18 ділянок), всього сплатило цільовий внесок лише 68 власників (26 – у 2016 році).  Не задали відповідний цільовий внесок 53 члена ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1».

Без прокладеної оптоволоконної лінії мережі Інтернет на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються будинки, залишається частина вул. Головної (ділянки з №№ 3-5,6-14) протяжністю 280 метрів.

Поточний ремонт доріг, заїздів, будівництво загальних водовідводів (надходження  6,87%,витрати 10,73% від загальних)

У 2016 році здійснювався поточний ремонт загальних заїздів та ділянок доріг з твердим щебеневим покриттям. Розпочато будівництво водовідводу по вулицях Розсошанська (від вул. Веселкова до вул. Квітнева).

На будівництво доріг зібрано цільових внесків 65560 грн., витрачено 97730,75 грн., від’ємне сальдо становило -32170,75 грн., гроші витрачені з неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат з будівництва та ремонту доріг в межах ОК. (відомість № 61,611,612).

Без твердого щебеневого покриття на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються будинки, залишається частина вул. Головної (ділянки з №№ 1-5,2-14) протяжністю 310 метрів.

Газопостачання (надходження 4,25%, витрати 0,8% від загальних)

У 2016 будівництва газових магістральних ліній по окремих вулицях не здійснювалось. В індивідуальному порядку власники будників, що здані в експлуатацію, отримують технічні умови та розробляють проекти з газопостачання окремих будинків. На будівництво системи газопостачання зібрано 40500 грн.. цільових внесків (підключення до існуючих магістралей), на оплату робіт та матеріалів витрачено 7200 грн. (відомості №№ 62,621), позитивне сальдо становило +33300 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення інших поточних витрат.

Без газових магістральних ліній на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються (побудовані) будинки, залишається вул. Квітнева, вул. Головна, вул. Виноградна, вул. Розсошанська, вул. Березова  (за виключенням ділянок з №№ 3,5,7,17-27).

 

Будівництво зупинки громадського транспорту та будівництво загальної огорожі  (надходження  15%, витрати  17% від загальних)

Загалом на будівництво зупинки та загальної огорожі отримано цільових внесків  142700 грн., витрачено 153973,17 грн. (відомість № 831-835). Від’ємне сальдо становило -11273,17 грн., гроші витрачені з неподільного фонду ОК. Так, за рахунок неподільного фонду здійснено будівництво зупинки громадського транспорту (витрачено 16533,17 грн.), для чого розроблений та погоджений відповідний проект. Зупинка побудована у центрі масиву (між заїздами на вулиці Сонячна та Абрикосова).

На даний час також збудовано 330 метрів загальної бетонної огорожі. На будівництво загальної огорожі здали внески 71 особа (члени ОК «Розсошанський», ОК «Розсошанський 1» та власники земельних ділянок в межах масиву).  Будівництво здійснювалося одночасно в два напрямки від заїзду на вулицю Абрикосова, будувалося ліве та праве крило огорожі. Висота огорожі – 2 метри, матеріал – набірні залізобетонні плити.

На будівництво лівого крила огорожі (від вулиці Абрикосова, в бік вулиць Сонячна, провулок Сонячний, частина вулиці Березова (1-27,2-30), вулиці Головна, Веселкова та Квітнева), здали внески 66 осіб, що дало змогу побудувати всього 280 метрів огорожі у цьому напрямку. Станом на 01.01.2017 року, через різні причини (важкий матеріальний та фінансовий стан, особисту зайнятість, байдужість до інтересів громади та не бажанням розбудовувати масив і вкладати гроші в розвиток загальної інфраструктури тощо) не задали відповідний цільовий внесок 27 членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1», а також  власники ще 49 земельних ділянок в межах масиву, у тому числі члени ОК – власники  декількох ділянок (повний список поданий на сайті ОК).

На будівництво правого крила огорожі (від вулиці Абрикосова, в бік вулиць Виноградна, Розсошанська (31-37), провулку Розсошанський, вулиця Березова (34-50), крім 4 мешканців вулиці Абрикосова (парна сторона вулиці), внески здали лише 5 осіб , що дало змогу побудувати всього 50 метрів огорожі у цьому напрямку при додатковому використані коштів неподільного фонду ОК «Розсошанський». Решта членів ОК та власників земельних ділянок в межах масиву на вулицях Виноградна, вулиця Розсошанська (31-37), провулок Розсошанський, вул. Березова (34-50) цільовий внесок на будівництво загальної огорожі масиву не здали. Відповідно подальше будівництво огорожі у цьому напрямку буде здійснюватися лише після надходження цільових внесків від власників ділянок на вказаних вулицях (провулках).

Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський» та перед ОК «Розсошанський»

Станом на 01.01.2016 року у ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання в розмірі 160000 грн. за побудовану мережу Інтернет та відеоспостереження (термін погашення до 15.06.2018 року), яка повністю погашена. Перед ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання у двох членів ОК «Розсошанський» в загальному розмірі 48000 грн. за приєднання та підключення ділянок до електричних мереж ОК «Розсошанський». Ці борги також повністю погашені.

На 01.01.2017 року боргів у кооперативу перед іншими юридичними та фізичним особами не має. Авансова переплата за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» становить 5536 грн. (на 01.01.16 року  – 1020.51 грн. грн.), переплата за обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження становить 2000 грн.

Перед ОК «Розсошанський» існує  заборгованість в розмірі 793,76 грн., зокрема:

 • УСЗН Хмельницької РДА по компенсації за надані послуги пільговій категорії населення – 193,76 грн.
 • у двох членів ОК по сплаті членських внесків за 3 квартал 2016 року на загальну суму 600 грн.

ПРОГНОЗНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК НА 2017 РІК.

Гарантований прогнозований бюджет надходжень у 2017 році становитиме 142745 грн.

 • залишок наявних коштів – 45450 грн.;
 • обов’язкові членські внески 78*1200грн.=93600 грн.;
 • залишок внесків за користування Мережею Інтернет після оплати Інтернет трафіку та хостінгу сайту – 3695 грн.

Гарантований Прогнозований бюджет витрат у 2017 році становитиме – 178300 грн.

 • утримання ОК – 30000 грн.;
 • утримання електромережі (нарахування витрат на 3 КТП, систему освітлення та електропостачання комунікаційного обладнання з урахуванням збільшення у 2017 році в 1,7 рази тарифу на електричну енергію) 1,7*63000=107100 грн.
 • мінімальні витрати на обслуговування мережі Інтернет (без подальшого розширення та встановлення нових відеокамер) 2000*4=8000 грн.;
 • заміна до 3 електричних лічильників 3*2000 грн.=6000 грн.;
 • прибирання снігу (мінімально 3 рази за зимовий сезон ) 2400*3=7200 грн.;
 • будівництво дороги по провулку Сонячний (внесок зданий) – 10000 грн.;
 • поточний ремонт заїздів на масив, загальних ділянок, завершення будівництва водовідводу по вул. Розсошанська (від вул. Веселкова до вул. Квітнева) – до 10000 грн.

Прогнозований розрахунковий дефіцит бюджету (перевитрати) становитиме 35555 грн., що планується покрити за рахунок підключення до діючих електро-, газової та Інтернет мережі. У даному випадку це є бюджет лише утримання (існування), про подальший розвиток ОК не їдеться.

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», у 2017 року пропонується:

 1. В рамках цільової програми «Інтернет та охорона» продовжити будівництво загальної мережі охорони шляхом додаткового встановлення ІР-відеокамер спостереження, шлагбаумів на в’їздах в масив, продовжити будівництво загальної огорожі масиву. Встановлення додаткових ІР-камер на вулицях здійснювати за рахунок окремих внесків мешканців відповідних вулиць.
 2. Продовжити впровадження цільових програм «Електрика» (встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський»), «Дорога» (будівництва доріг та проїздів по вулиці Головна, поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиці Квітнева, Головна, Виноградна, Березова та Розсошанська). Будівництво (ремонт) доріг та системи газопостачання по окремих вулицях здійснювати за рахунок окремих внесків мешканців відповідних вулиць.
 3. Проводити прибирання загальних ділянок масиву для можливості комфортного проживання мешканців масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття) – оплата залучення машин та механізмів – за рахунок неподільного фонду ОК, прибирання сміття – шляхом толоки по окремих вулицях.
 4. На чергових Загальних зборах ОК визначитися в доцільності загально кооперативних проектів розвитку інфраструктури, зокрема

– будівництва централізованого водопостачання від м. Хмельницького (пропозиція Латацької Н.А.) або загального глибинного колодязю (свердловини) (пропозиція Кравчука В.О.);

– будівництва загальної каналізації (пропозиція Семенишина В.П.);

– будівництва резервної лінії ПЛ-10 кВ для КТП № 809 та КТП № 829 (живлення здійснюється від ПЛ-10 кВ № 81 Хмельницького сільського РЕМ) від ПЛ -10 кВ ОК «Розсошанський 1» (лінія № 235 Хмельницького міського РЕМ) для забезпечення надійності електропостачання зазначених КТП (пропозиція Лозінського Г.П.).

– продовження будівництва загальної огорожі, встановлення автоматичних шлагбаумів на окремих в’їздах в масив (пропозиція Дробоцького О.В.);

– продовження встановлення відеоспостереження (ІР-камер) на окремих вулицях за рахунок внесків власників земельних ділянок та будинків на цих вулицях (пропозиція Голови Правління Шупти О.М.);

– завершення будівництва загальної системи водовідводу на загальній ділянці по вул. Розсошанська від вулиці Веселкова до вул. Квітнева (пропозиція Войтка В.Г. та ще 4 мешканців вул. Квітнева);

– переведення обліку електричної енергії з 3-х зонного на 2-х зонний облік (по масиву в цілому параметризації (перепрограмування) потребує до 100 абонентських лічильників та 4 лічильника в КТП) (пропозиція Макарової І.М.);

 1. Провести інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності ОК «Розсошанський» для виконання статутних цілей та завдань.
 2. У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України та високим рівнем інфляції у 2016 році, пропонується на чергових Загальних Зборах визначитися в способі подолання дефіциту бюджету.

Узагальненні пропозиції, отримані усно від членів Правління та членів ОК щодо можливого збільшення надходжень до неподільного фонду ОК та зменшення витрат ОК наступні:   

– зобов’язати всіх діючих членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1», хто  не провів такі оплати,  у лютому – березні 2017 року, до 01.04.2017 року сплатити цільовий внесок на будівництво Мережі Інтернет та відеоспостереження. При сплаті 25 членами ОК (з 53 осіб, що ще не підключені до Мережі) прогнозовані додаткові надходження становитиме до 100000 грн. в рік;

– зобов’язати віх діючих членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1», хто не провів такі оплати та є власниками ділянок, що розташовані від непарної сторони вулиці Абрикосова, в бік вулиць Сонячна, провулок Сонячний, частина вулиці Березова (1-27,2-30), вулиці Головна, Веселкова та Квітнева, сплатити цільовий внесок на будівництво лівого крила огорожі. При сплаті 25 членами ОК (з 53 осіб, що ще не підключені до Мережі) прогнозовані додаткові надходження становитиме до 30000 грн. (24000 грн. потрібно додатково витратити для завершення будівництва лівого крила огорожі);

– заборонити Голові Правління збирати внески з членів ОК та мешканців масиву для здійснення заміни лічильників з однозонних на тризонні, будівництва доріг та магістральних газових мереж по вулицях, без попередньої здачі внесків за будівництво загальної огорожі та мережі Інтернет та відеоспостереження;

– затвердити збільшення разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.03.2017 року (40% від кількісного складу діючих членів ОК сплатили 4200 грн. щомісячних внесків з 01.07.2103 року, з часу  введення в експлуатацію останньої по черзі КТП № 829). Таке збільшення передбачити лише для власників земельних ділянок, за які ділянки раніше не були сплачені внески за підключення до електромережі. У випадку зміни власника земельної ділянки (продаж, дарування тощо), де були сплачені цільові внески за електромережу, розмір вступного внеску залишити без змін. Прогнозовані додаткові надходження до 10000 грн. в рік при 2-х умовних вступах в ОК нових членів;

– затвердити збільшення щомісячних членських внесків (пропозиція Голови Правління Шупти О.М. – збільшити членські внески з 01.01.2018 року) або з дати постановлення (прийняття) такого рішення з 100 грн. в місяць до 150 грн. в місяць, тобто з 1200 грн. в рік до 1800 грн. в рік з одного члена ОК. Прогнозовані додаткові надходження від 78 членів ОК до 46800 грн. в рік (починаючи з 2018 року або з дати встановлення такого збільшення; 3900 грн. збільшення неподільного фонду за кожний місяць);

– затвердити збільшення кожного виду цільових внесків з урахуванням інфляції та девальвації гривни, від існуючого розміру мінімально в 1,2 рази з 01.03.2017 року – прогнозовані додаткові надходження до 29600 грн. при 2-х умовних підключеннях до всіх видів мереж, +10000 грн. електрика, +2000 грн. дорога, +2000 грн. газ,+800 грн. Інтернет).

Пропозиція Голови Правління Шупти О.М.:

– з урахуванням інфляції та девальвації гривни затвердити збільшення в 1,5 рази цільових внесків від діючих значень з 01.04.2017 року;

– надати діючим членам ОК до 01.04.17 року право оплатити (викупити) можливість користування вільною (невикористаною на теперішній час) електричною потужністю в КТП № 809 (введена в експлуатацію 03.09.2012 року) по ціні 25000 грн. за 10 кВт потужності. На даний час в межах ОК не підключено 6 земельних ділянок, де альтернативою підключення до КТП № 809 є лише необхідність будувати нову КТП та/або збільшувати потужність по ТУ та заміняти трансформатор в КТП № 809 з 400 кВа на 630 кВа. Прогнозовані надходження до 100000 грн. при оплаті 40 кВт, тобто права підключення 4 з 6 ділянок;

– затвердити можливе зменшення витрат на загальне освітлення масиву шляхом вимикання світильників біля земельних ділянок, де власники не ведуть будівництва та/або не сплатили внески на будівництво електромережі; фактичне освітлення території ОК зменшиться на 40-45 % (економія приблизно 1000 кВт, до 700 грн. в місяць, 8400 грн. в рік);

– затвердити можливе зменшення витрат на освітлення масиву шляхом переведення освітлення біля земельних ділянок, де власники ведуть будівництво, через індивідуальні прилади обліку; проведення оплати загального освітлення за рахунок ОК залишити лише на в’їздах в масив та на в’їздах вулиці (поворотах тощо); фактичне освітлення території ОК зменшиться на 45-50 %  (економія приблизно 1350-1400 кВт, до 980 грн. в місяць, до 12000 грн. в рік з додатковою оплатою за рахунок членів ОК, що мешкають та будуються на масиві);

– затвердити можливе зменшення витрат на утримання ОК з 30000 грн. до 4600 грн. в рік (скасувати Голові Правління надання компенсації на зв’язок та ПММ), залишити лише витрати на придбання канцелярії та оплати банківських послуг (економія 25400 грн. в рік). Прийняття такого рішення передбачає покладання та виконання обов’язків касира, бухгалтера, відповідального за електромережу, будівництво доріг та газопостачання, адміністрування сайту ОК на окремих членів ОК та здійснення таких обов’язків без компенсації на зв’язок та ПММ кожним окремо на громадських засадах.

 1. Обговорення та прийняття (затвердження) або відхилення викладених вище та інших пропозицій, прийняття остаточних рішень пропонується здійснити на чергових спільних Загальних Зборах ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» у лютому 2017 року.

 

 

Голова Правління  ОК Розсошанський»  ____________________    Шупта О.М.

 

14.01.2017 року