2017

Рішення Загальних Зборів від 18 лютого 2017 року ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

(по результатах особистого письмового голосування в період з 19.02.17 року по 18.03.18 року)

 

 1. Загальні організаційні та управлінські рішення

Для удосконалення управлінської діяльності ОК «Розсошанський», прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

1.1.Затвердити прийом в члени ОК нових членів, що подали заяви, сплатили відповідні вступні та членські внески в 2015-2017 роках.

За _69 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

1.2.Затвердити Звіти Голови Правління ОК «Розсошанський» та надходження і витрати  по ОК «Розсошанський» за 2015 та 2016 роки.

За _69 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

1.3.Затвердити Висновки (акти) за результатами перевірки (ревізії) фінансово – господарської діяльності ОК  «Розсошанський» за 2015 та 2016 роки.

За _69 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

1.4.Заборонити Голові Правління збирати внески з членів ОК та мешканців масиву і здійснювати встановлення та/або заміни лічильників з однозонних на тризонні, будівництво магістральних газових мереж по вулицях, підключення до мережі Інтернет, газової мережі тощо без попередньої здачі всіх видів внесків за будівництво загальної інфраструктури масиву (за будівництво доріг, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження тощо).

За _59 осіб_         Проти _9 осіб_        Утримався _1 особа_

Рішення прийняте.

1.5.Дозволити Голові Правління тимчасово відключати від електропостачання та мережі Інтернет членів ОК, які не сплатили у встановлений термін обов’язкові членські внески за квартал до 15 числа наступного місця за кварталом, за які сплачуються внески та які не сплатили за спожиту електричну енергію до 10 числа наступного місяця, за якій потрібно оплатити за електричну енергію. Таке відключення здійснювати до погашення наявної заборгованості після усного попередження та SMS повідомлення мобільним зв’язком і відповідного повідомлення на офіційному Інтернет сайті ОК без додаткового письмового попередження споживача поштою. 

За _67 осіб_         Проти _1 особа_        Утримався _1 особа_

Рішення прийняте.

2.Рішення щодо подальшого розвитку масиву 

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», розвитку масиву та закінчення раніше розпочатих проектів прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

2.1. Продовжити впровадження цільових програм «Охорона» (встановлення відеоспостереження (ІР-камер) на окремих вулицях, будівництво загальної огорожі, встановлення автоматичних шлагбаумів на окремих в’їздах в масив), «Електрика» (встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський»), «Дорога» (будівництва дороги по вулиці Головна, поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиць Квітнева, Головна, Виноградна, Березова та Розсошанська) виключно за рахунок окремих цільових внесків мешканців відповідних вулиць.

За _69 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

2.2. Проводити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття) за рахунок неподільного фонду ОК, прибирання та вивіз сміття з приватних ділянок – за рахунок власників таких ділянок в індивідуальному порядку.

За _69 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

2.3. Розпочати розробку проектної документації та будівництво централізованого водопостачання масиву і загальної каналізації від мереж МКП «Хмельницькводоканал» (м. Хмельницький). У випадку прийняття такого рішення, будівництво розпочати та здійснити лише після повної сплати відповідного внеску (збору всієї необхідної суми коштів для повного завершення будівництва).

За _26 осіб __  Проти _37 осіб_        Утримався _6 осіб_

Рішення не прийняте.

2.4. Розпочати розробку проектної документації та будівництво резервної лінії ПЛ-10 кВ для КТП № 809 та КТП № 829 (живлення здійснюється від ПЛ-10 кВ № 81 Хмельницького сільського РЕМ) від ПЛ -10 кВ ОК «Розсошанський 1» (лінія № 235 Хмельницького міського РЕМ) для забезпечення надійності електропостачання зазначених КТП.  У випадку прийняття рішення будівництво здійснити лише після повної сплати відповідного внеску (збору необхідної суми коштів для повного завершення будівництва) за згодою ОК «Розсошанський1».

За _28 осіб __  Проти _25 осіб_        Утримався _16 осіб_

Рішення прийняте.

 

2.5. Завершити будівництва системи водовідводу на загальній ділянці по вул. Розсошанська від вулиці Веселкова до вул. Квітнева за рахунок коштів неподільного фонду.

За _64 особи __  Проти _3 особи_        Утримався _2 особи_

Рішення прийняте.

2.6. Здійснити переведення обліку електричної енергії з 3-х зонного на 2-х зонний облік. У випадку прийняття такого рішення, переведення на 2-х зонний тариф обліку електричної енергії здійснити одночасно лише після повної сплати відповідного внеску всіма споживачами електричної енергії.

За _4 особи __  Проти _60 осіб_        Утримався _5 особи_

Рішення не прийняте.

2.7. Завершити облаштування загальної зупинки громадського транспорту (встановити світильник для освітлення та відеокамеру спостереження) за рахунок коштів неподільного фонду.

За _67 осіб __  Проти _1 особа_        Утримався _1 особа_

Рішення прийняте.

2.8. Звернутися до Хмельницької міської ради та/або Розсошанської сільської ради Хмельницького району щодо впровадження маршруту громадського транспорту для перевезення мешканців масиву в та з м. Хмельницького, в та з с. Розсоша Хмельницького району.  

За _67 особи __  Проти _0 особи_        Утримався _2 особи_

Рішення прийняте.

 1. Рішення по збільшенню наповнення неподільного фонду ОК «Розсошанський»

У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України та високим рівнем інфляції у 2016 році, зростанням тарифів на електричну енергію, для збільшення наповнення неподільного фонду  ОК «Розсошанський» прийняти наступні рішення Загальних Зборів:  

3.1. щодо оплати раніше побудованої інфраструктури (загальної огорожі та мережі Інтернет та відеоспостереження)

зобов’язати всіх діючих членів ОК, хто не провів такі оплати, до 01.04.2017 року сплатити цільові внески на будівництво Мережі Інтернет та відеоспостереження та на будівництво загальної  огорожі масиву.

За _56 осіб __  Проти _3 особи_        Утримався _10 особи_

Рішення прийняте.

3.2. щодо зміни розміру разового вступного внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.04.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 2

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.10.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 3

розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін.

Варіант № 1 _61 особа _   Варіант № 2 _5_осіб_  Варіант № 3__3 особи _

Прийняте рішення: 

Варіант № 1

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.04.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.  

3.3. щодо зміни розміру обов’язкового щомісячного членського внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.04.2017 року;

Варіант № 2

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.01.2018 року;

Варіант № 3

розмір щомісячних членських внесків (100 грн. в місяць, відповідно 300 грн. за один квартал, 1200 грн. в рік ) залишити без змін.

Варіант № 1 _6 осіб_   Варіант № 2 _60 осіб_  Варіант № 3_3 особи__

Прийняте рішення: 

Варіант № 2

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.01.2018 року.  

 

3.4. щодо зміни розміру цільових внесків (на приєднання до електричної мережі, на приєднання до газової мережі, на будівництво дороги, на загальну огорожу, на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження)

Варіант № 1

До 01.04.2017 року залишити такі діючі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 50000 грн.
 • на будівництво дороги -10000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 10000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн.

Збільшити розмір цільових внесків (на приєднання до електромережі, на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі) з 01.04.2017 року в 1,2 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 60000 грн.
 • на будівництво дороги -12000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 12000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2400 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4800 грн.

з 01.10.2017 року збільшити розмір внесків в 1,5 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 75000 грн.
 • на будівництво дороги -15000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 15000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -3000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 6000 грн.

з 01.01.2018 року, у зв’язку із збільшенням величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік для ПАТ «Хмельницькобленерго», затвердженої Постановою НКРЕ КП  № 148 від 31.01.2017 року в 24,3 рази за 1 кВт (з 300 грн. до 7312,8 грн.), встановити такий розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 120000 грн. (73000 грн. вартість потужності, 47000 грн. – вартість будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення). При зміні НКРЕ КП для ПАТ «Хмельницькобленерго» величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж, встановити, що розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (за 10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) складається з вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 10 кВт потужності з додаванням 47000 грн. як оплату вартості раніше проведеного будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення.

Варіант № 2

розмір цільових внесків (на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі)  залишити без змін.

Варіант № 1 _63 особи_   Варіант № 2 _6 осіб__ 

Прийняте рішення: 

Варіант № 1

До 01.04.2017 року залишити такі діючі розміри цільових внесків: 

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 50000 грн.
 • на будівництво дороги -10000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 10000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн.

Збільшити розмір цільових внесків (на приєднання до електромережі, на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі) з 01.04.2017 року в 1,2 рази та встановити такі розміри цільових внесків: 

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 60000 грн.
 • на будівництво дороги -12000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 12000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2400 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4800 грн.

з 01.10.2017 року збільшити розмір внесків в 1,5 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 75000 грн.
 • на будівництво дороги -15000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 15000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -3000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 6000 грн.

з 01.01.2018 року, у зв’язку із збільшенням величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік для ПАТ «Хмельницькобленерго», затвердженої Постановою НКРЕ КП  № 148 від 31.01.2017 року в 24,3 рази за 1 кВт (з 300 грн. до 7312,8 грн.), встановити такий розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 120000 грн. (73000 грн. вартість потужності, 47000 грн. – вартість будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення). При зміні НКРЕ КП для ПАТ «Хмельницькобленерго» величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж, встановити, що розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (за 10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) складається з вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 10 кВт потужності з додаванням 47000 грн. як оплату вартості раніше проведеного будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення.

3.5. щодо оплати вільної (не використаної) потужності в КТП № 809 та КТП № 829 

Варіант № 1

Надати діючим членам ОК, після 01.10.17 року право оплатити (викупити) вільну (невикористану) електричну потужністю в КТП № 809 та 829 по ціні 50000 грн. за 10 кВт потужності та дозволити отримане таким чином право на потужність передавати (відчужувати) іншому члену ОК за письмовою заявою.

Варіант № 2

Зарезервувати невикористану на теперішній час електричну потужність  КТП № 809 та 829 для земельних ділянок, власники яких на даний час не сплатили відповідний цільовий внесок до 01.01.2018 року.

Варіант № 1 __64 особи__   Варіант № 2 _5 осіб _ 

Прийняте рішення: 

Варіант № 1

Надати діючим членам ОК, після 01.10.17 року право оплатити (викупити) вільну (невикористану) електричну потужністю в КТП № 809 та 829 по ціні 50000 грн. за 10 кВт потужності та дозволити отримане таким чином право на потужність передавати (відчужувати) іншому члену ОК за письмовою заявою.

3.6. щодо зміни функціонування системи освітлення масиву: 

Варіант № 1

провести зменшення витрат на загальне освітлення масиву шляхом вимикання світильників біля земельних ділянок, де власники не ведуть будівництва (ділянка вільна від забудови) та/або не сплатили внески на будівництво електромережі та переведення освітлення біля земельних ділянок, де власники ведуть будівництво (побудували будинки), через індивідуальні прилади обліку із подальшим обслуговуванням (заміною ламп та світильників) за рахунок окремих власників земельних ділянок; проведення оплати загального освітлення за рахунок ОК залишити лише на в’їздах в масив та на загальних ділянках (поворотах тощо), де це потрібно з міркувань безпеки (проведення відеоспостереження та недопущення порушень ПДР).

Варіант № 2

систему освітлення масиву залишити без змін з оплатою освітлення з неподільного фонду за рахунок членських внесків.

Варіант № 1 _8 осіб_   Варіант № 2 _61 особа__

Прийняте рішення: 

Варіант № 2

систему освітлення масиву залишити без змін з оплатою освітлення з неподільного фонду за рахунок членських внесків. 

3.7. щодо зміни системи витрат на утримання ОК: 

Варіант № 1

Зменшити витрат на утримання ОК з 30000 грн. до 5000 грн. в рік для чого скасувати Голові Правління надання компенсації на зв’язок та ПММ, а залишити лише витрати на придбання канцелярії та оплати банківських послуг; покласти виконання обов’язків касира, бухгалтера, відповідального за електромережу, будівництво доріг та газопостачання, адміністрування сайту ОК на окремих членів ОК та здійснення таких обов’язків виконувати кожним окремо на громадських засадах без компенсації на зв’язок та ПММ тощо з числа осіб, що проголосували за таке рішення.

Варіант № 2

систему витрат на утримання ОК залишити без змін (річний кошторис на утримання ОК на 2017 рік – 30000 грн.).

Варіант № 1 _1 особа _   Варіант № 2 _68 осіб __ 

Прийняте рішення: 

Варіант № 2

систему витрат на утримання ОК залишити без змін (річний кошторис на утримання ОК на 2017 рік – 30000 грн.).

 

Голова Правління ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» Шупта О.М.  19.03.17 року

 

 

Рішення Загальних Зборів від 18 лютого 2017 року ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

(по результатах особистого письмового голосування в період з 19.02.17 року по 18.03.18 року)

1.Загальні організаційні та управлінські рішення

Для удосконалення управлінської діяльності ОК «Розсошанський», прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

1.1.Затвердити прийом в члени ОК нових членів, що подали заяви, сплатили відповідні вступні та членські внески в 2015-2017 роках.

За _27 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

1.2.Обрати в члени Правління ОК «Розсошанський 1» наступних осіб (за їх згодою): Антошкова Наталія Олександрівна, Гулевата Оксана Іванівна, Купріна Олена Вікторівна, Матвєєв Костянтин Васильович, Садовський Денис Володимирович, Шурко Руслан Анатолійович, Чепесюк Анатолій Орестович.

За _27 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

1.3.Затвердити Звіти Голови Правління ОК «Розсошанський 1» та надходження і витрати  по ОК «Розсошанський 1» за 2015 та 2016 роки.

За _27 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

1.4.Заборонити Голові Правління збирати внески з членів ОК та мешканців масиву і здійснювати встановлення та/або заміни лічильників з однозонних на тризонні, будівництво магістральних газових мереж по вулицях, підключення до мережі Інтернет, газової мережі тощо без попередньої здачі всіх видів внесків за будівництво загальної інфраструктури масиву (за будівництво доріг, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження тощо).

За _25 осіб_         Проти _не має_        Утримався _2 особи_

Рішення прийняте.

1.5.Дозволити Голові Правління тимчасово відключати від електропостачання та мережі Інтернет членів ОК, які не сплатили у встановлений термін обов’язкові членські внески за квартал до 15 числа наступного місця за кварталом, за які сплачуються внески та які не сплатили за спожиту електричну енергію до 10 числа наступного місяця, за якій потрібно оплатити за електричну енергію. Таке відключення здійснювати до погашення наявної заборгованості після усного попередження та SMS повідомлення мобільним зв’язком і відповідного повідомлення на офіційному Інтернет сайті ОК без додаткового письмового попередження споживача поштою. 

За _26 осіб_         Проти _1 особа_        Утримався _не має

Рішення прийняте.

1.6.Дозволити Голові Правління укласти договір на приєднання та користування електричною мережею ОК «Розсошанський  1» з Байдусь Сніжаною Анатоліївною (вул. Головна, 7) з відстрочкою оплати внеску на приєднання до електромережі на термін до 3 років (1095 днів) з дати укладання такого договору при умові вступу Байдусь Сніжани Анатоліївни в ОК «Розсошанський 1» на загальних підставах із сплатою обов’язкового вступного внеску, сплатою внесків на будівництво дороги, мережі Інтернет і загальної огорожі у встановлених розмірах на час проведення оплати відповідних внесків.  

За _21 осіб_         Проти _3 особи_        Утримався _3 особи_

Рішення прийняте.

2.Рішення щодо подальшого розвитку масиву 

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», розвитку масиву та закінчення раніше розпочатих проектів прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

2.1. Продовжити впровадження цільових програм «Охорона» (встановлення відеоспостереження (ІР-камер) на окремих вулицях, будівництво загальної огорожі, встановлення автоматичних шлагбаумів на окремих в’їздах в масив), «Електрика» (встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський»), «Дорога» (будівництва дороги по вулиці Головна, поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиць Квітнева, Головна, Виноградна, Березова та Розсошанська) виключно за рахунок окремих цільових внесків мешканців відповідних вулиць.

За _27 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

2.2. Проводити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття) за рахунок неподільного фонду ОК, прибирання та вивіз сміття з приватних ділянок – за рахунок власників таких ділянок в індивідуальному порядку.

За _27 осіб _         Проти _не має _        Утримався _не має _

Рішення прийняте одноголосно.

2.3. Здійснити переведення обліку електричної енергії з 3-х зонного на 2-х зонний облік. У випадку прийняття такого рішення, переведення на 2-х зонний тариф обліку електричної енергії здійснити одночасно лише після повної сплати відповідного внеску всіма споживачами електричної енергії.

За _2 особи __  Проти _24 особи_        Утримався _1 особа_

Рішення не прийняте.

 1. Рішення по збільшенню наповнення неподільного фонду ОК «Розсошанський 1»

У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України та високим рівнем інфляції у 2016 році, зростанням тарифів на електричну енергію, для збільшення наповнення неподільного фонду  ОК «Розсошанський» прийняти наступні рішення Загальних Зборів:  

3.1. щодо оплати раніше побудованої інфраструктури (загальної огорожі та мережі Інтернет та відеоспостереження)

зобов’язати всіх діючих членів ОК, хто не провів такі оплати, до 01.04.2017 року сплатити цільові внески на будівництво Мережі Інтернет та відеоспостереження та на будівництво загальної  огорожі масиву.

За _19 осіб __  Проти _не має_         Утримався _8 осіб_

Рішення прийняте.

3.2. щодо зміни розміру разового вступного внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.04.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 2

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.10.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 3

розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін.

Варіант № 1 _26 осіб _   Варіант № 2 _1_особа_  Варіант № 3__не має _

Прийняте рішення: 

Варіант № 1

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.04.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.  

3.3. щодо зміни розміру обов’язкового щомісячного членського внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.04.2017 року;

Варіант № 2

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.01.2018 року;

Варіант № 3

розмір щомісячних членських внесків (100 грн. в місяць, відповідно 300 грн. за один квартал, 1200 грн. в рік ) залишити без змін.

Варіант № 1 _2 особи_   Варіант № 2 _23 особи_  Варіант № 3_2 особи__

Прийняте рішення: 

Варіант № 2

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.01.2018 року.  

3.4. щодо зміни розміру цільових внесків (на приєднання до електричної мережі, на приєднання до газової мережі, на будівництво дороги, на загальну огорожу, на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження)

Варіант № 1

До 01.04.2017 року залишити такі діючі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 50000 грн.
 • на будівництво дороги -10000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 10000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн.

Збільшити розмір цільових внесків (на приєднання до електромережі, на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі) з 01.04.2017 року в 1,2 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 60000 грн.
 • на будівництво дороги -12000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 12000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2400 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4800 грн.

з 01.10.2017 року збільшити розмір внесків в 1,5 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 75000 грн.
 • на будівництво дороги -15000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 15000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -3000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 6000 грн.

з 01.01.2018 року, у зв’язку із збільшенням величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік для ПАТ «Хмельницькобленерго», затвердженої Постановою НКРЕ КП  № 148 від 31.01.2017 року в 24,3 рази за 1 кВт (з 300 грн. до 7312,8 грн.), встановити такий розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 120000 грн. (73000 грн. вартість потужності, 47000 грн. – вартість будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення). При зміні НКРЕ КП для ПАТ «Хмельницькобленерго» величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж, встановити, що розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (за 10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) складається з вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 10 кВт потужності з додаванням 47000 грн. як оплату вартості раніше проведеного будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення.

Варіант № 2

розмір цільових внесків (на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі)  залишити без змін.

Варіант № 1 _24 особи_   Варіант № 2 _3 особи__ 

Прийняте рішення: 

Варіант № 1

До 01.04.2017 року залишити такі діючі розміри цільових внесків: 

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 50000 грн.
 • на будівництво дороги -10000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 10000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн.

Збільшити розмір цільових внесків (на приєднання до електромережі, на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі) з 01.04.2017 року в 1,2 рази та встановити такі розміри цільових внесків: 

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 60000 грн.
 • на будівництво дороги -12000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 12000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2400 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4800 грн.

з 01.10.2017 року збільшити розмір внесків в 1,5 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 75000 грн.
 • на будівництво дороги -15000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 15000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -3000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 6000 грн.

з 01.01.2018 року, у зв’язку із збільшенням величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік для ПАТ «Хмельницькобленерго», затвердженої Постановою НКРЕ КП  № 148 від 31.01.2017 року в 24,3 рази за 1 кВт (з 300 грн. до 7312,8 грн.), встановити такий розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 120000 грн. (73000 грн. вартість потужності, 47000 грн. – вартість будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення). При зміні НКРЕ КП для ПАТ «Хмельницькобленерго» величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж, встановити, що розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (за 10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) складається з вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 10 кВт потужності з додаванням 47000 грн. як оплату вартості раніше проведеного будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення.

3.5. щодо оплати вільної (не використаної) потужності в КТП № 827 

Варіант № 1

Надати діючим членам ОК, після 01.10.17 року до 01.01.2018 року право оплатити (викупити) вільну (невикористану) електричну потужність в КТП № 827 (10 кВт потужності) за 25000 грн. та право приєднання однієї земельної ділянки з потужністю 10 кВт по ціні 50000 грн. Дозволити отримане таким чином право (окремо на потужність та на приєднання земельної ділянки) передавати (відчужувати) іншому члену ОК за письмовою заявою.

Варіант № 2

Зарезервувати невикористану на теперішній час електричну потужність  КТП № 827 для земельних ділянок, власники яких на даний час не сплатили відповідний цільовий внесок до 01.01.2018 року.

Варіант № 1 __27 осіб__   Варіант № 2 _не має  _ 

Прийняте одноголосне рішення: 

Варіант № 1

Надати діючим членам ОК, після 01.10.17 року до 01.01.2018 року право оплатити (викупити) вільну (невикористану) електричну потужність в КТП № 827 (10 кВт потужності) за 25000 грн. та право приєднання однієї земельної ділянки з потужністю 10 кВт по ціні 50000 грн. Дозволити отримане таким чином право (окремо на потужність та на приєднання земельної ділянки) передавати (відчужувати) іншому члену ОК за письмовою заявою.

3.6. щодо зміни функціонування системи освітлення масиву: 

Варіант № 1

провести зменшення витрат на загальне освітлення масиву шляхом вимикання світильників біля земельних ділянок, де власники не ведуть будівництва (ділянка вільна від забудови) та/або не сплатили внески на будівництво електромережі та переведення освітлення біля земельних ділянок, де власники ведуть будівництво (побудували будинки), через індивідуальні прилади обліку із подальшим обслуговуванням (заміною ламп та світильників) за рахунок окремих власників земельних ділянок; проведення оплати загального освітлення за рахунок ОК залишити лише на в’їздах в масив та на загальних ділянках (поворотах тощо), де це потрібно з міркувань безпеки (проведення відеоспостереження та недопущення порушень ПДР).

Варіант № 2

систему освітлення масиву залишити без змін з оплатою освітлення з неподільного фонду за рахунок членських внесків.

Варіант № 1 _1 особа_   Варіант № 2 _26 осіб__

Прийняте рішення: 

Варіант № 2

систему освітлення масиву залишити без змін з оплатою освітлення з неподільного фонду за рахунок членських внесків. 

3.7. щодо зміни системи витрат на утримання ОК: 

Варіант № 1

Зменшити витрат на утримання ОК «Розсошанський 1» з 30000 грн. до 5000 грн. в рік для чого скасувати Голові Правління надання компенсації на зв’язок та ПММ, а залишити лише витрати на придбання канцелярії та оплати банківських послуг; покласти виконання обов’язків касира, бухгалтера, відповідального за електромережу, будівництво доріг  на окремих членів ОК та здійснення таких обов’язків виконувати кожним окремо на громадських засадах без компенсації на зв’язок та ПММ тощо з числа осіб, що проголосували за таке рішення.

Варіант № 2

систему витрат на утримання ОК залишити без змін (річний кошторис на утримання ОК на 2017 рік – 30000 грн.).

Варіант № 1 _не має _   Варіант № 2 _27 осіб __ 

Прийняте одноголосне рішення: 

Варіант № 2

систему витрат на утримання ОК залишити без змін (річний кошторис на утримання ОК на 2017 рік – 30000 грн.).

Голова Правління ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» Шупта О.М.  19.03.17 року

ЛИСТ ОСОБИСТОГО ПИСЬМОВОГО ГОЛОСУВАННЯ ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

18 лютого 2017 року на території масиву ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» відбулися Загальні збори членів ОК та мешканців масиву, де прийняте рішення про проведення особистого письмового голосування Рішень Загальних Зборів від 18 лютого 2017 року. Прохання вписати особисті дані та проставити власний підпис в одній із граф «За», «Проти», «Утримався» та при виборі одного із запропонованих варіантів Рішення.   

(прізвище, ім’я та по – батькові, адреса члена ділянки ОК в межах масиву)

 

1.Загальні організаційні та управлінські рішення

Для удосконалення управлінської діяльності ОК «Розсошанський», прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

1.1.Затвердити прийом в члени ОК нових членів, що подали заяви, сплатили відповідні вступні та членські внески в 2015-2017 роках.

За _  Проти _  Утримався _

1.2.Затвердити Звіти Голови Правління ОК «Розсошанський» та надходження і витрати  по ОК «Розсошанський» за 2015 та 2016 роки.

За _  Проти _  Утримався _

1.3.Затвердити Висновки (акти) за результатами перевірки (ревізії) фінансово – господарської діяльності ОК  «Розсошанський» за 2015 та 2016 роки.

За _  Проти _  Утримався _

1.4.Заборонити Голові Правління збирати внески з членів ОК та мешканців масиву і здійснювати встановлення та/або заміни лічильників з однозонних на тризонні, будівництво магістральних газових мереж по вулицях, підключення до мережі Інтернет, газової мережі тощо без попередньої здачі всіх видів внесків за будівництво загальної інфраструктури масиву (за будівництво доріг, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження тощо).

За _  Проти _  Утримався _

1.5.Дозволити Голові Правління тимчасово відключати від електропостачання та мережі Інтернет членів ОК, які не сплатили у встановлений термін обов’язкові членські внески за квартал до 15 числа наступного місця за кварталом, за які сплачуються внески та які не сплатили за спожиту електричну енергію до 10 числа наступного місяця, за якій потрібно оплатити за електричну енергію. Таке відключення здійснювати до погашення наявної заборгованості після усного попередження та SMS- повідомлення мобільним зв’язком і відповідного повідомлення на офіційному Інтернет сайті ОК без додаткового письмового попередження споживача поштою.

За _  Проти _  Утримався _

 1. Рішення щодо подальшого розвитку масиву

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», розвитку масиву та закінчення раніше розпочатих проектів прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

2.1. Продовжити впровадження цільових програм «Охорона» (встановлення відеоспостереження (ІР-камер) на окремих вулицях, будівництво загальної огорожі, встановлення автоматичних шлагбаумів на окремих в’їздах в масив), «Електрика» (встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський»), «Дорога» (будівництва дороги по вулиці Головна, поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиць Квітнева, Головна, Виноградна, Березова та Розсошанська) виключно за рахунок окремих цільових внесків мешканців відповідних вулиць.

За _  Проти _  Утримався _

2.2. Проводити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття) за рахунок неподільного фонду ОК, прибирання та вивіз сміття з приватних ділянок – за рахунок власників таких ділянок в індивідуальному порядку.

За _  Проти _  Утримався _

2.3. Розпочати розробку проектної документації та будівництво централізованого водопостачання масиву і загальної каналізації від мереж МКП «Хмельницькводоканал» (м. Хмельницький). У випадку прийняття такого рішення, будівництво розпочати та здійснити лише після повної сплати відповідного внеску (збору всієї необхідної суми коштів для повного завершення будівництва).

За _  Проти _  Утримався _

2.4. Розпочати розробку проектної документації та будівництво резервної лінії ПЛ-10 кВ для КТП № 809 та КТП № 829 (живлення здійснюється від ПЛ-10 кВ № 81 Хмельницького сільського РЕМ) від ПЛ -10 кВ ОК «Розсошанський 1» (лінія № 235 Хмельницького міського РЕМ) для забезпечення надійності електропостачання зазначених КТП.  У випадку прийняття рішення будівництво здійснити лише після повної сплати відповідного внеску (збору необхідної суми коштів для повного завершення будівництва) за згодою ОК «Розсошанський1».

За _  Проти _  Утримався _

2.5. Завершити будівництва системи водовідводу на загальній ділянці по вул. Розсошанська від вулиці Веселкова до вул. Квітнева за рахунок коштів неподільного фонду.

За _  Проти _  Утримався _

2.6. Здійснити переведення обліку електричної енергії з 3-х зонного на 2-х зонний облік. У випадку прийняття такого рішення, переведення на 2-х зонний тариф обліку електричної енергії здійснити одночасно лише після повної сплати відповідного внеску всіма споживачами електричної енергії.

За _  Проти _  Утримався _

2.7. Завершити облаштування загальної зупинки громадського транспорту (встановити світильник для освітлення та відеокамеру спостереження) за рахунок коштів неподільного фонду.

За _  Проти _  Утримався _

2.8. Звернутися до Хмельницької міської ради та/або Розсошанської сільської ради Хмельницького району щодо впровадження маршруту громадського транспорту для перевезення мешканців масиву в та з м. Хмельницького, в та з с. Розсоша Хмельницького району.

За _  Проти _  Утримався _

 1. Рішення по збільшенню наповнення неподільного фонду ОК «Розсошанський»

У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України та високим рівнем інфляції у 2016 році, зростанням тарифів на електричну енергію, для збільшення наповнення неподільного фонду  ОК «Розсошанський» прийняти наступні рішення Загальних Зборів:  

3.1. щодо оплати раніше побудованої інфраструктури (загальної огорожі та мережі Інтернет та відеоспостереження)

зобов’язати всіх діючих членів ОК, хто не провів такі оплати, до 01.04.2017 року сплатити цільові внески на будівництво Мережі Інтернет та відеоспостереження та на будівництво загальної  огорожі масиву.

За _  Проти _  Утримався _

3.2. щодо зміни розміру разового вступного внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.04.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 2

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.10.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 3

розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _  Варіант № 3_

3.3. щодо зміни розміру обов’язкового щомісячного членського внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.04.2017 року;

Варіант № 2

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.01.2018 року;

Варіант № 3

розмір щомісячних членських внесків (100 грн. в місяць, відповідно 300 грн. за один квартал, 1200 грн. в рік ) залишити без змін.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _  Варіант № 3_

3.4. щодо зміни розміру цільових внесків (на приєднання до електричної мережі, на приєднання до газової мережі, на будівництво дороги, на загальну огорожу, на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження)

Варіант № 1

До 01.04.2017 року залишити такі діючі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 50000 грн.
 • на будівництво дороги -10000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 10000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн.

Збільшити розмір цільових внесків (на приєднання до електромережі, на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі) з 01.04.2017 року в 1,2 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 60000 грн.
 • на будівництво дороги -12000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 12000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2400 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4800 грн.

з 01.10.2017 року збільшити розмір внесків в 1,5 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 75000 грн.
 • на будівництво дороги -15000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 15000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -3000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 6000 грн.

з 01.01.2018 року, у зв’язку із збільшенням величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік для ПАТ «Хмельницькобленерго», затвердженої Постановою НКРЕ КП  № 148 від 31.01.2017 року в 24,3 рази за 1 кВт (з 300 грн. до 7312,8 грн.), встановити такий розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 120000 грн. (73000 грн. вартість потужності, 47000 грн. – вартість будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення). При зміні НКРЕ КП для ПАТ «Хмельницькобленерго» величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж, встановити, що розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (за 10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) складається з вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 10 кВт потужності з додаванням 47000 грн. як оплату вартості раніше проведеного будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення.

Варіант № 2

розмір цільових внесків (на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі)  залишити без змін.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _ 

3.5. щодо оплати вільної (не використаної) потужності в КТП № 809 та КТП № 829 

Варіант № 1

Надати діючим членам ОК, після 01.10.17 року право оплатити (викупити) вільну (невикористану) електричну потужністю в КТП № 809 та 829 по ціні 50000 грн. за 10 кВт потужності та дозволити отримане таким чином право на потужність передавати (відчужувати) іншому члену ОК за письмовою заявою.

Варіант № 2

Зарезервувати невикористану на теперішній час електричну потужність  КТП № 809 та 829 для земельних ділянок, власники яких на даний час не сплатили відповідний цільовий внесок до 01.01.2018 року.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _ 

3.6. щодо зміни функціонування системи освітлення масиву: 

Варіант № 1

провести зменшення витрат на загальне освітлення масиву шляхом вимикання світильників біля земельних ділянок, де власники не ведуть будівництва (ділянка вільна від забудови) та/або не сплатили внески на будівництво електромережі та переведення освітлення біля земельних ділянок, де власники ведуть будівництво (побудували будинки), через індивідуальні прилади обліку із подальшим обслуговуванням (заміною ламп та світильників) за рахунок окремих власників земельних ділянок; проведення оплати загального освітлення за рахунок ОК залишити лише на в’їздах в масив та на загальних ділянках (поворотах тощо), де це потрібно з міркувань безпеки (проведення відеоспостереження та недопущення порушень ПДР).

Варіант № 2

систему освітлення масиву залишити без змін з оплатою освітлення з неподільного фонду за рахунок членських внесків.

Варіант № 1 ______________   Варіант № 2 ______________

3.7. щодо зміни системи витрат на утримання ОК: 

Варіант № 1

Зменшити витрат на утримання ОК з 30000 грн. до 5000 грн. в рік для чого скасувати Голові Правління надання компенсації на зв’язок та ПММ, а залишити лише витрати на придбання канцелярії та оплати банківських послуг; покласти виконання обов’язків касира, бухгалтера, відповідального за електромережу, будівництво доріг та газопостачання, адміністрування сайту ОК на окремих членів ОК та здійснення таких обов’язків виконувати кожним окремо на громадських засадах без компенсації на зв’язок та ПММ тощо з числа осіб, що проголосували за таке рішення.

Варіант № 2

систему витрат на утримання ОК залишити без змін (річний кошторис на утримання ОК на 2017 рік – 30000 грн.).

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _ 

 

 

________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по – батькові, дата письмового голосування)

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПИСЬМОВОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО РІШЕННЯХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ВІД 18.02.17 РОКУ  В ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

 

Результати письмового голосування та дата заповнення листа голосування
П.І.Б члена кооперативу Адреса 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7. 2.8. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Дата
Гунько Микола  Володимирович вул. Квітнева, 14 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Головчук Вадим Петрович вул. Квітнева, 10 За За За Пр За За За Пр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Омельчук  Олег Миколайович вул. Квітнева, 1 За За За За За За За За За За За За За За В1 В2 В1 В1 В1 В2 13.03.17
Осецький Олександр Іванович вул. Квітнева, 5 За За За За За За За Утр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Скубський Руслан В’ячеславович вул. Веселкова, 5 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 27.02.17
Фелонюк  Василь Степанович вул. Квітнева, 3 Не голосував 
Шевчук Леонід Григорович вул. Березова, 42 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Шупта Олександр Миколайович вул. Квітнева, 7 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Войтко Віталій Герихович вул. Веселкова, 1 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Кузь Віктор Анатолійович вул. Квітнева, 2 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Мацюк Павло

Іванович

вул. Веселкова, 3 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Різник Євген

Вікторович

вул. Квітнева, 8 За За За Пр За За За За За За За За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 12.03.17
Шкабура Віктор Миронович вул. Сонячна, 4 За За За За За За За За За За За За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Боднар Сергій

Борисович

вул. Квітнева, 6 Не голосував 
Костецький Віктор Вікторович вул. Сонячна, 3 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Жищинський Сергій Васильович вул. Квітнева, 16 Не голосував 
Кишко Сергій Миколайович вул. Квітнева, 22 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Зеленська Людмила Іванівна вул. Веселкова, 13 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Підмурняк Олександр Олексійович вул. Веселкова, 7 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Дзісь Юрій Фадейович вул. Березова, 44 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Семенишин Василь Петрович вул. Веселкова, 11 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В1 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Кишко Олександр Миколайович вул. Квітнева, 18 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Попель Руслана Вікторівна вул. Виноградна, 2 За За За За Утр За За Утр За За Пр За За За В2 В2 В1 В1 В1 В2 14.03.17
Гнидюк Петро

Іванович

вул. Головна, 4 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 05.03.17
Стрельбіцький Олег Володимирович вул. Виноградна, 9 За За За Пр За За За За За За Пр За За За В2 В2 В1 В1 В2 В2 18.03.17
Стрельбіцький Олександр Володимирович вул. Виноградна, 7 За За За Пр За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 18.03.17
Кухар Наталія Михайлівна вул. Виноградна, 1 Не голосував 
Данильчук Олег Петрович вул. Березова, 34/1 За За За Утр За За За За Утр Утр Утр За За За В1 В2 В1 В2 В1 В2 08.03.17
Бабій Олександр Миколайович вул. Розсошанська, 27 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 18.03.17
Лозінський Геннадій Петрович вул. Веселкова, 9 За За За За За За За За За За Пр Пр Утр Пр В3 В3 В2 В1 В2 В2 07.03.17
Ружицьккий В’ячеслав Людвикович вул. Веселкова, 4 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Шиманська Ольга Володимирівна вул. Сонячна, 10 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Добжанський Олександр Ігорович вул. Квітнева, 20 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Кубряк Анатолій Миколайович пров. Розсошанський, 5 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Ніколаєнко Олександр Борисович пров. Розсошанський, 11 За За За За За За За Утр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Марчук Юрій Богданович вул. Виноградна, 14 За За За За За За За Утр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Латацька Наталія Аркадіївна

 

вул. Сонячна, 16 За За За Пр За За За За Пр Пр Пр Утр Утр Пр В1 В2 В2 В2 В2 В2 18.03.17
Дробоцький Олександр Вікторович вул. Абрикосова, 11 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В1 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Лук’янова Жанна Борисівна вул. Абрикосова, 9 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Краковецька Лілія Василівна вул. Абрикосова, 1 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Кравчук Віктор Олександрович вул. Березова, 48 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В1 В2 13.03.17
Рудий Костянтин Леонідович вул. Сонячна, 14 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Данчєв Віталій Васильович вул. Березова, 50 За За За За За За За Утр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Бресь Сергій Теофільович Вул. Розсошанська, 37/2 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Венгер Олег Леонидович вул. Абрикосова, 2 та 4 За За За За За За За За Утр За Утр За За За В2 В1 В1 В1 В1 В2 01.03.17
Ковбасюк Надія Митрофанівна вул. Сонячна, 13 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Рогозіна Леся Сергіївна вул. Розсошанська, 25 За За За Пр За За За За За За Утр За За За В1 В1 В1 В1 В2 В2 08.03.17
Кравчук Олена Василівна вул. Розсошанська, 33 За За За Пр За За За Пр За Пр Пр За За За В1 В1 В1 В1 В1 В2 10.03.17
Вох Ігор

Миколайович

вул. Березова, 36 За За За Пр За За За За Утр За За За За Пр В3 В3 В2 В1 В2 В2 15.03.17
Баранов Віктор Володимирович Вул. Виноградна, 10 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В3 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Бодю Анжела Броніславівна Вул. Березова, 34 За За За Пр Пр За За За За Пр Пр За За Утр В2 В2 В2 В1 В1 В1 18.03.17
Красночуб  Галина Миколаївна Вул. Сонячна, 1 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Карський Володимир Володимирович Вул. Абрикосова, 7/1 За За За За За За За За За Утр Пр За За За В3 В2 В2 В2 В2 В2 14.03.17
Стахов Олег Анатолійович вул. Розсошанська, 2 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 18.03.17
Галкіна Ніна Володимирівна

 

вул. Абрикосова, 8 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Пастух Людмила Петрівна вул. Абрикосова, 10 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Туз Василь Іванович вул. Виноградна, 8 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Садовський Анатолій Павлович вул. Виноградна, 6 За За За За За За За За За За Утр За За За В1 В2 В1 В2 В1 В2 14.03.17
Гаврішко Вадим Дмитрович провул. Сонячний, 5 За За За За За За За Утр Пр За Пр За За За В2 В2 В2 В2 В2 В2 11.03.17
Вишневський Василь Іванович вул. Головна, 8 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Філіпчук Юрій Михайлович вул. Абрикосова, 12 За За За За За За За Пр Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Гречаник Олександр Володимирович вул. Головна, 6 Не голосував 
Чуняк Сергій Олександрович вул. Сонячна, 8 За За За За За За За За Пр За Пр За За За В1 В1 В1 В1 В2 В2 17.03.17
Дереповська Лілія Анатоліївна вул. Сонячна, 9 За За За За За За За За За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Кухар Олег Дмитрович вул. Виноградна, 12 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Михайлов Віктор Володимирович вул. Сонячна, 5 За За За За За За За За Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 18.03.17
Гончар Ігор Ярославович вул. Головна, 2

 

Не голосував 
Вараниця Сергій Іванович провул. Розсошанський, 7 Не голосував 
Гуменюк Наталія Василівна провул. Розсошанський, 9 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Шумовецький Віктор Дмитрович вул. Виноградна,4 За За За За За За За Пр За За Пр За За Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Семенюк Олександр Петрович вул. Головна, 12 Не голосував 
Аль-Халаф Наіф Імжебіл вул. Квітнева, 4 Не голосував 
Лабазюк Віолетта Олександрівна вул. Квітнева, 21 Не голосував 
Хмура Оксана Анатоліївна вул. Веселкова, 18 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Тер-Григорян Вардан Хачатурович

 

вул. Виноградна, 15 Не голосував 
Данчук Поліна Володимирівна вул. Веселкова, 6 За За За За За За За Пр За За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Стібак Тетяна

Іванівна

вул. Березова, 40 За За За За За За За Пр Пр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Ященко Антон Миколайович провул. Сонячний,3 За За За За За За За За Утр За Пр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17
Лисий Ярослав Михайлович вул. Березова, 38 За За За За За За За Пр Утр За За За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Смірнова Людмила Вячеславівна Веселкова, 2/1 За За За За За За За За Утр За Утр За За За В1 В2 В1 В1 В2 В2 14.03.17

Примітка –

 1. Для пунктів 1.1.-1.5, 2.1-2.8, 3.1. – «За» – «За», «Пр» -«Проти», «Утр» – «Утримався»
 2. Для пунктів  2—3.7 – «В1» – «Варіант 1», «В2» – «Варіант 2», «В3» – «Варіант 3»
 3. Всього членів ОК – 80 осіб, проголосувало 69 осіб або 86,25 % від загальної кількості, не голосувало 11 осіб або 13,75 % від загальної кількості .
 4. «Не голосував» – член ОК не взяв участь в голосуванні (не отримав  та/ або не здав отриманий лист голосування)

 

Узагальнений підсумок голосування по ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»

 

Пункт Рішення та результат голосування 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7. 2.8. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
За 69 69 69 59 67 69 69 26 28 64 4 67 67 56
Проти 0 0 0 9 1 0 0 37 25 3 60 1 0 3
Утримався 0 0 0 1 1 0 0 6 16 2 5 1 2 10
Варіант №1 61 6 63 64 8 1
Варіант №2 5 60 6 5 61 68
Варіант №3 3 3
Рішення Прийняте (Так)  /

Не прийняте  (Ні) або прийнятий Варіант №

Так Так Так Так Так Так Так Ні Так Так Ні Так Так Так В1 В2 В1 В1 В2 В2

 

Голова Правління ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ»   Шупта О.М.   19.03.17

 

ЛИСТ ОСОБИСТОГО ПИСЬМОВОГО ГОЛОСУВАННЯ ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

18 лютого 2017 року на території масиву ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ» відбулися Загальні збори членів ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1» та мешканців масиву, де прийняте рішення про проведення особистого письмового голосування Рішень Загальних Зборів від 18 лютого 2017 року. Прохання вписати особисті дані та проставити власний підпис в одній із граф «За», «Проти», «Утримався» та при виборі одного із запропонованих варіантів Рішення.   

(прізвище, ім’я та по – батькові, адреса члена ділянки ОК в межах масиву)

 

 1. Загальні організаційні та управлінські рішення

Для удосконалення управлінської діяльності ОК «Розсошанський 1», прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

1.1.Затвердити прийом в члени ОК нових членів, що подали заяви, сплатили відповідні вступні та членські внески в 2015-2017 роках.

За _  Проти _  Утримався _

1.2.Обрати в члени Правління ОК «Розсошанський 1» наступних осіб (за їх згодою): Антошкова Наталія Олександрівна, Гулевата Оксана Іванівна, Купріна Олена Вікторівна, Матвєєв Костянтин Васильович, Садовський Денис Володимирович, Шурко Руслан Анатолійович, Чепесюк Анатолій Орестович.

За _  Проти _  Утримався _

1.3.Затвердити Звіти Голови Правління ОК «Розсошанський 1» та надходження і витрати  по ОК «Розсошанський 1» за 2015 та 2016 роки.

За _  Проти _  Утримався _

1.4.Заборонити Голові Правління збирати внески з членів ОК та мешканців масиву і здійснювати встановлення та/або заміни лічильників з однозонних на тризонні, будівництво магістральних газових мереж по вулицях, підключення до мережі Інтернет, газової мережі тощо без попередньої здачі всіх видів внесків за будівництво загальної інфраструктури масиву (за будівництво доріг, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, мережі газопостачання тощо).

За _  Проти _  Утримався _

1.5.Дозволити Голові Правління тимчасово відключати від електропостачання та мережі Інтернет членів ОК, які не сплатили у встановлений термін обов’язкові членські внески за квартал до 15 числа наступного місця за кварталом, за які сплачуються внески та які не сплатили за спожиту електричну енергію до 10 числа наступного місяця, за якій потрібно оплатити за електричну енергію. Таке відключення здійснювати до погашення наявної заборгованості після усного попередження та SMS- повідомлення мобільним зв’язком і відповідного повідомлення на офіційному Інтернет сайті ОК без додаткового письмового попередження споживача поштою.

За _  Проти _  Утримався _

1.6.Дозволити Голові Правління укласти договір на приєднання та користування електричною мережею ОК «Розсошанський  1» з Байдусь Сніжаною Анатоліївною (вул. Головна, 7) з відстрочкою оплати внеску на приєднання до електромережі на термін до 3 років (1095 днів) з дати укладання такого договору при умові вступу Байдусь Сніжани Анатоліївни в ОК «Розсошанський 1» на загальних підставах із сплатою обов’язкового вступного внеску, сплатою внесків на будівництво дороги, мережі Інтернет і загальної огорожі у встановлених розмірах на час проведення оплати відповідних внесків.

За _  Проти _  Утримався _

 1. Рішення щодо подальшого розвитку масиву

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський 1», розвитку масиву та закінчення раніше розпочатих проектів прийняти наступні рішення Загальних Зборів:

2.1. Продовжити впровадження цільових програм «Електрика» (встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський 1»), «Дорога» (будівництва дороги по вулиці Головна, поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиць Квітнева, Головна, Березова) виключно за рахунок окремих цільових внесків мешканців відповідних вулиць.

За _  Проти _  Утримався _

2.2. Проводити прибирання загальних ділянок ОК (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття) за рахунок неподільного фонду ОК, прибирання та вивіз сміття з приватних ділянок – за рахунок власників таких ділянок в індивідуальному порядку.

За _  Проти _  Утримався _

2.3. Здійснити переведення обліку електричної енергії з 3-х зонного на 2-х зонний облік. У випадку прийняття такого рішення, переведення на 2-х зонний тариф обліку електричної енергії здійснити одночасно лише після повної сплати відповідного внеску всіма споживачами електричної енергії.

За _  Проти _  Утримався _

 1. Рішення по збільшенню наповнення неподільного фонду ОК «Розсошанський 1»

У зв’язку із значною девальвацією національної валюти України та високим рівнем інфляції у 2016 році, зростанням тарифів на електричну енергію, для збільшення наповнення неподільного фонду  ОК «Розсошанський 1» прийняти наступні рішення Загальних Зборів:  

3.1. щодо оплати раніше побудованої інфраструктури (загальної огорожі та мережі Інтернет та відеоспостереження)

зобов’язати всіх діючих членів ОК, хто не провів такі оплати, до 01.04.2017 року сплатити цільові внески на будівництво Мережі Інтернет та відеоспостереження та на будівництво загальної  огорожі масиву.

За _  Проти _  Утримався _

3.2. щодо зміни розміру разового вступного внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.04.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 2

Збільшити розмір разового вступного внеску з 1000 грн. (діючий) до 6000 грн. з 01.10.2017 року; розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін для власників земельних ділянок, де раніше оплачено підключення до електромережі та був укладений відповідний договір з попереднім власником земельної ділянки.

Варіант № 3

розмір вступного внеску 1000 грн. залишити без змін.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _  Варіант № 3_

3.3. щодо зміни розміру обов’язкового щомісячного членського внеску

Варіант № 1

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.04.2017 року;

Варіант № 2

Збільшити розмір щомісячних членських внесків з 100 грн. до 150 грн. в місяць, відповідно з 300 грн. до 450 грн. за один квартал, з 1200 грн. до 1800 грн. в рік з 01.01.2018 року;

Варіант № 3

розмір щомісячних членських внесків (100 грн. в місяць, відповідно 300 грн. за один квартал, 1200 грн. в рік ) залишити без змін.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _  Варіант № 3_

3.4. щодо зміни розміру цільових внесків (на приєднання до електричної мережі, на приєднання до газової мережі, на будівництво дороги, на загальну огорожу, на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження)

Варіант № 1

До 01.04.2017 року залишити такі діючі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 50000 грн. (при наявності вільної потужності);
 • на будівництво дороги -10000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 10000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4000 грн.

Збільшити розмір цільових внесків (на приєднання до електромережі, на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі) з 01.04.2017 року в 1,2 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 60000 грн. (при наявності вільної потужності);
 • на будівництво дороги -12000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 12000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -2400 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 4800 грн.

з 01.10.2017 року збільшити розмір внесків в 1,5 рази та встановити такі розміри цільових внесків:

 • на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 75000 грн. (при наявності вільної потужності);
 • на будівництво дороги -15000 грн.
 • на приєднання до газової мережі – 15000 грн.
 • на будівництво загальної огорожі -3000 грн.
 • на приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження – 6000 грн.

з 01.01.2018 року, у зв’язку із збільшенням величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на 2017 рік для ПАТ «Хмельницькобленерго», затвердженої Постановою НКРЕ КП  № 148 від 31.01.2017 року в 24,3 рази за 1 кВт (з 300 грн. до 7312,8 грн.), встановити такий розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) – 120000 грн. (складається з 73000 грн. вартості потужності та 47000 грн. вартості будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення). При зміні НКРЕ КП для ПАТ «Хмельницькобленерго» величини питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж, встановити, що розмір цільового внеску на приєднання до діючої електромережі (за 10 кВт, 16 ампер, 380 Вольт) складається з вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 10 кВт потужності з додаванням 47000 грн. як оплату вартості раніше проведеного будівництва КТП, ПЛ-10 кВ, ПЛ-0.4 кВ, системи освітлення. Також встановити цільовий внесок на збільшення потужності ділянки, що вже приєднана до діючої електромережі, в такому розмірі, яка встановлена НКРЕ КП як величина питомої вартості нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для ПАТ «Хмельницькобленерго» за 1 кВт на час сплати такого внеску. Збільшення потужності здійснювати лише при наявності технічної можливості (наявності вільної потужності, можливості трансформатора КТП тощо).

Варіант № 2

розмір цільових внесків (на будівництво дороги, загальної огорожі, мережі Інтернет та відеоспостереження, газової мережі)  залишити без змін.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _ 

3.5. щодо оплати вільної (не використаної) потужності в КТП № 827 

Варіант № 1

Надати діючим членам ОК, після 01.10.17 року до 01.01.2018 року право оплатити (викупити) вільну (невикористану) електричну потужність в КТП № 827 (10 кВт потужності) за 25000 грн. та право приєднання однієї земельної ділянки з потужністю 10 кВт по ціні 50000 грн. Дозволити отримане таким чином право (окремо на потужність та на приєднання земельної ділянки) передавати (відчужувати) іншому члену ОК за письмовою заявою.

Варіант № 2

Зарезервувати невикористану на теперішній час електричну потужність  КТП № 827 для земельних ділянок, власники яких на даний час не сплатили відповідний цільовий внесок до 01.01.2018 року.

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _ 

3.6. щодо зміни функціонування системи освітлення масиву: 

Варіант № 1

провести зменшення витрат на загальне освітлення шляхом вимикання світильників біля земельних ділянок, де власники не ведуть будівництва (ділянка вільна від забудови) та/або не сплатили внески на будівництво електромережі та переведення освітлення біля земельних ділянок, де власники ведуть будівництво (побудували будинки), через індивідуальні прилади обліку із подальшим обслуговуванням (заміною ламп та світильників) за рахунок окремих власників земельних ділянок; проведення оплати загального освітлення за рахунок ОК залишити лише на в’їздах в масив та на загальних ділянках (поворотах тощо), де це потрібно з міркувань безпеки (проведення відеоспостереження та недопущення порушень ПДР).

Варіант № 2

систему освітлення масиву залишити без змін з оплатою освітлення з неподільного фонду за рахунок членських внесків.

Варіант № 1 ______________   Варіант № 2 ______________

3.7. щодо зміни системи витрат на утримання ОК: 

Варіант № 1

Зменшити витрат на утримання ОК «Розсошанський 1» з 30000 грн. до 5000 грн. в рік, для чого скасувати Голові Правління надання компенсації на зв’язок та ПММ, а залишити лише витрати на придбання канцелярії та оплати банківських послуг; покласти виконання обов’язків касира, бухгалтера, відповідального за електромережу, будівництво доріг  на окремих членів ОК та здійснення таких обов’язків виконувати кожним окремо на громадських засадах без компенсації на зв’язок та ПММ тощо з числа осіб, що проголосували за таке рішення.

Варіант № 2

систему витрат на утримання ОК залишити без змін (річний кошторис на утримання ОК на 2017 рік – 30000 грн.).

Варіант № 1 _ Варіант № 2 _ 

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по – батькові, дата письмового голосування)

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПИСЬМОВОГО ГОЛОСУВАННЯ ПО РІШЕННЯХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ВІД 18.02.17 РОКУ  В ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

 

Результати письмового голосування та дата заповнення листа голосування
П.І.Б члена кооперативу Адреса 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3. 3.4. 3.5 3.6 3.7 Дата
Антошкова Наталія Олександрівна вул. Березова, 27 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Березніцька Світлана Вікторівна вул. Березова, 21 За За За За За За За За Пр Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Матвєєв  Костянтин Васильович вул. Веселкова, 29 За За За За За Утр За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Баранюк Сергій Миколайович вул. Березова, 17/1 За За За Утр За За За За Пр Утр В1 В3 В2 В1 В2 В2 18.03.17
Шевченко Марія Іванівна вул. Квітнева, 38 За За За За Пр За За За За Утр В1 В1 В2 В1 В2 В2 16.03.17
Купріна Олена Вікторівна вул. Квітнева, 36 За За За За За За За За Пр Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Гулевата Оксана Іванівна вул. Головна, 18 За За За За За За За За Пр Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Рейман Володимир Антонович  вул. Квітнева, 40 Не голосував
Савіцький Олександр Степанович вул. Абрикосова, 13 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Балюк Володимир Леонідович вул. Березова,19 Не голосував
Садовський Денис Володимирович вул. Головна, 16 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Левицька Інна Володимирівна

 

вул. Березова, 13 За За За За За За За За Пр Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Леннік Юрій Олександрович

 

вул. Березова, 30 За За За За За За За За Пр Утр В1 В3 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Чепесюк Анатолій Орестович вул. Березова, 1 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Криськова Оксана Миколаївна вул. Березова, 2 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Шупта Олександр Миколайович вул. Квітнева, 44 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Шупта Оксана Володимирівна вул. Квітнева, 44 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Олексюк Любов Миколаївна првул. Виноградний-1, 2 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 06.03.17
Шурко Руслан Анатолійович вул. Березова, 3 За За За За За За За За Пр За В2 В2 В2 В1 В2 В2 14.03.17
Яцишена Юлія Юріївна вул. Веселкова, 31 За За За За За Пр За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Галко Тетяна Леонідівна вул. Квітнева, 43 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Зозуля Алла Миколаївна вул. Квітнева, 35 Не голосував
Бац Світлана Миколаївна вул. Квітнева, 33 Не голосував
Мельничук Тимур Анатолійович вул. Квітнева, 39 За За За За За Утр За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Глушкова Наталія Вікторівна вул. Квітнева, 37 За За За За За Утр За За Пр Утр В1 В2 В1 В1 В2 В2 18.03.17
Ратушняк Анатолій Анатолійович вул. Сонячна, 18 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Боровик Євген Іванович вул. Березова, 17 За За За Утр За За За За Утр За В1 В3 В1 В1 В1 В2 11.03.17
Макарова Інна Миколаївна вул. Абрикосова, 15 За За За За За За За За За За В1 В1 В1 В1 В2 В2 11.03.17
Слободян Олександр Станіславович вул. Веселкова, 28 Не голосував
Оверченко Сергій Сергійович

 

вул. Абрикосова, 20 Не голосував
Садовський Сергій Володимирович вул. Веселкова, 27 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 28.02.17
Комарницький Анатолій Іванович вул. Березова, 1/1 За За За За За За За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 09.03.17
Вікарчук Віктор Євгенович вул. Веселкова, 35 Не голосував
Стрілець Галина Леонідівна Вул. Квітнева, 46 За За За За За Пр За За Пр За В1 В2 В1 В1 В2 В2 11.03.17

Примітка –

 1. Для пунктів 1.1.-1.6, 2.1-2.3., 3.1 – «За» – «За», «Пр» -«Проти», «Утр» – «Утримався»
 2. Для пунктів 2—3.7 – «В1» – «Варіант 1», «В2» – «Варіант 2», «В3» – «Варіант 3»
 3. Всього членів ОК – 34 особи, проголосувало 27 осіб або 79,4 % від загальної кількості, не голосувало 7 осіб або 20,6 % від загальної кількості .
 4. «Не голосував» – член ОК не взяв участь в голосуванні (не отримав  та/ або не здав отриманий лист голосування)

 

Узагальнений підсумок голосування по ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»

Пункт Рішення та результат голосування 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3. 3.4. 3.5 3.6 3.7
За 27 27 27 25 26 21 27 27 2 19
Проти 0 0 0 0 1 3 0 0 24 0
Утримався 0 0 0 2 0 3 0 0 1 8
Варіант №1 26 2 24 27 1 0
Варіант №2 1 23 3 0 26 27
Варіант №3 0 2
Рішення Прийняте (Так)  /

Не прийняте  (Ні) або прийнятий Варіант №

Так Так Так Так Так Так Так Так Ні Так В1 В2 В1 В1 В2 В2

 Голова Правління ОК «РОЗСОШАНСЬКИЙ 1»   Шупта О.М.   19.03.17 р.