2017 рік

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський» за 2017 р.

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2018 року членами ОК «Розсошанський» є 82 особи (на 01.01.17 року -78 осіб, на 01.01.2016 року – 72 особи). У 2017 році до складу членів ОК прийнято 7 осіб (у 2016 році – 7 осіб), виключено 3 –х осіб за власним бажанням у зв’язку із продажем земельних ділянок.

На території масиву побудовано та ведеться будівництво загалом 95 будинків, закладено 4 фундаменти  (у 2016 році – будувалося 87 будинків, у 2015 році – 63 будинки). Постійно мешкає 26 родин (2016 рік – 14, 2015 рік –7), на завершальній стадії будівництва (завершення ремонтних робіт) перебуває 11 будинків. Серед мешканців масиву 7 домогосподарств отримують пільги (3) та субсидії (4) за комунальні послуги (споживання газу та електричної енергії).

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№809/400 кВА, №827/160кВА та №829/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Встановлено 70 приладів обліку електричної енергії (2016 рік – 65, 2015 рік – 62). Здійснюється постійне освітлення території масиву у темну добу.

На території масиву в наявності 7 км (2016 рік – 6,5 км, 2015 рік – 6 км) доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний).

Зовнішніми мережами газифіковано 120 земельних ділянок (2016 рік – 78, 2015 рік – 74), 31 домогосподарство споживає газ (у 2016 році – 24, у 2015 році – 14).

На території масиву 31 абонент постійно користується мережею Інтернет (у 2016 році – 18 абонентів), а також діє цілодобова система відеоспостереження, що включає 19 зовнішніх ІР-відеокамер (2016 рік – 12,  2015 рік – 6), оптоволоконну мережу та відео реєстратор, систему аварійного живлення.

У 2017 році завершено будівництво зупинки громадського транспорту, продовжувалося будівництво загальної бетонної огорожі масиву (станом на 01.01.2018 року побудовано 570 м огорожі, з яких у 2017 році – 240 метрів, у 2016 році – 330 метрів).

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, адміністратора Інтернет-сайту, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання, функціонування мережі Інтернет та відеоспостереження.

Організаційні заходи у 2017 році:

 1. Проведено Загальні збори (18.02.2017 року) та збори (протягом року) по всіх окремих вулицях масиву. Особистим письмовим голосуванням більшості членів масиву визначені розміри цільових та членських внесків, подальші провила підключення до існуючих мереж масиву.
 2. Підготовлено 44 вихідних документів для потреб членів ОК «Розсошанський» та в інстанції (2017 рік – 48, 2015 рік – 59 документів).
 3. Проведено та обліковано 1170 бухгалтерських операцій по касі та банку (2016 рік – 1135, 2015 рік – 886),
 4. Подані необхідні звіти в органи ДФС України за 2016 та 2017 роки, підтверджено статус неприбутковості ОК «Розсошанський».
 5. Здійснено оформлення необхідних документів для отримання мешканцями, що мають відповідне право, на пільги та субсидії.
 6. На офіційному сайті подавалася інформація з питань діяльності ОК.
 7. На підставі договорів здійсненні заходи з будівництва та обслуговування системи електро- та газопостачання, ремонту доріг та проїздів, мережі Інтернету та відеоспостереження.

Загальні фінансові показники за 2017 рік

Всього отримано надходжень на суму 1332834,9 грн. (2016 рік – 953153,71 грн.; 2015 рік – 1038331,76 грн.), проведено витрат на суму 1268727,26 грн. (2016 рік – 910953,1 грн.; 2015 рік – 1060507,02 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський» –  29998,66 грн.. або 2,36 % від загальних витрат, середньомісячний розмір утримання 2499,88 грн. (2016 рік – утримання 29952,58 грн. або 3,28 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання 2496,05 грн.; 2015 році – утримання 27818,34 грн., або 2.6 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання становив 2318.19 грн.). Дозволений рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання в місяць (не більше 2500 грн.) та на рік (не більше 30000 грн.)  не перевищено.  Позитивне сальдо надходжень над витратами у 2017 році становило «плюс» 64107,64 грн. (2016 рік – сальдо «плюс» 42200,61 грн., 2015 рік – сальдо «мінус» 22175,26 грн.)

Всі надходження в неподільний фонд сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК.  Благодійних внесків, поворотних позик, фінансування (субвенцій, дотацій, трансферів тощо) з Державного та/або місцевих бюджетів України у 2017 році ОК «Розсошанський» не отримував.

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2018 року становив 109557,59 грн., у тому числі в касі – 77430,13 грн., на рахунку в банку – 5233,11 грн. (на 01.01.2017 року залишок становив 45450 грн., у тому числі в касі – 39939,6 грн., на рахунку в банку – 5510,4 грн.;  залишок на 01.01.16 року –  3249,39 грн., у тому числі каса – 2749,39 грн. та банк – 500 грн.).

Структура надходжень (1332834,9 грн.):

 • надходження внесків по окремих вулицях – 454974 грн. або 34,12 % – відомості окремих вулиць.
 • оплата спожитої електричної енергії – 412180,9 грн. або 30,96 % (2016 рік – 22,19%) – відомості №№ 8212,881-8812;
 • підключення до електромережі, збільшення потужності, встановленні приладів обліку – 173500 грн., або 13,01 % (2016 рік – 21,33%) – відомість № 37;
 • обслуговування Мережі Інтернет та відеоспостереження – 110400 грн. або 8,28 % (2016 рік – 19,45%) – відомість № 69;
 • вступні та членські внески – 91800 грн. або 6,89 % (2016 рік – 104000 грн. або 10,91 %) – відомості №№ 1,77,78,83-86;
 • будівництво загальної огорожі – 58000 грн., або 4,35 % (2016 рік – 15%) – №№ 831,832,833,834,835,8312;
 • оплата Інтернет трафіку за 2018 рік –24300 грн. або 1,82 % – відомість № 8718;
 • оплата Інтернет трафіку за 2017 рік – 7680 грн. або 0,57 % – відомість № 87.

Структура витрат (1268727,26 грн.):

 • оплата спожитої електричної енергії – 517400,92 грн., або 40,78 % (2016 рік – 30,67%) – відомість № 60;
 • витрати по окремих вулицях – 450624,65 або 35,55 % –  відомості окремих вулиць;
 • обслуговування Мережі Інтернету та відеоспостереження – 98723 грн., або 7,78 % (2016 рік – 25,34%) – відомість № 691;
 • будівництво зупинки та загальної огорожі – 90233,5 грн. або 7,11 % (2016 рік – 17%) –  відомості  №№ 831,832,833,834,835,8312;
 • обслуговування електромережі – 61264,8 грн. або 4,82 % (2016 рік – 12,18%) – відомість № 37;
 • утримання ОК «Розсошанський» – 29998,66 грн. або 2,36 % (2016 рік – 3,28 %) – відомість № 59;
 • оплата Інтернет трафіку, хостінгу сайту за 217 рік – 12865 грн. або 1 % – відомість № 87
 • обслуговування, поточний ремонт загальних ділянок доріг, заїздів – 6991,73 грн. або 0,55 % (2016 рік – 10,73%) – відомість № 61;
 • оплата Інтернет трафіку, хостінгу сайта за 2018 рік – 625 грн. або 0,05 % – відомість № 8718.

 Деталізація надходжень та витрат у 2017 році.

Для порівняльного аналізу, узагальнені дані по структурі надходжень та витрат (у відсотковому та грошовому вимірі) за 2016 рік подані у таблиці № 1, за 2017 рік – у таблиці № 2 (з округленням до цілого значення гривни).

 Структура надходжень та витрат ОК «Розсошанський» у 2016 році

Таблиця № 1

Назва виду  надходжень та витрат Надходження, грн.. Надходження, % від загальних Витрати,

грн.

Витрати,

% від зальних

Сальдо,

грн.

Залишок коштів 2015 року 3249,39       +3249,39
Оплата спожитої електричної енергії 211503,74 22,19 279372,02 30,67 -67868,28
Будівництво та обслуговування Мережі Інтернету та відео 184570 19,45 230804,61 25,34 -46234,61
Будівництво зупинки та загальної огорожі 142700 15 153973,17 17 -11273,17
Обслуговування електромережі 203300 21,33 110900 12,18 +92400
Поточний ремонт доріг, заїздів 65560 6,87 97730,75 10,73 -32170,75
Утримання ОК «Розсошанський» 0 0 29952,58 3,28 -29952,58
Газопостачання 40500 4,25 7200 0,8 +33300
Вступні та членські внески 104000 10,91 0 0 +104000
РАЗОМ 953153,71 100 910953,1 100 +45450

 Структура надходжень та витрат ОК «Розсошанський» у 2017 році (округлення до цілого значення грн.)

Таблиця № 2

Назва виду  надходжень та витрат Надходження, грн.. Надходження, % від загальних Витрати,

грн.

Витрати,

% від зальних

Сальдо,

грн.

Залишок коштів 2016 року 45450       +45450
Оплата спожитої електричної енергії 412181 30,96 517401 40,78 -105220
Обслуговування Мережі Інтернету та відеоспостереження 110400 8,28 98724 7,78 +11676
Інтернет трафік та хостінгу сайту 2017 рік 7680 0,57 12865 1 -5185
Інтернет трафік та хостінгу сайту 2018 рік 24300 1,82 625 0,05 +23675
Будівництво зупинки та загальної огорожі 58000 4,35 90234 7,11 -32234
Обслуговування електромережі 173500 13,01 61265 4,82 +112235
Поточний ремонт загальних ділянок доріг, заїздів 0 0 6992 0,55 -6992
Утримання ОК «Розсошанський» 0 0 29999 2,36 -29999
Надходження та витрати по окремих вулицях 454974 34,12 450625 35,55 +4349
Вступні та членські внески 91800 6,89 0 0 +91800
РАЗОМ 1332835 100 1268730 100 +109555

 Утримання ОК Розсошанський» (надходження 0 %, витрати 2,36 % від загальних)

На утримання ОК «Розсошанський» у 2017 році витрачено 29998,66 грн. або 2,36 % від загальних витрат (2016 рік – 29952,58 грн. або 3,28% від загальних витрат), середній місячний розмір утримання становив 2499,88 грн. (2016 рік – 2496,05 грн.).

В структурі витрат на утримання:

 • закупівля паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – 23818,04 грн., або 79,4 % (у 2016 році – 23442,4 грн. – 78,26 %, у 2015 році – 22429,42 грн. – 80,62%) від загальної суми утримання);
 • оплата мобільного зв’язку – 2909 грн. або 9,7 % (у 2016 році – 2055 грн. – 6,86 %, у 2015 році – 2089,98 грн., або 7,51%) від загальної суми утримання;
 • оплата канцелярських товарів (виробів), обслуговування оргтехніки – 1877,62 грн., або 6,25 % (у 2016 році – 2863,1 грн. – 9,55 %, у 2015 році – 1798,39 грн., або 6,47%) від загальної суми утримання;
 • комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1394 грн. або 4,65 % (у 2016 році – 1592,08 грн. – 5,31 %, у 2015 році – 1500,55 грн., – 5,40%) від загальної суми утримання.

 Будівництво та обслуговування загальної інженерної інфраструктури ОК «Розсошанський»

Водопостачання та водовідведення (витрати не проводилися)

На території масиву здійснюється індивідуального водопостачання та водовідведення кожним власником земельної ділянки окремо шляхом експлуатації власного колодязю (свердловини) та герметичних септиків.

Вивіз ТПВ (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2018 року централізований збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) на масиві не здійснюється. Мешканці ділянок збирають та вивозять ТПВ самостійно або на підставі індивідуальних угод із спеціалізованим підприємством – ТОВ «Носоріг ЕКО» (пропонує індивідуальний збір сміття в герметичні прибудинкові контейнери із вивозом один раз на тиждень). Послуга надається ТОВ «Носоріг ЕКО» для 5 родин на підставі окремих договорів за окрему плату (вивіз сміття 4 рази в місяць за 65 грн.).

Оплата спожитої електричної енергії (надходження 30,96%, витрати 40,78% від загальних)

У звітному періоді збільшено оплату за споживання електричної енергії в 1,85 рази у порівнянні із 2016 роком (більше в 4,33 рази ніж у 2015 році та в 11,2 рази ніж у 2014 році).  Збільшення витрат на оплати електричної енергії відбулося за рахунок збільшення споживання (ріст споживання в 1,2 рази у порівнянні з 2016 роком, на 74920 квт*год) та зростання вартості тарифу на електричну енергію. Так, середній тариф у 2016 році становив 1,025 грн. за 1 квт*год., у 2017 рік – 1,5119 грн.  за 1 квт*год. Останнє підвищення тарифу проведено з 01.03.2017 року з встановленням тарифу на рівні 1,68 грн. за 1 квт*год, тобто відбулося збільшення майже в 1,5 рази у порівнянні із 2016 роком.

Зокрема, у 2017 році спожито 469012 кВт*год електричної енергії (2016 році – 394092 кВт*год., у 2015 році – 265976 кВт*год, у 2014 році – 101567 кВт*год,), за яку сплачено 517400,92 грн. (2016 рік –  279372,02 грн.,  у 2015 році – 119436.26 грн., у 2014 році – 46183.49 грн.,), з яких безпосередньо споживачами оплачено 412180,85 грн. (2016 рік – 211503,74 грн., 2015 рік – 90119.76 грн., 2014 рік – 28547 грн.), а решту 105220,07 грн. за рахунок коштів неподільного фонду ОК «Розсошанський» (у 2016 році цей показник становив 67868,28 грн., у 2015 році – 29316.5 грн., у 2014 році 17636.49 грн.).  Переплата за спожиту електричну енергію на 01.01.18 року становила 17991,82 грн., відповідно за 2017 рік витрати на загальне освітлення та компенсацію реактивних втрат трьох КТП, що покриті за рахунок неподільного фонду,  становили 87228,25 грн. або 7269,02 грн. в місяць.

Обслуговування електромережі (надходження 13,01%, витрати 4,82% від загальних)

У 2017 здійснювались планові заходи з обслуговування електромережі (ПЛ-10 кВ та ПЛ-0.4 кВ, трьох КТП) та системи загального освітлення (заміна світильників), встановлено 5 (у 2016 році – 5, у 2015 році – 13) трьох тарифних приладів обліку електричної енергії.

На будівництво та обслуговування електромережі, підвищення потужності абонентів  отримано 173500 грн. цільових внесків (2016 рік – 203300 грн.). На оплату робіт та послуг, закупівлю матеріалів витрачено 61265 грн. (2016 рік – 110900 грн.),  з них 31000 грн. на встановлення приладів обліку електричної енергії, 30265 грн. – обслуговування системи загального освітлення (заміна світильників) та 3-х КТП.  Позитивне сальдо становило +112235 грн. (у 2016 році +92400 грн.), гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення інших поточних витрат.

Мережа доступу до Інтернету та відеоспостереження (надходження 8,28%, витрати 7,78%від загальних)

На будівництво та обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження отримано 110400 грн. цільових внесків, на оплату робіт та послуг, закупівлю матеріалів витрачено 98724 грн., позитивне сальдо становило +11676 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення поточних витрат на обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження.

На даний час на території ОК мережа доступу до Інтернету побудовано повздовж 178 ділянок, без прокладеної оптоволоконної лінії мережі Інтернет на території ОК, де є лінії електропередач та будуються будинки, залишається частина вул. Головної (ділянки з №№ 1-5,6-14) протяжністю 280 метрів.

На території масиву функціонує 19 ІР-відеокамер, з яких у 2017 році встановлено 7, максимально можлива кількість з урахуванням наявного обладнання  камер – 24. Всі в’їзди на масив та перехрестя перебувають під цілодобовим відеоспостереженням (контролем) із записом інформації на магнітні носії інформації.

Внесок на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не здали 29 осіб.

Мережею Інтернет постійно користується 31 абонент (у 2016 році 18 абонентів), що постійно використовують та оплачують 8 статичних ІР-адрес. На організацію доступу в Інтернет абонентів (оплата трафіку та статичних ІР-адрес), на хостінг та оплату доменного ім’я сайту ОК отримано цільових внесків 7680 грн. (за 2017 рік) та 24300 грн. (за 2018 рік), витрачено 12865 грн. (за 2017 рік) та 625 грн. (за 2018 рік). Позитивне сальдо становило 18490 грн., гроші зараховано до неподільного фонду ОК для подальшої оплати доступу в Інтернет (оплату трафіку) у 2018 році.

Будівництво зупинки громадського транспорту та будівництво загальної огорожі  (надходження  4,35%, витрати  7,11% від загальних)

Так, за рахунок неподільного фонду завершено будівництво зупинки громадського транспорту та додатково збудовано 240 метрів загальної бетонної огорожі (всього довжина збудованої огорожі становить 570 метрів). Повністю завершено будівництво лівого крила огорожі (від вулиці Абрикосова, в бік вулиць Сонячна, провулок Сонячний, частина вулиці Березова (1-27,2-30), вулиці Головна, Веселкова та Квітнева), продовжується будівництво правого крила огорожі (від вулиці Абрикосова, в бік вулиць Виноградна, Розсошанська (25-29,31-37), провулку Розсошанський, вулиця Березова (34-50).

Загалом на будівництво зупинки та загальної огорожі отримано цільових внесків  58000 грн., витрачено 90234 грн. Від’ємне сальдо становило -32234 грн., гроші витрачені з неподільного фонду ОК.

Внесок на будівництво зупинки та загальної огорожі з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не здали 40 осіб.

Відповідно подальше будівництво огорожі (правого крила) буде здійснюватися лише після надходження цільових внесків від власників ділянок на вказаних вулицях (провулках).

Поточний ремонт загальних ділянок доріг, заїздів (надходження  0%,витрати 0,55% від загальних)

На поточний ремонт (підсипання щебенем) загальних ділянок доріг, їх прибирання від снігу, сміття, косіння трави тощо витрачено 6992  грн. неподільного фонду ОК.

Дороги по вулицях та газопостачання

У 2017 році, за рахунок цільових коштів вулиці Головна та фондів ОК «Розсошанський 1» повністю збудовано дорогу з твердим щебеневим покриттям по вулиці Головна (ділянки з №№ 1-5,2-14, протяжністю 180 метрів), за рахунок коштів вулиці Сонячна збудовано дорогу по провулку Сонячний (протяжністю 120 метрів). Станом на 01.01.2018 року дороги з твердим щебеневим покриттям на території ОК є скрізь, де прокладені лінії електропередач та будуються будинки.

У 2017 будівництво загальної газової магістралі здійснено лише по вулиці Квітнева. Станом на 01.01.2018 року без газових магістральних ліній на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються (побудовані) будинки, залишається вул. Головна, вул. Виноградна, провулок Розсошанський, вул.Розсошанська (№№17-37), вул. Березова (за виключенням ділянок з №№ 3,5,7,17-27).

 Надходження та витрати по окремих вулицях (надходження 34,12%, витрати 35,55% від загальних).

Згідно Рішення Загальних Зборів від 18.02.17 року, з 2017 року облаштування інфраструктури окремих вулиць (крім мереж електропостачання, Інтернету і  відеоспостереження та загальної огорожі) здійснюється за рахунок внесків мешканців – власників земельних ділянок по вулиці.

Вулиця Розсошанська, 1/1 (відомість № 620)

Зібрано 10000 грн. внесків (всі – залишок 2016 року), витрачено 3468 грн., позитивне сальдо (залишок)  +6532 грн. Проведено поточний ремонт (підсипання) Т-образного перехрестя вулиць Розсошанська та Квітнева.

Вулиця Квітнева (відомість № 621)

Зібрано 279336 грн. внесків, витрачено 258317,57 грн., позитивне сальдо (залишок)  +21018,43 грн.

У 2017 році  для потреб вулиці Квітнева (за кошти мешканців вулиці) завершено будівництво водовідводу по вулиці Розсошанська (ділянка від вул. Веселкова до вул. Квітнева, перехрестя вулиць Розсошанська та Квітнева), шляхом облаштування системи приймання та відводу води за допомогою 4 глибинних колодязів.

Також побудовано загальну систему газопостачання вулиці Квітнева (ділянки з №№ 1-29/1, 2-24), протяжністю 600 метрів з можливістю підведенням магістралі до кожної ділянки вулиці без пошкодження дорожнього полотна.

Проведено поточний ремонт (підсипання вибоїн) по вулиці (загальна ділянка протяжністю 150 метрів).

Встановлено один шлагбаум для обмеження в’їзду великовантажних АТЗ.

Вулиця Веселкова (відомість № 613)

Зібрано 42000 грн. внесків, витрачено 45214,54 грн., від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК)  -3214,54 грн.

Встановлено два шлагбауми для обмеження в’їзду великовантажних АТЗ.

Проведено поточний ремонт (підсипання вибоїн) по вулиці.

Власниками 5 ділянок самостійно, без відображення надходжень та витрат по бухгалтерському обліку кооперативу, за власний кошт, встановлені бордюри по обидві сторони на початку вулиці (всього 160 погонних метрів бордюрів).

Вулиця Головна (відомість № 615)

Зібрано 10000 грн. внесків, витрачено 1800 грн., позитивне сальдо (залишок) +8200 грн.

Проведено поточний ремонт (підсипання вибоїн) по вулиці та планування щебеню дорожнього покриття.

Вулиця Сонячна та провулок Сонячний (відомість № 612)

Зібрано 28000 грн. внесків (з яких 10000 грн. залишок коштів 2016 року), витрачено 34418,54 грн., від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК)  -6418,54 грн.

Побудовано дорогу з щебеневим покриттям по провулку Сонячний.

Встановлено один шлагбаум для обмеження в’їзду великовантажних АТЗ.

Вулиця Абрикосова (відомість № 614)

Зібрано 99638 грн. внесків, витрачено 101406 грн., від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК)  -1768 грн.

Проведено поточний ремонт (підсипання вибоїн) на заїзді та ділянці на початку вулиці.

Встановлені бордюри по обидві сторони всієї вулиці (всього 475 погонних метрів бордюрів).

Вулиця Виноградна (відомість № 616)

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 0 грн., сальдо (залишок) 0 грн. Робіт з облаштування вулиці Виноградної не проводилося.

Провулок Розсошанський (відомість № 617)

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 0 грн., сальдо (залишок)  0 грн. Робіт з облаштування провулку Розсошанський не проводилося.

Вулиця Березова (34-50) (відомість № 618)

Зібрано 6000 грн. внесків, витрачено 6000 грн., сальдо (залишок) 0 грн.

Встановлено один шлагбаум для обмеження в’їзду великовантажних АТЗ.

Вулиця Розсошанська (25-29, 33-37) (відомість № 619)

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 0 грн., сальдо (залишок)  0 грн. Робіт з облаштування вулиці Розсошанська (25-29,33-37), не проводилося.

 Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський» та перед ОК «Розсошанський»

Станом на 01.01.2018 року у ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання в розмірі 14358,53 за обслуговування електричної мережі. Заборгованість погашено платіжним дорученням № 102 від 18.01.2018 року на суму 20000 грн.

Станом на 01.01.18 року авансова переплата за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» становила 17991,82 грн. (на 01.01.17 року – 5536 грн., на 01.01.16 року  – 1020.51 грн. грн.).  На час підготовки звіту, станом на 15.03.2018 року, переплата за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» становить 18592,93  грн.

Переплата за обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження становить 98 грн. 27 коп.

Перед ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання УСЗН Хмельницької РДА по компенсації за надані послуги пільговій категорії населення –  608,51 грн.

На час підготовки звіту (15.03.18 року) у 6 членів ОК «Розсошанський» існує заборгованість перед ОК «Розсошанський»по сплаті внесків за 2017 рік в розмірі 3600 грн.

 Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», у 2018 року пропонується:

 1. В рамках цільової програми «Інтернет та охорона» продовжити будівництво загальної мережі охорони шляхом додаткового встановлення 5 ІР-відеокамер спостереження, шлагбаумів на в’їздах в масив, продовжити будівництво загальної огорожі масиву. Будівництво загальної огорожі (правого крила) здійснювати виключно за рахунок відповідних цільових внесків.
 2. Продовжити впровадження цільових програм «Електрика» (встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський», облуговуування діяюих мереж електропостачання та освітлення), «Дорога» (поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиці Головна, Виноградна, Березова та Розсошанська). Будівництво (ремонт) доріг та системи газопостачання по окремих вулицях здійснювати за рахунок окремих внесків мешканців відповідних вулиць.
 3. Проводити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття, косіння трави) для можливості комфортного проживання мешканців.
 4. З урахуванням завершення будівництва електромережі, привести у відповідність проекти електропостачання ОК «Розсошанський» по окремих КТП (внести необхідні зміни) по факту побудованих мереж та отриманих ТУ кожним членом ОК «Розсошанський».
 5. У зв’язку із завершенням отримання та поділу земельних ділянок в межах масиву, провести корегування ДПТ ОК «Розсошанський» по фактичній наявній конфігурації.
 6. Провести інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності кооперативу для виконання статутних цілей та завдань, що будуть визначені Правлінням та Загальними Зборами ОК «Розсошанський».

Голова Правління  ОК Розсошанський»  Шупта О.М.

15.03.2018 року

 

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський 1» за 2017 р.

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2018 року членами ОК «Розсошанський 1» є 37 осіб (2016 рік – 34 особи, 2015 рік – 27 осіб). У 2017 році до складу членів ОК прийнято 4 особи (2016 – 8, 2015 – 9 осіб), виключено 1 особу (продаж земельної ділянки).

З 37 членів ОК «Розсошанський 1» 9 осіб (родин) постійно проживають на території масиву (24,4 %), ще 14 осіб будують та здійснюють ремонти у збудованих будинках (37,8%), у 14 осіб (37,8 %) земельні ділянки вільні від забудови. 3 особи отримують пільги та субсидію за комунальні послуги (спожиту електричну енергію).

Встановлено 32 прилади обліку електричної енергії (2016 рік – 29, 2015 рік – 19), постійно споживає електричну енергію 21 споживач (56,8% від загальної кількості членів ОК). Всі земельні ділянки членів ОК освітлюються у темну добу. Газифіковано 18 земельних ділянок членів ОК (48,6%). Всі земельні ділянки членів кооперативу охвачені мережею Інтернет  та відеоспостереження, 27 членів ОК «Розсошанський 1» (73%) сплатили внесок за приєднання до мережі Інтернет та відеоспостереження та за будівництво загальної огорожі масиву. 8 членів ОК є постійними користувачами Інтернет – мережі масиву.

Організаційні заходи у 2017 році

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, відповідального за будівництво доріг, системи газопостачання та мережі Інтернет. Актуальна інформація для членів кооперативу подається на сайті масиву okroz.com.ua, шляхом особистого спілкування, SMS-інформування.

 1. 18.02.17 року проведено Загальні Збори членів ОК «Розсошанський 1», де всі Рішення прийняті шляхом особистого письмового голосування, в якому взяло участь 27 осіб, або 79 % членів ОК «Розсошанський 1». Персональні результати голосування кожного члена ОК та прийняті Рішення по кожному питанню подані на сайті масиву «Розсошанський» okroz.com.ua
 2. Протягом 2017 року проводилися збори по окремих вулицях з питань поточної діяльності.
 3. На підставі договорів продовжувалися заходи з будівництва та обслуговування мережі електропостачання, будувалися (ремонтувалися) дороги та проїзди для потреб членів ОК.
 4. Збільшено дозволену потужність КТП № 827 з 178 до 503 кВт, для чого отримано нові технічні умови, а також для подальшої заміни оплачено закупку трансформатора 630 КВА.
 5. Підготовлено та подано річну податкову звітність за 2016 та 2017 роки в органи ДФС України, підтверджено статус ОК «Розсошанський 1» як неприбуткової організації (поновлено відповідний пакет документів).
 6. Проведено та обліковано загалом 455 бухгалтерських операцій (2016 рік – 519, 2015 рік – 365).

Загальні фінансові показники за 2017 рік

У 2017 році всього отримано надходжень на суму 698853.99 грн. (2016 рік – 753285 грн., 2015 рік – 638535 грн.), проведено витрат на суму 577580.3 грн. (2016 рік – 725913.57 грн., 2015 рік – 639289.4 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський 1» – 29978.86 грн. або 5.19% від загальних витрат, середній місячний розмір утримання 2498.23 грн. (2016 рік – 28932.68 грн., середній місячний розмір 2411.05  грн. або 3.98% від загальних витрат, 2015 рік – 24464.4 грн., середній місячний розмір 2038.7 грн. або 3.83 % від загальних витрат).

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2018 року становив 149974.59 грн., з них каса – 133690.67 грн., банк – 16283.92 грн. (на 01.01.2017 року – 28700.89 грн., з них каса – 26972.89 грн., банк – 1728 грн.; 2015 рік -1329.46 грн., з них каса – 1129.46 грн., банк  – 200 грн.).

Переплата для ПАТ «Хмельницькобленерго» за спожиту електричну енергію станом на 01.01.18 року становила 8671.34 грн. (на 01.01.17 року – 26433.9 грн., на 01.01.16 року  – 1570.52 грн.). Боржників по сплаті членських внесків за 2017 рік та спожиту електричну енергію серед членів ОК станом на 01.01.2018 року та 01.04.2018 року не має.

Всі надходження ОК сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК. Отримання поворотних безвідсоткових позик, благодійних внесків тощо у 2017 році не було, при цьому повністю погашенні всі зобов’язання по позиці за будівництво електромережі.

Структура надходжень та витрат у 2017 році

Надходження:

 • будівництво та обслуговування електромережі – 78,18 % (2016 рік – 70,66 %);
 • оплата спожитої електричної енергії – 13,02 % (2016 рік – 7,55 %);
 • вступні та членські внески – всього зібрано 49500 грн., 7,08 % (2016 рік – всього зібрано 44100 грн., 5,85 %,);
 • будівництво та поточний ремонт доріг, заїздів – 1,72 % (2016 рік – 15,94 %);

Додатково неподільний фонд, крім вступних та членських внесків в розмірі 49500 грн., після відповідного витрачання цільових внесків поповнений за рахунок внесків за підключення до електромережі на +402018 грн. (2016 рік – +337284.3 грн.). За рахунок нових підключень до електромережі фактично відбувався розвиток території ОК «Розсошанський 1».

Витрати:

 • повернення раніше отриманих позик – 31,16 % (2016 рік – 8,26 %);
 • будівництво та обслуговування електромережі – 24,98 % (2016 рік – 26,86 %);
 • оплата спожитої електричної енергії – 20,79 % (2016 рік – 15,6 %);
 • будівництво та поточний ремонт доріг – 17,88 % (2016 рік – 33,7 %);
 • утримання ОК «Розсошанський 1» – 5,19 % (2016 рік – 3,98%);

Деталізація надходжень та витрат у 2017 році.

Утримання ОК Розсошанський 1» (надходження 0 %, витрати 5,19 % (2016 рік – 3,98 %) від загальних)

На утримання ОК «Розсошанський 1» (відомість № 22) у 2017 році витрачено 29978.86 грн. або 5.19% від загальних витрат, середній місячний розмір 2498.23 грн.

Дозволений Рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання в місяць (не більше 2500 грн.) та на рік (не більше 30000 грн.)  не перевищено.  

В структурі витрат на утримання:

 • закупівля паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – 27280.66 грн. – 90,1 %;
 • комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1305 грн. – 4,4%.
 • оплата канцелярських виробів, обслуговування оргтехніки – 694.2 грн. –  2,3 %;
 • оплата мобільного зв’язку – 699 грн. – 3,2 %.

Водопостачання та водовідведення (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2018 року для членів ОК здійснюється індивідуальне водопостачання та водовідведення кожним власником земельної ділянки окремо шляхом експлуатації власного колодязю або свердловини та герметичних септиків.

Вивіз ТПВ (витрати не проводилися)

Станом 01.01.2018 року централізований збір та вивіз твердих побутових відходів (ТПВ) не здійснюється, мешканці ділянок збирають та вивозять ТПВ самостійно або на підставі індивідуальних угод із спеціалізованим підприємством – ТОВ «Носоріг ЕКО» (пропонує індивідуальний збір сміття в герметичні прибудинкові контейнери із вивозом один раз на тиждень). В кооперативі послуга ТОВ «Носоріг ЕКО» надається для 1 родини (на масиві в цілому 9 родинам) на підставі окремого договору за окрему плату (вивіз сміття 4 рази в місяць за 65 грн.).

Оплата спожитої електричної енергії (надходження 13,02% (2016 рік – 7,55%), витрати 20,79 % (2016 рік – 15,6%) від загальних)

У 2017 році спожито 101674 кВт*год, (2016 рік – 112755 кВт*год), за яку сплачено 120022.43 грн. (2016 рік – 112850.89 грн.), з яких 91003.99 грн. сплачено безпосередньо споживачами (2016 рік – 56885 грн.), решту 29018.44 грн. (2016 рік – 55965.89 грн.) – за рахунок коштів неподільного фонду ОК «Розсошанський 1» (відомості №№ 2912,341-3412). Від’ємне сальдо, з урахуванням наявної на 01.01.2017 року та сформованої на 01.01.2018 року переплати за спожиту електричну енергію становило 46781 грн. (2016 рік – 29531.99 грн.), використані гроші неподільного фонду ОК.

Фактично обов’язкові витрати ОК на утримання електромережі у 2017 році (КТП № 827 та система загального освітлення) становили 46781 грн. (2016 рік – 29531.99 грн.), тобто в середньому 3898.4 грн. в місць (2016 рік – 2461 грн. в місяць).

Збільшення щомісячних витрат на утримання загальної електромережі в 2017 році у порівнянні з 2016 роком в 1,58 рази пов’язано із збільшенням тарифу на електричну енергію Україні в 1,63 рази.  Так, середній тариф у 2016 році становив 1,025 грн. за 1 квт*год., у 2017 рік – 1,5119 грн. за 1 квт*год. Останнє підвищення проведено 01.03.2017 року з встановленням тарифу на рівні 1,68 грн. за 1 квт*год, тобто відбулося збільшення в 1,63 рази у порівнянні із 2016 роком. Відповідно пропорційно збільшилися вартість обслуговування КТП № 827 в 2017 році у порівнянні з 2016 роком.

Шляхом письмового голосування, 23 члена ОК «Розсошанський 1» або 85,2% з 27 осіб, що прийняли участь у голосуванні, прийняли Рішення 3.3. Загальних Зборів ОК «Розсошанський 1» від 18.02.17 року щодо збільшення розміру обов’язкового щомісячного членського внеску з 100 грн. в місяць (300 грн. в квартал) до 150 грн. в місяць (450 грн. в квартал) з 01.01.2018 року, тобто в 1,5 рази. Прийняте Рішення дає змогу незважаючи на збільшення витрат, в подальшому утримувати КТП № 827 та систему загального освітлення кооперативу у належному стані.

 Будівництво та обслуговування електромережі (надходження 78,18 % (2016 рік – 70,66%, витрати 24,98 % (2016 рік – 26,86%) від загальних)

У 2017 здійснювались планові заходи з обслуговування електромережі (ПЛ-10 кВ та ПЛ-0.4 кВ) та системи загального освітлення (заміна світильників).

На будівництво та обслуговування електромережі зібрано 546350 грн. (2016 рік – 532300 грн.) цільових внесків, на оплату робіт, послуг та закупівлю матеріалів витрачено 144332 грн. (2016 рік – 195015,5 грн.), у тому числі 90000 грн. на закупівлю нового трансформатора 630 КВА  (відомість № 3), позитивне сальдо становило +402018 грн. (2016 рік – +337284.3 грн.), гроші зараховано до неподільного фонду ОК для забезпечення інших поточних витрат.

На даний час лініями ПЛ-0.4 кВ електрифіковано 78 земельних ділянок від КТП № 827.  У 2016 році резерв потужності КТП № 827 (трансформатор 250 КВА, дозволена потужність 178 кВт) був використаний повністю. Для забезпечення додаткових підключень земельних ділянок від КТП № 827, поступового розвитку території кооперативу,  збільшено дозволену потужність до 503 кВт, для чого закуплений новий трансформатор 630 КВА, встановлення якого згідно отриманих ТУ необхідно здійснити до 31.12.2018 року.  

Мережа доступу до Інтернету та відеоспостереження (надходження 0%, витрати 0 % (2016 рік – 11%) від загальних)

Витрати на мережу доступу до Інтернету та відеоспостереження з боку ОК «Розсошанський 1» у 2017 році не проводилися.

Шляхом встановлення 8 ІР відеокамер (роботи проведені спільно із ОК «Розсошанський» у 2016-2017 році) здійснюється цілодобовий моніторинг та відеоспостереження проїздів до ділянок членів кооперативу, зокрема 6 перехресть вулиць (Виноградна та Березова, Абрикосова та Березова, Сонячна та Березова, Головна та Березова, Веселкова та Березова, Квітнева та Березова), 2 завершення вулиць Квітнева та Веселкова. У 2018 році заплановано встановити ІР відеокамеру на повороті по вул. Головній, 20.

Газопостачання (надходження 0% (2016 рік – 0% ), витрати 0 (2016 рік – 0,6%) від загальних)

У 2017 році будівництво газових магістральних ліній по окремих вулицях не здійснювалось. П’ять земельних ділянок 3 членів ОК (вул. Березова, 1, 1/1 та 1\2,  2 та 4) газифіковано за рахунок особистих внесків в ОК «Розсошанський». В індивідуальному порядку власники будників, що здані в експлуатацію, отримують технічні умови та розробляють проекти з газопостачання окремих будинків. Без газових магістральних ліній на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються (побудовані) будинки, залишається вул. Квітнева (ділянки №№ 31-48) та вул. Головна, частково вул. Березова  (ділянки №№ 11-17). Повністю газифікованою є вул. Веселкова.

Будівництво та поточний ремонт доріг (надходження 1,72 % (2016 рік – 15,94%), витрати 17,88 % (2016 рік – 33,7%) від загальних)

Загалом на будівництво та поточний ремонт доріг отримано цільових внесків 12000 грн. (2016 рік – 120000 грн.), витрачено 103247 грн. (2016 рік – 244620 грн.) (відомості № 181,1811,1813,1815). Від’ємне сальдо становило – 91247 грн. (2016 рік – «мінус» 124620 грн.), гроші витрачені з неподільного фонду ОК.

Так, на будівництво загальних ділянок доріг за рахунок неподільного фонду межах ОК витрачено 10338 грн. (2016 рік – 34160 грн.).

Вул. Веселкова  22-28/1 –  внесків не отримано (2016 рік – 20000 грн.), витрачено 6770 грн. (2016 рік – 14300 грн.), від’ємне сальдо становило -6770 грн.

Вул. Квітнева 46-50 – отримано внесків 12000 грн. (2016 рік – 10000 грн.), витрачено 0 грн. (2016 рік – 21800 грн.), позитивне сальдо становило +12000 грн.

Вул. Головна 2-14 – внесків не отримано (2016 рік – внесків не отримано), витрати  становили 86139 грн. (2016 рік – 8760 грн.). У 2017 році остаточно завершено будівництво дороги по вулиці Головна (розробка корита дорожнього, засипання щебенем фракції «20*40») (відомість № 1815), яка є основним та/або альтернативним під’їздом до всіх земельних ділянок членів ОК «Розсошанський 1».

Станом на 01.01.2018 року дороги побудовані до 32 земельних ділянок 35 членів ОК (до всіх ділянок членів ОК, хто здав відповідний внесок).

Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський 1» та перед ОК «Розсошанський 1»,

наявна авансова переплата станом на 01.01.2018 року

В ОК «Розсошанський 1», в порушення п.3.1. Рішення загальних Зборів ОК «Розсошанський 1» від 18.02.17 року (за рішення проголосувало «за» 19 осіб – 70,3%, «утрималось»  8 осіб – 29,7%, «проти» – не має), до 01.04.2017 року та на час підготовки звіту 02.04.2018 року  

10 осіб (27%) не сплатили внесок за будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження в розмірі 4800 грн.:

№ з/п П.І.Б члена кооперативу Адреса Результат голосування по п.3.1 Рішення Загальних Зборів від 18.02.18 р.
1 Березніцька Світлана Вікторівна вул. Березова, 21 Утрималася
2 Баранюк Сергій Миколайович вул. Березова, 17/1 Утримався
3 Шевченко Марія Іванівна вул. Квітнева, 38 Утрималася
4 Рейман Володимир Антонович вул. Квітнева, 40 Не брав участь у голосуванні
5 Балюк Володимир Леонідович вул. Березова, 19 Не брав участь у голосуванні
6 Левицька Інна Володимирівна вул. Березова, 13 Утрималася
7 Чепесюк Анатолій Орестович вул. Квітнева, 37 За
8 Зозуля Алла Михайлівна вул. Квітнева, 35 Не брала участь у голосуванні
9 Баць Світлана Миколаївна вул. Квітнева, 33 Не брала участь у голосуванні
10 Леннік Юрій Олександрович вул. Березова, 30 Утримався

10 осіб (27%) не сплатили внесок за будівництво загальної огорожі масиву в розмірі 2400 грн.:

  № з/п П.І.Б члена кооперативу Адреса Результат голосування по п.3.1 Рішення Загальних Зборів від 18.02.18 р.
1 Купріна Олена Вікторівна вул. Квітнева, 36 Утрималася
2 Рейман Володимир Антонович вул. Квітнева, 40 Не брав участь у голосуванні
3 Зозуля Алла Михайлівна вул. Квітнева, 33 Не брала участь у голосуванні
4 Баць Світлана Миколаївна вул. Квітнева, 35 Не брала участь у голосуванні
5 Чепесюк Анатолій Орестович вул. Квітнева, 37 За
6 Шурко Руслан Анатолійович вул. Березова, 3 За
7 Левицька Інна Володимирівна вул. Березова, 13 Утрималася
8 Балюк Володимир Леонідович вул. Березова, 19 Не брав участь у голосуванні
9 Баранюк Сергій Миколайович вул. Березова, 17/1 Утримався
10 Лінник Юрій Олександрович вул. Березова, 30 Утримався

Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський 1» перед іншими юридичними або фізичними особами відсутні.

В 2017 році, по Договору від 15.10.2013 року остаточно повернуто залишок позики інвестору будівництва електромережі в розмірі 180000 грн. або 31,16 % загальних витрат  (2016 рік – 60000 грн., або 8,26 % від загальних витрат).

Боргові зобов’язання перед ОК «Розсошанський 1» Управління соціального захисту населення Хмельницької РДА (неотримання оплати за пільги та субсидії за спожиту електричну енергію) становили 9895.46 грн., у тому числі  компенсація пільги двом учасникам бойових дій (Садовський Д.В., Макаров С.О.) 5906.92 грн. та отримувачу субсидії – 3988.54 грн. (Лінник Ю.О.).

На час підготовки звіту на 01.04.2018 року заборгованість Управління соціального захисту населення Хмельницької РДА (неотримання оплати за пільги та субсидії за спожиту електричну енергію) становить 16177.27 грн., у тому числі  компенсація пільги двом учасникам бойових дій (Садовський Д.В., Макаров С.О.) 10194.46 грн. та отримувачу субсидії – 5982.81 грн. (Лінник Ю.О.).

Переплата за роботи та послуги

На 01.01.2018 року в ОК «Розсошанський 1» існувала  авансова переплата за виконанні роботи та послуги на загальну суму 39626.42 грн., у тому числі за будівництво та обслуговування електричної мережі в розмірі 30955.08 грн. та авансова переплата за спожиту електричну енергію на суму 8671.34 грн.

На час підготовки звіту, на 01.04.2018 року залишок коштів в ОК «Розсошанський 1» становить 126895.42 грн., з них каса – 126595.42 грн., банк – 300 грн.

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський 1», у 2018 року передбачається:

 1. Спільно із ОК «Розсошанський» за рахунок внесків членів ОК «Розсошанський 1»

– продовжити будівництво загальної мережі охорони шляхом додаткового встановлення ІР-відеокамери спостереження (поворот біля ділянки по вул. Головна, 20), шлагбаумів на в’їздах в масив, участі у будівництві загальної огорожі масиву;

– здійснити будівництво газових магістралей по вулицях Квітнева (ділянки №№ 31-45,28-48), Головна (ділянки № 16-20/1) та Березова (ділянки №№ 11-17).

 1. Замінити діючий трансформатор потужністю 250 КВА на трансформатор потужністю 630 КВА в КТП № 827, продовжити електрифікації (підключення) нових ділянок, встановлення приладів обліку.
 2. Провести поточний ремонт окремих ділянок доріг в межах ОК «Розсошанський» (підсипання та планування щебеню, вирівнювання колійності, поворотів тощо), де розташовані земельні ділянки членів ОК «Розсошанський 1» (по вулицях Квітнева (ділянки №№ 31-45,28-48), Головна (ділянки № 2-20/1) та Березова (ділянки №№ 28-30).
 3. З урахуванням збільшення дозволеної електричної потужності та заміни трансформатора, внести необхідні зміни в проект електропостачання земельних ділянок ОК «Розсошанський 1».
 4. З даним звітом під підпис ознайомити членів Правління ОК «Розсошанський 1», всіх інших членів ОК шляхом публікації на сайт масиву «Розсошанський» okroz.com.ua.
 5. Після отримання та опрацювання Правлінням пропозицій от членів кооперативу, вживати інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності ОК «Розсошанський 1» для виконання статутних цілей та завдань.

Голова Правління  ОК «Розсошанський 1»     Шупта О.М.

02.04.2018 року