Звіт Голови Правління ОК “Розсошанський за 2018 рік

By | Лютий 27, 2019

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський» за 2018 р.

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2019 року членами ОК «Розсошанський» є 84 особи (на 01.01.18 р. – 82, на 01.01.17 року – 78, на 01.01.2016 року – 72). У 2018 році до складу членів ОК прийнято 2 осіб (у 2017 році – 7, у 2016 році – 7).  На території масиву постійно мешкає 48 родин (Квітнева – 10, Веселкова – 9, Головна – 2, Сонячна – 5, Абрикосова – 7, Виноградна – 4, провулок  Розсошанський – 2, вулиця Розсошанська – 2, Березова – 7), у 2017 році проживало – 26 родин, у 2016 році – 14, у 2015 році –7.

На масиві збудовано та ведеться будівництво 89 будинків та 7 фундаментів  (у 2017 році – 95 будинків та фундаментів, у 2016 році –87, у 2015 році – 63).

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№826/160кВА, №905/400 кВА та №906/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Встановлено 72 прилади обліку електричної енергії (2017 рік – 70, 2016 рік – 65, 2015 рік – 62). Здійснюється постійне освітлення території масиву у темну добу.

На території масиву в наявності 7 км (2016 рік – 6,5 км, 2015 рік – 6 км) доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний). Окремі частини вулиць Квітнева (будинки 17-27,16-20), Веселкова (будинок 31) та Розсошанська (будинок 37/2) мають завершене (остаточне) покриття у вигляді бруківки, системи відводу стоків (поверхневий та/або підземний дренаж) .

Зовнішніми мережами газифіковано 135 земельних ділянок (2017 рік – 120, 2016 рік – 78, 2015 рік – 74), 34 домогосподарства споживає газ (у 2017 році – 31, у 2016 році – 24, у 2015 році – 14).   

Постійно користується мережею Інтернет 40 абонентів (2017 рік – 31, 2016 рік – 18), діє цілодобова система відеоспостереження, що включає 21 зовнішню ІР-відеокамеру (2017 рік – 19, 2016 рік – 12,  2015 рік – 6), оптоволоконну мережу, відео реєстратор, накопичувачі та систему аварійного живлення.  

На даний час збудовано 600 метрів загальної огорожі масиву, встановлено 4 шлагбауми для обмеження в’їзду вантажного транспорту на вулицях Квітнева, Веселкова- 2 шт., Сонячна та Березова. На в’їзді до вулиці Абрикосова збудовано автоматичні ворота. 

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, адміністратора Інтернет-сайту, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання, функціонування мережі Інтернет та відеоспостереження.  

Організаційні заходи у 2018 році:

 1. На прохання мешканців проведено збори (протягом року) по окремих вулицях масиву (вулиця Квітнева – будівництво дороги, Виноградна – будівництво газової мережі, Абрикосова – встановлення автоматичних воріт).
 2. Підготовлено 35 вихідних документів для потреб членів ОК «Розсошанський» та в інстанції (2018 рік – 44, 2017 рік – 48, 2015 рік – 59). 
 3. Проведено та обліковано 1133 бухгалтерських операції по касі та банку (2017 рік – 1170,  2016 рік – 1135, 2015 рік – 886).
 4. Подані необхідні звіти за 2017 рік в органи ДФС України.  
 5. Здійснено оформлення необхідних документів для отримання мешканцями, що мають відповідне право, на пільги та субсидії. Серед мешканців масиву 5 домогосподарств (2018 рік – 7) отримують пільги (3- 2018 рік, 3 – 2017 рік) та субсидії (2018 рік – 2, 2017 рік – 4) за комунальні послуги (споживання газу та електричної енергії).
 6. На офіційному сайті постійно подавалася та оновлюється інформація з актуальних питань діяльності ОК.
 7. На підставі договорів здійсненні заходи з будівництва та обслуговування системи електро- та газопостачання, ремонту доріг та проїздів, мережі Інтернет та відеоспостереження.  

Загальні фінансові показники за 2018 рік

Всього отримано надходжень на суму 2214833 грн. (2017 рік – 1332834,9 грн., 2016 рік – 953153,71 грн.; 2015 рік – 1038331,76 грн.), проведено витрат на суму 2160271 грн. (2017 рік – 1268727,26 грн., 2016 рік – 910953,1 грн.; 2015 рік – 1060507,02 грн.), з них на утримання ОК «Розсошанський» – 29976,25 грн. або 1,39 % від загальних витрат, середньомісячний розмір утримання 2498,02 грн. (2017 рік – 29998,66 грн.. або 2,36 %, 2016 рік – утримання 29952,58 грн. або 3,28 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання 2496,05 грн.; 2015 році – утримання 27818,34 грн., або 2.6 % від загальних витрат, середній місячний розмір утримання становив 2318.19 грн.). Дозволений рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання (в місяць не більше 2500 грн. та на рік не більше 30000 грн.)  не перевищено.  

Позитивне сальдо надходжень над витратами у 2018 році становило  «плюс» 54561,62 грн. (2017 рік – сальдо «плюс» 64107,64 грн., 2016 рік – сальдо «плюс» 42200,61 грн., 2015 рік – сальдо «мінус» 22175,26 грн.)

Надходження в неподільний фонд сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів ОК, надання поворотної позики. Благодійних внесків та фінансування (субвенцій, дотацій, трансферів тощо) з Державного та/або місцевих бюджетів України у 2018 році ОК «Розсошанський» не отримував.  

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2019 року становив 164119,21 грн., у тому числі в касі – 35780,77 грн., на рахунку в банку – 128338,44 грн. (на 01.01.2018 року становив 109557,59 грн., у тому числі в касі – 77430,13 грн., на рахунку в банку – 5233,11 грн., на 01.01.2017 року залишок становив 45450 грн., у тому числі в касі – 39939,6 грн., на рахунку в банку – 5510,4 грн.; залишок на 01.01.16 року –  3249,39 грн., у тому числі каса – 2749,39 грн. та банк – 500 грн.).

Деталізація надходжень та витрат у 2018 році.

Для порівняльного аналізу, узагальнені дані по структурі надходжень та витрат (у відсотковому та грошовому вимірах) за 2017 та 2018 роки подані у таблиці № 1 (з округленням до цілого значення гривни). 

Порівняльна структура надходжень та витрат ОК «Розсошанський» у 2017 та 2018 рр.

Таблиця № 1

Назва виду  надходжень та витрат Надходження, грн. Надходження, % від загальних Витрати, грн. Витрати, % від зальних   Сальдо, грн.
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017   2018   2017 2018
Залишок коштів на початок року +45450 +109557
Оплата спожитої електричної енергії 412181 541694 30,96 24,46 517401 666112 40,78 30,83 -105220 -124418
Обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження 110400 48400 8,28 2,19 98724 39109 7,78 1,81 +11676 +9291
Оплата Інтернет трафіку та хостінгу сайту 31980 6690 2,39 0,3 13490 13200 1,05 0,62 +18490 -6510
Будівництво загальної огорожі 58000 33600 4,35 1,52 90234 21000 7,11 0,97 -32234 +12600
Обслуговування електромережі 173500 102500 13,01 4,63 61265 61578 4,82 2,85 +112235 +40922
Обслуговування загальних ділянок доріг, заїздів 0 1200 0 0,05 6992 17531 0,55 0,81 -6992 -16331
Утримання ОК «Розсошанський» 0 0 0 0 29999 29976 2,36 1,39 -29999 -29976
Надходження та витрати по окремих вулицях 454974 1310699 34,12 59,18 450625 1311765 35,55 60,72 +4349 -1066
Вступні та членські внески 91800 152050 6,89 6,86 0 0 0 0 +91800 +152050
Отримання та повернення позик 0 18000 0 0,81 0 0 0 0 0 +18000
Загальне сальдо 1332835 2214833 100 100 1268730 2160271 100 100 +64108 +54562
Залишок коштів на кінець року +109557 +164119

Утримання ОК Розсошанський»

На утримання ОК «Розсошанський» у 2018 році витрачено 29976,25 грн. або 1,39 % від загальних витрат (2017 рік – 29998,66 грн. або 2,36 %, 2016 рік – 29952,58 грн. або 3,28% від загальних витрат), середній місячний розмір утримання становив 2499,88 грн. (2017 рік – 2499,88 грн., 2016 рік – 2496,05 грн.).

В структурі витрат на утримання:

 • закупівля паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – 26161,28 грн., або 87,27 % (у 2017 році 79,4 %, у 2016 році – 23442,4 грн. – 78,26 %,  у 2015 році – 22429,42 грн. – 80,62%) від загальної суми утримання);
 • оплата мобільного зв’язку – 902 грн. або 3 % (у 2017 році  2909 грн. або 9,7 %, у 2016 році – 2055 грн. – 6,86 %, у 2015 році – 2089,98 грн., або 7,51%)  від загальної суми утримання;
 • оплата канцелярських товарів (виробів), обслуговування оргтехніки  – 1098,38 грн., або  3,66 % (у 2017 році 1877,62 грн. або 6,25 %, у 2016 році – 2863,1 грн. – 9,55 %, у 2015 році – 1798,39 грн., або 6,47%) від загальної суми утримання;
 • комісія банку за обслуговування поточного рахунку та інкасацію коштів – 1814,59 грн. або 6,07 % (у 2017 році 1394 грн. або 4,65 %, у 2016 році – 1592,08 грн. – 5,31 %, у 2015 році – 1500,55 грн., – 5,40%) від загальної суми утримання.

Особливості надходжень та витрат у 2018 році (окремі тенденції).

 1. Значене збільшення частки надходжень та витрат окремих вулиць в загальному бюджеті.

Згідно Рішення Загальних Зборів від 18.02.17 року, з 2017 року облаштування інфраструктури окремих вулиць (крім мереж електропостачання, Інтернету і  відеоспостереження та загальної огорожі) здійснюється за рахунок внесків мешканців – власників земельних ділянок по вулиці. Майже 60 відсотків надходжень та 61 відсотків витрат зведеного бюджету ОК «Розсошанський» у 2018 році (2/3 від загальної частини) – це надходження та витрати на облаштування окремих вулиць та провулків за рахунок власників ділянок в межах вулиці. У 2017 році цей показник становив 34 та 35 відсотків відповідно, або 1/3 від загальної частини. Отже, є стала тенденція подальшого розвитку масиву – розбудова окремих вулиць за рахунок внесків мешканців (власників ділянок) даної вулиці.

Надходження та витрати по окремих вулицях масиву:

Вулиця Розсошанська, 1/1 (відомість № 620)

Залишок 2017 року «плюс» 6532.  Витрачено 5510 грн. на підсипання вулиці (Т-образного перехрестя вулиць Розсошанська та Квітнева) щебенем, позитивне сальдо (залишок)  «плюс» 1022 грн.

Вулиця Квітнева (відомість № 621)

Залишок 2017 року «плюс» 21018,43 грн.

Безпосередньо на потреби всіє вулиці витрачено 24849,03 грн. (оплата підключення до газової магістралі – 5039,03 грн., підсипання загального заїзду та загальної ділянки 110 метрів щебенем – 19810 грн., ремонту шлагбауму -500 грн.), мінусове сальдо «мінус» 3830,6 грн.    

На будівництво капітальної дороги з остаточним покриттям у вигляді бруківки на ділянках вулиці Квітнева (17-27,16-22) зібрано 1094499  грн. внесків, витрачено 1095899,27 грн., від’ємне сальдо «мінус» 1400,27 грн. (підсипання примикання щебеневого покриття до покриття з бруківки, межа ділянок на вулиці Квітнева, 22 та 24).

Загальне від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК) «мінус» 5230,87 грн.

Погашення планується у 2019 році за рахунок отримання внеску підключення до газової мережі (не підключено 2 ділянки).

Вулиця Квітнева (ділянки 31-39,28-36, відомість № 622)

Залишок коштів 2017 року – 0 грн. Зібрано всього 43000 грн., у тому числі 25000 грн. – внески, 18000 грн.  – поворотна позика, витрачено 42486  грн., зокрема збудовано загальну газову мережу від перехрестя вулиць Квітнева та Березова до будинку № 39 (ділянки вулиці Квітнева, 31-39, 28-36, газифіковано 9 ділянок).

Від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК) «мінус» 17486 грн.

Погашення та повернення позики передбачено за рахунок внеску на приєднання до газової мережі вулиці Квітнева 31-39, 28-36 (не підключено 8 ділянок). 

Вулиця Веселкова (відомість № 613)

Залишок коштів 2017 року «мінус» 3214,54 грн.

Зібрано 10900 грн. внесків, витрачено 11900 грн. (підсипаний щебенем та спланований заїзд на вулицю), від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК)  «мінус» 4214,54 грн.

Погашення планується у 2019 році за рахунок отримання внеску за підключення до газової мережі (4 ділянки) та збору коштів на поточний ремонт дороги на вулиці.

Вулиця Головна (відомість № 615)

Залишок коштів 2017 року «плюс» 8200 грн.

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 9380 грн. (підсипання та планування щебеню по вулиці), від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК) «мінус» 1180 грн.

Погашення планується у 2019 році за рахунок отримання внеску на будівництво газової мережі та збору коштів на поточний ремонт вулиці.

Вулиця Сонячна та провулок Сонячний (відомість № 612)

Залишок коштів 2017 року «мінус» 6418,54 грн.

Зібрано 3000 грн. внесків (за шлагбаум, що раніше побудований), витрачено 0 грн., від’ємне сальдо (перевитрата за рахунок неподільного фонду ОК) «мінус» 3418,54 грн. 

 Погашення планується у 2019 році за рахунок отримання внеску за побудований шлагбаум, за будівництво газової мережі та збору коштів на поточний ремонт дороги на вулиці.

Вулиця Абрикосова (відомість № 614)

Залишок коштів 2017 року «мінус» 1768 грн.

Зібрано 69300  грн. внесків (будівництво автоматичних воріт – 64800 грн., підсипання та планування щебеню 4500 грн. на ділянці вул. Абрикосова, 10), витрачено 59775 грн. (будівництво автоматичних воріт – 48817 грн., підсипання та планування щебеню на загальному заїзді –4690 грн. та біля ділянки вулиці Абрикосова, 10 – 4500 грн.). Позитивне сальдо «плюс» 9525 грн.

Вулиця Виноградна (відомість № 616)

Залишок коштів 2017 року 0 грн.

Зібрано 108000 грн. внесків (всі на будівництво газової мережі), витрачено 67733,2 грн. (збудовано загальну газову мережу вулиці протяжністю 210 метрів), позитивне сальдо «плюс»  44266,8 грн. 

Провулок Розсошанський (відомість № 617)

Залишок коштів 2017 року 0 грн.

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 0 грн., сальдо (залишок) 0 грн. Робіт з облаштування провулку Розсошанський не проводилося.

Вулиця Березова (34-50) (відомість № 618)

Залишок коштів 2017 року 0 грн.

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 0 грн., сальдо (залишок)  0 грн. Робіт з облаштування вулиці Березова (34-50) не проводилося.

Вулиця Розсошанська (25-29, 33-37) (відомість № 619)

Зібрано 0 грн. внесків, витрачено 0 грн., сальдо (залишок)  0 грн. Робіт з облаштування вулиці Розсошанська (25-29,33-37), не проводилося.

Порівняльний аналіз надходжень та витрат по окремих вулицях у 2017 та 2018 роках поданий у таблиці № 2 (у витрати за 2018 рік по вулиці включено значення від’ємного сальдо на кінець 2017 року, у надходження за 2018 рік – значення позитивного сальдо на кінець 2017 року).

Порівняльний аналіз надходжень та витрат по окремих вулицях

ОК «Розсошанський» в 2017-2018 роках

Таблиця № 2

Назва вулиці та провулка Надходження Витрати Сальдо
  2017 2018 2017 2018 2017 2018
Розсошанська, 1/1 10000 6532 3468 5510 +6532 1022
Квітнева 279336 1115517,4 258317,57 1120748,3 +21018,43 -5230,87
Квітнева, 31-45,26-48 0 25000 0 42486 0 -17486
Веселкова 42000 10900 45214,54 15114,54 -3214,54 -4214,54
Головна 10000 8200 1800 9380 8200 -1180
Сонячна та провулок Сонячний 28000 3000 34418,54 -6418,54 -6418,54 -3418,54
Абрикосова 99638 69300 101406 59775 -1768 9525
Виноградна 0 108000 0 67733,2 0 44266,8
 Розсошанський 0 0 0 0 0 0
 Березова, 34-50 6000 0 6000 0 0 0
 Розсошанська, 25-29,33-37 0 0 0 0 0 0
По всіх вулиця та провулках разом 454974 1346449,4 450625 1323165,58 +4349 +23283,85
 • Збільшення споживання та оплати за спожиту електричну енергію

У звітному періоді збільшено оплату за споживання електричної енергії в 1,3 рази у порівнянні із 2017 роком. Таке зростання пов’язане із

 • збільшенням фактичного споживання членами ОК електроенергії, у тому числі на опалення,  внаслідок збільшення кількості постійно проживаючих родин (з 26 у 2017 році до 48 у 2018 році);
 • переведенням оплати загального освітлення масиву на окремий одно тарифний облік на кожній КТП та проведення оплати за освітлення по тарифу 1,68 грн. за 1 кВт*год, що є нормативною вимогою НКРЕ КП.

Переплата за спожиту електричну енергію на 01.01.18 року становила 17992 грн., переплати на 01.01.19 р. не було, «мінусове» сальдо на оплату електричної енергії становило 124418 грн., відповідно за 2018 рік витрати на загальне освітлення та компенсацію реактивних втрат трьох КТП, що покриті за рахунок неподільного фонду, становили 142410 грн. або 11867,5 грн. в місяць, або 141,27 грн. на одного члена ОК (у 2017 рік витрати на загальне освітлення та компенсацію реактивних втрат трьох КТП, що покриті за рахунок неподільного фонду, становили 87228,25 грн. або 7269,02 грн. в місяць, або 88,6 грн. на одного члена ОК).

 • Зменшення витрат на будівництво та обслуговування мережі Інтернет 

У порівнянні з 2017 році, відбулося зменшення витрат на обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження на 1/3, з 98724 грн. у 2017 році до 39109 грн. у 2018 році. Здійснено будівництва мережі по вулиці Головна, встановлено дві відеокамери (перехрестя вулиці Головна та провулку Сонячний, перехрестя вулиць Веселкова та Розсошанська (КТП № 906), підключено 12 нових абонентів, проведені роботи із поточного ремонту та обслуговування мережі (серверного обладнання), ремонту блоків живлення окремих відеокамер (виходять з ладу внаслідок коливання напруги), усунення обривів оптоволоконного кабелю тощо. У 2019 році є можливість встановити ще 3 ІР-відеокамери без заміни існуючого відео реєстратора (перспектива розвитку). В той же час, внесок на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не здала 21 особа (на початок 2018 року цей показник становив 29 осіб).

 • Підвищення надійності електромережі

З метою підвищення надійності електропостачання та недопущення періодичних відключень електромережі, дві КТП (№809 та №829) переведено на живлення з ПЛ-10 № 81 Хмельницького районного (сільського) РЕМ на живлення від ПЛ-10 кВ № 51 Хмельницького міського РЕМ (з отриманням нових номерів 906 та 905 відповідно). Перевести третю КТП № 826 на живлення від міської ПЛ-10 кВ № 51 не представилась можливим з технічних причин (значна відстань від ПЛ-10 кВ № 51 Хмельницького МРЕМ). В процесі вказаного переключення на всіх трьох КТП ОК «Розсошанський», у зв’язку із закінченням п’ятирічного терміну, замінено загальні лічильники, трансформатори струму, встановлений окремий облік (лічильники) системи загального освітлення. Проведено планове технічне обслуговування всіх КТП (заміна трансформаторного масла, перевірка заземлення, контактних груп, автоматики та реле системи освітлення тощо.) На протязі року періодично, один раз на місць,  здійснювалась планова заміна ламп в світильниках (при виході з ладу).  

 • Оновлення містобудівної документації (ДПТ) та обслуговування загальних доріг

Крім прибирання снігу взимку та сміття в літку, підсипання щебенем загальних ділянок (заїздів та перехресть), закупівлі піску для посипання перехресть під час ожеледиці, у 2018 році оновлено та внесені уточнення в детальний план території (ДПТ) ОК «Розсошанський». Оновлення ДТП здійснено у зв’язку із завершенням будівництва об’єктів інфраструктури (мереж електро- та газопостачання), зміни конфігурації окремих ділянок, формуванням містобудівного кадастру та внесенням у найближчий перспективі території масиву до населеного пункту с. Розсоша Хмельницького району. 

 • Поновлення будівництво загальних газових мереж

У 2018 році, відбулося поновлення будівництва загальної газової мережі на вулицях Виноградна (210 метрів, вперше збудована) та вулиці Квітнева (140 метрів, продовження мережі). У 2017 році таких робіт не проводилось. При цьому будівництво газової мережі вулиці Квітнева частково (18000 грн.) профінансовано за рахунок поворотної позики фізичної особи – члена кооперативу. Станом на 01.01.2019 року без газових магістральних ліній на території ОК, де прокладені лінії електропередач та будуються (побудовані) будинки, залишається вул. Головна, провулок Розсошанський, вул.Розсошанська (№№17-37), вул. Березова (за виключенням ділянок з №№ 3,5,7,17-27).

 • Значна заборгованість по внеску за загальну огорожу  

У 2018 році продовжувалося будівництво загальної бетонної огорожі, однак збудовано лише 30 метрів, при тому, що у 2016 році збудовано 330 метрів, а у 2017 році – 240 метрів. Це пов’язано з тим, що у 2018 році будівництво загальної огорожі відбувалося виключно за рахунок відповідних цільових внесків, а у 2017 та 2016 роках також залучалися кошти неподільного (загального фонду) ОК (на 01.01.2018 року перевитрата коштів на будівництво огорожі з неподільного фонду становила 21130 грн., на 01.01.2019 року таку заборгованість (перевитрату) зменшено до 8530 грн.).

Внесок на будівництво загальної огорожі з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» не здали 30 осіб (на початок 2018 року цей показник становив 40 осіб). Загальна сума боргу по цьому внеску становить 90000 грн., при отриманні цих коштів є змога додатково збудувати 110-115 метрів огорожі.

 • Облаштування вулиць та заїздів

На окремих частинах вулиць Квітнева (будинки 17-27,16-20), Веселкова (будинок 31) та Розсошанська (будинок 37/2) за рахунок внеску власників означених земельних ділянок збудоване остаточне покриття дороги у вигляді бруківки.

 • Постійні боржники по сплаті членських внесків. 

З року в рік є постійні боржники, дані яких наведені у таблиці № 3. Загальна сума боргу по членських внесках за 2017-2018 роки у 4 осіб становить 7200 грн. 

ПОСТІЙНІ БОРЖНИКИ

по сплаті членських внесків за 2017 та 2018 роки в ОК «Розсошанський»

Таблиця № 3

№ з/п П.І.Б члена кооперативу Адреса Борг на 01.01.18 року Борг на 01.01.19 року Примітка
1 Гречаник Олександр Володимирович вул. Головна, 6 1200 3000 Борг за 2017 та 2018 роки  
2 Тер-Григорян Вардан Хачатурович вул. Виноградна,15 600 2400 Борг за 3,4 квартали 2017 року та 2018 рік
3 Жищинський Сергій Васильович вул. Квітнева,16 600 900 Борг за 3 та 4 квартали 2018 року
4 Латацька Наталія Аркадіївна вул. Сонячна,16 600 900 Борг за 3 та 4 квартали 2018 року

Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський» та перед ОК «Розсошанський»

Станом на 01.01.2019 року в ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання в розмірі 16820,52 грн. (на 01.01.2018 року – 14358,53 грн.) підряднику за обслуговування електричної мережі. Заборгованість погашено платіжним дорученням № 2 від 11.02.2019 року на суму 50000 грн., чим також оплачено заплановане будівництво ПЛ-0.4 кВ та системи загального освітлення по вулиці Виноградна, ділянки 7-15.

Станом на 01.01.19 року переплати або боргу за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» не було (станом на 01.01.18 року авансова переплата за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» становила 17991,82 грн., на 01.01.17 року – 5536 грн., на 01.01.16 року  – 1020,51 грн.). На час підготовки звіту, станом на 01.03.2019 року, переплата за спожиту електричну енергію для ПАТ «Хмельницькобленерго» (авансова сплата за лютий 2019 року) становить 110588,2 грн. (на час підготовки минулорічного звіту 15.0.2018 року така переплата становила 18592,93  грн.).

Переплата за обслуговування мережі Інтернет та відеоспостереження на 01.01.2019 року становить 4142,92 грн. (на 01.01.2018 року – 98 грн. 27 коп.)

На 01.01.2019 року перед ОК «Розсошанський» існували боргові зобов’язання УСЗН Хмельницької РДА по компенсації за надані послуги пільговій категорії населення (субсидії та пільги) –  5141,21 грн. (на 01.01.2018 року –  608,51 грн.), які повністю погашені 24.01.2019 року. Виплата пільг та субсидій з боку УСЗН Хмельницької РДА відбувається вчасно та без затримок.  

На 01.01.2019 року загальний борг по членських внесках становив 18900 грн., на час підготовки звіту (станом 26.02.2019 року) у 5 членів ОК «Розсошанський» існує заборгованість перед ОК «Розсошанський» по сплаті внесків, у тому числі за 2016-2018 роки, в розмірі 7650 грн. (на 25.02.18 року така заборгованість становила 3600 грн.)

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», у 2019 року пропонується:

1. В рамках цільової програми «Інтернет та охорона» продовжити будівництво загальної мережі охорони шляхом додаткового встановлення 3 ІР-відеокамер спостереження, шлагбаумів або воріт на в’їздах в масив (вулиця Виноградна, провулок Розсошанський, вулиця Розсошанська), продовжити будівництво загальної огорожі масиву. Будівництво загальної огорожі (правого крила) здійснювати виключно за рахунок відповідних цільових внесків.

2. Продовжити впровадження цільових програм «Електрика» (будівництво ПЛ-0.4 кВ по вулиці Виноградна, ділянки 7-15, встановлення приладів обліку на окремих ділянках членів ОК «Розсошанський», обслуговування діючих мереж електропостачання та освітлення), «Дорога» (поточний ремонт існуючих доріг та проїздів) та «Газ» (газифікація вулиці Головна, Березова та Розсошанська). Будівництво (ремонт) доріг та системи газопостачання по окремих вулицях здійснювати за рахунок окремих внесків мешканців відповідних вулиць.

3. Запропонувати Правлінню ОК «Розсошанський» прийняти наступні рішення:

 • дозволити Голові Правління ОК «Розсошанський» здійснювати витрати з неподільного фонду кооперативу для потреби окремих вулиць в загальному розмірі не більше ніж 30000 (тридцять тисяч) грн. в рік (не більше 20 % від прогнозованої загальної суми надходжень від вступних та членських внесків в рік) ;
 • розмір витрати на окрему вулицю (провулок) здійснювати пропорційно, в процентному співвідношенні від 30000 грн. в залежності від кількості членів ОК, що мають ділянки на окремій вулиці; при наявності у власності двох та більше ділянок у одного члена ОК враховувати кількість тих ділянок, за які окремо сплачується членський внесок неподільний фонд ОК (на 2019 згідно таблиці № 4), в подальшому згідно наведеної методики.  

Максимально дозволений розмір витрат коштів загального неподільного фонду на потреби окремих вулиць ОК «Розсошанський»

Таблиця № 4

Назва вулиці в ОК «Розсошанський» № відом. Кількість членів ОК на вулиці Внесок  вулиці  в ОК, грн. Розмір % Дозволений розмір витрат, грн.
Розсошанська, 1/1 620 0 0 0 0
Квітнева 621 16 28800 19,1 5714,3
Веселкова 613 11 19800 13,1 3928,6
Головна 615 4 7200 4,7 1428,6
Сонячна, провулок Сонячний 612 13 23400 15,5 4642,9
Абрикосова 614 10 18000 11,8 3571,4
Виноградна 616 12 21600 14,3 4285,7
провулок Розсошанський 617 4 7200 4,8 1428,6
Березова, 34-50 618 9 16200 10,7 3214,3
Розсошанська, 2,25-27 619 5 9000 6 1785,6
Всього   84 151200 100 30000

4. За рахунок коштів неподільного фонду :

– проводити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття, здійснення косіння трави) для комфортного проживання мешканців;  

–  встановити ящики для зберігання піску для посипання перехресть вулиць під час ожеледиці;

– облаштувати дзеркала безпеки на перехрестях вулиць для уникнення ДТП під час руху автотранспорту.

5. З урахуванням завершення будівництва електромережі, привести у відповідність проекти електропостачання ОК «Розсошанський» по окремих КТП (внести необхідні зміни) по факту побудованих мереж та отриманих ТУ кожним членом ОК «Розсошанський».

6. Вивчити питання (опрацювати нормативну базу з отриманням офіційних відповідей з ПАТ «Хмельницькобленерго») щодо можливості використання електромережі ОК «Розсошанський» для реалізації електричної енергії в електромережу за «зеленим» тарифом (встановлення СЕС кооперативом на загальних ділянках та/або мешканцями масиву окремо на території власних земельних ділянок/будинків). 

7. Вивчити та вирішити питання щодо будівництва дитячого та спортивного майданчиків в межах масиву.

8. Вивчити та вирішити питання щодо доцільності загальної охорони масиву найманими працівниками.

9. Рекомендувати Загальним Зборам виключити з числа членів ОК осіб, які мають систематичну заборгованість по сплаті членських внесків більше ніж за рік (борг вище 1800 грн.).

10. Провести інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності кооперативу для виконання статутних цілей та завдань, що будуть визначені Правлінням та Загальними Зборами ОК «Розсошанський».  

Голова Правління  ОК Розсошанський»  _________    Шупта О.М.                        26.02.2019 року