Звіт за 2020-2021 роки

By | 18 Квітня, 2022

Звіт про роботу Голови Правління обслуговуючого кооперативу

(ОК)  «Розсошанський» за 2020-2021 роки

Загальна статистика:

Станом на 01.01.2022 року членами ОК «Розсошанський» є 88 осіб (на 01.01.20 р. – 84, на 01.01.19 р. – 84, на 01.01.18 р. – 82, на 01.01.17 року – 78, на 01.01.2016 року – 72). У 2020-2021 роках до складу членів ОК прийнято 12 осіб (у 2019 – 2, у 2018 – 2,  у 2017 році – 7, у 2016 році – 7).  На території масиву постійно мешкає 81 родина (у 2019 році – 56 родин, у 2018 році – 48 родин, у 2017 році – 26 родин, у 2016 році – 14, у 2015 році –7).

На балансі, в експлуатації та у постійному обслуговуванні ОК «Розсошанський» знаходиться 3 КТП (№826/160кВА, №905/400 кВА та №906/400кВА) загальною дозволеною потужністю 760 кВт. Встановлено 85 приладів обліку електричної енергії (2019 – 77, 2018 рік – 72,2017 рік – 70, 2016 рік – 65, 2015 рік – 62). Здійснюється постійне освітлення території масиву у темну добу.

На території масиву в наявності 7 км (2016 рік – 6,5 км, 2015 рік – 6 км) доріг та проїздів з твердим покриттям (щебінь вапняковий або гранітний). Окремі частини вулиць Квітнева (ділянки №№ 1-31,2-24), Березова (1,2-6), Веселкова (2-10,1-11,31) та Розсошанська (37/2) мають завершене (остаточне) покриття у вигляді бруківки, системи відводу стоків (поверхневий та/або підземний дренаж) .

Зовнішніми мережами газифіковано 140 земельних ділянок (2019- 140, 2018-135, 2017 рік – 120, 2016 рік – 78, 2015 рік – 74).

Мережею Інтернет ОК «Розсошанський» постійно користується 72 абонента (2019 – 52, 2018 – 40, 2017 рік – 31, 2016 рік – 18), діє цілодобова система відеоспостереження, що включає 23 зовнішніх ІР-відеокамери (2019,2018 – 21, 2017 рік – 19, 2016 рік – 12,  2015 рік – 6), оптоволоконну мережу, відео реєстратор, накопичувачі та систему аварійного живлення.

На даний час збудовано 650 метрів (2019-600м) загальної огорожі масиву, встановлено 5 (на 2019 рік – 4) шлагбауми для обмеження в’їзду вантажного транспорту на вулицях Квітнева, Веселкова – 2 шт., Сонячна та Березова, провулок Розсошанський. На в’їзді до вулиці Абрикосова функціонують автоматичні ворота.

Організаційні заходи у 2020-2021 роках:

Головою Правління в одній особі виконуються обов’язки безпосередньо Голови Правління, а також бухгалтера, касира, адміністратора Інтернет-сайту, відповідального за електромережу, за будівництво доріг, системи газопостачання, функціонування мережі Інтернет та відеоспостереження. У 2020-2021 роках

 1. На прохання мешканців проводилися збори по окремих вулицях масиву для вирішення організаційних питань.
 2. Підготовлено 60 (2020- 22, 2021 -38) вихідних документів для потреб членів ОК «Розсошанський» та в інстанції (2019 – 38, 2018 – 35, 2017 рік – 44, 2016 рік – 48, 2015 рік – 59).
 3. Проведено та обліковано 3077 бухгалтерських операції по касі та банку (за 2021 рік – 1454, 2020 рік – 1623,  2019 рік – 1289, 2018 рік – 1133, 2017 рік – 1170,  2016 рік – 1135, 2015 рік – 886).
 4. Подані передбачені законодавством звіти за 2020 -2021 роки в органи ДФС України.
 5. На офіційному сайті постійно подавалася та оновлюється інформація з актуальних питань діяльності ОК.
 6. Запроваджений новий спосіб комунікації шляхом створення 5 окремих груп в мережі «Viber» (абоненти груп прив’язані до номеру КТП, від якої отримується електропостачання), при потребі загальна інформація надається в усі групи.
 7. На підставі відповідного звернення, рішенням сесії Розсошанської сільської ради (ОТГ) від 30.09.2021 року територію масиву офіційно внесено у межі населеного пункту – села Розсоша Хмельницького району Хмельницької області. Окремими власниками розпочато зміну цільового призначення земельних ділянок з «Для ведення особистого селянського господарство» або «Для ведення садівництва» в цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)».
 8. На підставі договорів здійсненні заходи з будівництва та обслуговування системи електро- та газопостачання, ремонту доріг та проїздів, мережі Інтернет та відеоспостереження.

Загальні фінансові показники за 2020-201 роки

Всього отримано надходжень на суму: 2021 рік – 1632547,22 грн., 2020 рік – 3473429,9 грн. (2019 – 1091655,46 грн., 2018  рік – 2214833 грн., 2017 рік – 1332834,9 грн., 2016 рік – 953153,71 грн.; 2015 рік – 1038331,76 грн.), проведено витрат на суму 2021 рік – 1691574,78 грн., 2020 рік – 3359320,34 грн. (2019 – 1156354,2 грн., 2018 – 2160271 грн., 2017 рік – 1268727,26 грн., 2016 рік – 910953,1 грн.; 2015 рік – 1060507,02 грн.).

Оборотне сальдо надходжень та витрат: 2021 рік – «мінус» 59027,56 грн., 2020 рік – «плюс» 114109,56 грн. (у 2019 році сальдо «мінус» 64698,74 грн.,  у 2018 році сальдо «плюс» 54561,62 грн.,  2017 рік – сальдо «плюс» 64107,64 грн., 2016 рік – сальдо «плюс» 42200,61 грн., 2015 рік – сальдо «мінус» 22175,26 грн.)

Значне надходження та витрата коштів у 2020 році (більше на половину  у порівнянні з 2019 та 2021 роком) пояснюється будівництвом доріг (укладання бруківки) мешканцями на вулицях Квітнева, Веселкова та загального заїзду на ці вулиці (надходження та витрати обліковані по цих вулиць).

З 01.01.2022 року надходження (внески) приймаються виключно у безготівковій формі (на рахунок у банку) !

Залишок коштів в неподільному фонді на 01.01.2022 р. становив 154502,47 грн., у тому числі в касі 23331,47 грн., на рахунку в банку 131171 грн., на 01.01.2021 р. становив 213530,03 грн., у тому числі в касі 10529,53 грн., на рахунку в банку 203000,03 грн.  (на 01.01.2020 року – 99420,47 грн., у тому числі в касі 68666,46 грн., на рахунку в банку 30754 грн., на 01.01.2019 року – 164119,21 грн., у тому числі в касі – 35780,77 грн., на рахунку в банку – 128338,44 грн.,  на 01.01.2018 року – 109557,59 грн., у тому числі в касі – 77430,13 грн., на рахунку в банку – 5233,11 грн., на 01.01.2017 року – 45450 грн., у тому числі в касі – 39939,6 грн., на рахунку в банку – 5510,4 грн.; на 01.01.2016 року –  3249,39 грн., у тому числі каса – 2749,39 грн. та банк – 500 грн.).

Деталізація надходжень та витрат у 2019-2021 роках

Всі надходження в неподільний фонд сформовані за рахунок вступних, членських та цільових внесків учасників ОК. Поворотної допомоги, благодійних внесків та фінансування (субвенцій, дотацій, трансферів тощо) з Державного та/або місцевих бюджетів України у 2020-2021 роках ОК «Розсошанський» не отримував. 

Для порівняльного аналізу, узагальнені дані по структурі надходжень та витрат (у відсотковому та грошовому вимірах) за 2019,2020 та 2021 роки подані у таблиці № 1. 

Порівняльна структура надходжень та витрат ОК «Розсошанський» у 2019-2021 рр.

Таблиця № 1

Назва виду  надходжень та витрат Надходження, грн. Надходження, % від загальних Витрати, грн. Витрати,

% від зальних

 

Сальдо,

грн.

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019

 

2020 2021 2019 2020 2021
Залишок коштів на початок року                 +164119,21 +99420,47 +213530,03
Оплата ел. енергії 648315,46

 

739948 933370,66 59,4 21,3 57,25 743916,07 742881,23 1036237,72 67 22,1 61,25 -95600,61 -2933,23 -42867,06
Мережа Інтернет 102590 65580 148280 9,4 1,9 9,1 60100,38 86548,01 52032 5,1 2,6 3,08 42489,62 -20968,01 +96248
Загальна огорожа 15000 15000 15000 1,4

 

0,4 0,9 0 16600 52400 0 0,5 3,1 15000 -1600 -37400
Ел.мережа 35000 265000 22134 2,9 7,6 1,4 193200 171455,1 95002,2 14,1 5,1 5,6 -158200 +93544,9 -72868,2
Обслуг.заг. ділянок 0 1200 3000 0 0.03 0,2 71759,27 30252,84 52341,68 6,2 0,9 3,1 -71759,27 -29052,84 -49341,68
Утримання ОК «Розсошанський» 0 0 0 0 0 0 29980,18 29983,54 29896,62 2,6 0,9 1,77 -29980,18 -29983,54 -29896,62
Окремі вулиці 110000 2238701,9 59762,56 10,1 64,47 3,7 39398,3 2281599,62 65941,56 3,4 67,9 3,9 70601,7 -42897,72 -6179
Вступні та членські внески 180750 148000 171000 16,8 4,3 10,5 0 0 0 0 0 0 180750 +148000 171000
Позики 0 0 0 0 0 17 18000 0 0 0 0 0 -18000 0 0
Дитяча площадка 0 0 280000 0 0   0 0 307723 0 0 18,2 0 0 0
Загалом 1091655,46 3473429,9 1632547,22 100   100 1156354,2 3359320,34 1691574,78 100 100 100 -64698,74 +114109,56 -27723
Залишок коштів на кінець року           +99420,47 +213530,03 +154502,47

 Утримання ОК Розсошанський»

На утримання ОК «Розсошанський» витрачено у 2021 році – 29896,62 грн. (1,77% від загальних витрат), 2020 рік – 29983,54 грн., 0,9 % від загальних витрат, 2019 рік – 29980,18 грн. або 2,6 % від загальних витрат). Дозволений рішенням Загальних Зборів від 25.04.2015 року ліміт витрат на утримання у 2021 та 2020 роках (на рік не більше 30000 грн.)  не перевищено.  

Слід зазначити, що сім останніх років (2015-2021 роки) сума щорічних витрат на утримання ОК є не змінною.

Особливості надходжень та витрат у 2020-2021 роках визначили окремі сучасні тенденції розвитку масиву, а саме:

 1. Різний рівень частки надходжень та витрат окремих вулиць в загальному бюджеті.

Згідно Рішення Загальних Зборів від 18.02.2017 року, з березня 2017 року, облаштування інфраструктури окремих вулиць (крім мереж електропостачання, Інтернету і  відеоспостереження та загальної огорожі) здійснюється за рахунок внесків мешканців – власників земельних ділянок по вулиці.

У 2020-2021 році на масиві сталою є тенденція майже повного зупинення облаштування окремих вулиць та провулків масиву, що здійснюється за рахунок внесків мешканців (власників ділянок) даної вулиці, не бажання та/або відсутність можливості вкладатися у розвиток інфраструктури вулиці.

Так, по всіх вулицях масиву (крім частини вулиць Квітнева, Веселкова, вулиці Виноградна та провулку Виноградний -1) не обліковано жодних реальних (значних) надходжень, тобто розвитку більшості вулиць у 2020-2021 роках фактично не було. Витрати та надходження по окремих вулицях у 2020-2021 роках:

 • Квітнева – надходження 1748265,12 грн., витрати 1750693,84 грн. (ремонт шлагбауму, будівництво бруківки по вулиці – ділянки 1-15,2-14,22-24,23-29/1 та на загальній ділянці довжиною 110 м, облаштування загального заїзду на вулицю –  109858,66 грн.), залишок коштів 5376,41 грн.
 • Веселкова (ділянки 1-11,2-10) – надходження 699772 грн., витрати 691699 грн. (будівництво бруківки по вулиці (ділянки 1-11,2-10 та загальної ділянки довжиною 24 м, облаштування загального заїзду на вулицю – 90000 грн.), залишок коштів 3858,46 грн.;
 • Головна (надходження 0 грн., витрати 350  грн. (прибирання колійності), залишок коштів «мінус» 1530 грн.;
 • Сонячна – надходження 1000 грн. (внесок за шлагбаум), витрати 600 грн. (ремонт шлагбауму), залишок коштів 21061,16 грн.
 • Абрикосова – надходження 0 грн., витрати 5296 грн. (підсипання щебнем та планування загального заїзду на вулицю), залишок коштів 4229 грн.
 • Виноградна – надходження 48000 грн., витрати 96175 грн. (будівництво (встановлення) бордюрів по вулиці), залишок коштів 13091,8 грн.;
 • провулок Розсошанський – надходження 7800 грн. витрати 9100 грн. (все на будівництво шлагбауму), залишок коштів «мінус» 1300 грн.;
 • Розсошанська 25-27, 33-37/2 – надходжень та витрат не було, залишок 0 грн.
 • Березова, 34-50 – надходжень та витрат не було, залишок 0 грн.
 • Розсошанська (1-1/1) – надходжень та витрат не було, залишок 22 грн.
 • Провулок Виноградний -1 – надходження 180000 грн. (6 учасників здали по 30000 грн. з однієї ділянки, збудовано дорогу – щебінь фракцій «40*70» та «20*40» – довжиною 320 метрів) – облік надходжень та витрат проведено в ОК «Розсошанський 1».

На 01.01.2022 року загальний (сумарний) грошовий фонд всіх вулиць складає 44808,83 грн.

У 2020-2021 роках, на вулицях Квітнева (ділянки 1-31, 2-24) та Веселкова (ділянки 1-11,2-10), за рахунок цільових внесків мешканців, завершено будівництво загальних заїздів та вулиць у вигляді доріг з покриттям бруківкою та облаштування зливної системи. Це осередки цивілізації та приклад для інших, в якому напрямку потрібно рухатися далі. Мешканцям інших вулиць нарешті потрібно зрозуміти, що ніхто крім них самих не зробить біля себе (напроти власних ділянок) нормальну дорогу.

Пропозиція: навесні 2022 року провести збори мешканців (власників ділянок) по окремих вулицях та визначитися щодо подальшого будівництва та/або проведення поточного ремонту дорожнього полотна. Пропонуються наступні етапи робіт по окремих вулицях:

 • Квітнева (ділянки 33-45, 26-44) – облаштування перехрестя вулиць Квітнева та Березова, завершення газифікації, поточний ремонт, встановлення бордюрів, укладання бруківки;
 • Веселкова (ділянки 13-29, 12-28) – поточний ремонт, встановлення бордюрів, укладання бруківки;
 • Головна (ділянки 2-14, 1-9) – поточний ремонт (мешканці цієї вулиці, крім ділянки № 12, взагалі на дорогу внески не здавали, дорогу збудовано за рахунок внесків на електрифікацію учасників ОК «Розсошанський 1»);
 • Сонячна –встановлення бордюрів, укладання бруківки;
 • Абрикосова –укладання бруківки;
 • Виноградна –укладання бруківки;
 • провулок Розсошанський – газифікація, поточний ремонт, встановлення бордюрів, укладання бруківки;
 • Березова (ділянки 3-27/1) – встановлення бордюрів, укладання бруківки;
 • Березова (ділянки 34-50) – газифікація, поточний ремонт, встановлення бордюрів, укладання бруківки.

В подальшому дорожнє покриття вулиць (провулків) буде ремонтуватися (поновлюватися) виключно за рахунок коштів мешканців вулиць (провулків). Мешканці кожної вулиці (провулку) самостійно організовують збір коштів (встановлюють розмір необхідного цільового внеску), визначають етапи та виконавців робіт.

 1. Зупинення газифікації масиву.

У 2020-2021 роках нових газових мереж по вулицях масиву не будувалося. Без газифікації залишаються частина вул. Квітнева (41-45, 36-46), Головна (1-5,2-16), Розсошанська (25-37/2), весь провулок Розсошанський та частина вулиці Березова (34-50/1).

 1. Будівництво загального об’єкту масиву – дитячої та спортивної площадки

У 2021 році проведено он-лайн голосування та в цілому, зусиллями ініціативної групи та за рахунок внесків окремих мешканців (осіб) збудовано дитячу та спортивну площадку на території громадського центру. Починаючі з 2015 року, після будівництва мережі Інтернет та відеоспостереження, це єдиний соціально-значимий загальний проект масиву, що дає змогу дітям мешканців культурно, із задоволенням та користю для здоров’я проводити вільний час. Всього від мешканців отримано (зібрано) добровільних внесків  280000 грн., витрачено на будівництво 307723 грн., у тому числі витрачено 27723 грн. коштів неподільних фондів кооперативів (17723 грн. ОК «Розсошанський», 10000 грн. – ОК «Розсошанський 1») для облаштування території (перенесення комунікацій, внесення змін до проектної документації, планування території тощо).

На жаль, багато мешканців та власників  ділянок масиву не взяли участь у будівництві, що свідчить про низький рівень соціального розвитку та не бажання брати участь у розбудові масиву. Всім, хто прийняв участь – повага та шана ! Завершення будівництва (встановлення лавок та урн для сміття, та облаштування покриття площадки) планується здійснити навесні 2022 року за рахунок додаткового збору коштів.

 1. Відкриття магазину «Добродій».

У 2021 році на масиві розпочав роботу магазин змішаної торгівлі, що значно додала комфорту мешканцям масиву. Поруч із магазином облаштована зона вільного доступу до мережі Wi-Fi ОК «Розсошанський».

 1. Зменшення витрат на будівництво та обслуговування мережі Інтернет, збільшення надходжень від користувачів мережі Інтернет

Станом на 01.01.2020 р. мережею Інтернет ОК «Розсошанський» користувалося 52 абонента (2018 рік – 43), за два роки (2020 та 2021 роки) число абонентів зросло на 20 абонентів – до 72.

В той же час, внесок на будівництво мережі Інтернет та відеоспостереження з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» до теперішнього часу не здали 15 осіб. Загальна сума боргу по цьому внеску становить 75000 грн., при отриманні цих коштів є змога додатково розширити діючу систему відеоспостереження, зокрема збільшити кількість відеокамер на масиві (в наявності є 23 ІР-відеокамери, що працюють цілодобово).

У 2020-2021 роках на функціонування мережі Інтернет отримано 117860 грн. внесків, витрачено 138580,01 грн. на обслуговування та ремонт мережі тощо (підключення нових абонентів, заміни частини мережевого обладнання та придбання додаткового магнітного, встановлення 2-х додаткових відеокамер камер та загальної точки доступу Wi-Fi тощо). Перевитрата у 2020-2021 роках в розмірі 24320 грн. (не враховано 99600 грн. внесків на 2022 рік) покрита за рахунок неподільного (загального) фонду ОК.

З 01.01.2022 року збільшено абонентську плату за користування мережею Інтернет ОК «Розсошанський» з 60 грн. до 100 грн. в місяць у зв’язку із збільшенням вартості послуг провайдера. З 2022 року передбачається повна окупність обслуговування системи Інтернет та відеоспостереження за рахунок лише внесків абонентів (99600 грн.).

 1. Прогнозоване збільшення витрат на оплату електричної енергії, для підтримання надійності електромережі та системи освітлення у 2022 році

З метою підтримання надійності електропостачання та системи освітлення проводилися роботи із підтримання у належному стані електромережі та системи освітлення.

Замовлено новий проект електропостачання абонентів КТП № 905 (збільшення з 56 до 72 житлових будинків, абоненти – парна сторона вулиці Сонячна, вулиці Абрикосова, Виноградна та Розсошанська (15-37/2), провулок Розсошанський) для збільшення електричної потужності цієї КТП на 70 кВт (з 250 до 320) згідно раніше  отриманих та оплачених технічних умов.

В період з 01.03.2017 по 01.01.2022 року для ОК «Розсошанський» не змінним був тариф на електричну енергію  – 1,68 грн./1кВт*год. У випадку суттєвої зміни в сторону збільшення тарифу на електричну енергію з 01.04.2022 року, передбачається збільшення витрат на функціонування системи освітлення та витрати КТП (так званий «холостий хід»). Після збільшення тарифів буде проведений розрахунок та визначення економічної доцільності функціонування існуючої двосторонньої системи освітлення (всі вулиці, де до електричної мережі підключені земельні ділянки, мають двостороннє освітлення) або інших способів покриття витрат (збільшення розміру членських внесків або відключення частини системи освітлення).

У 2020-2021 роках та на сьогодні заміна ламп освітлення здійснюється один раз в квартал (чотири рази на рік). Обслуговування приладів обліку окремих абонентів – на вимогу останніх. Обслуговування КТП – не рідше два рази на рік (по закінченню та перед опалювальним сезоном) та при виникнення потреби.

У зв’язку із завершенням гарантійних термінів роботи переважної кількості лічильників (більше ніж 3 роки), заміна їх у разі виходу з ладу з 2022 року буде проводитись за рахунок споживачів.

Постійне збільшення споживання електричної енергії потребує наявності (постійного резервування) 120000 грн. обігових коштів у неподільному фонді ОК «Розсошанський»  для проведення оплати спожитої електроенергії, освітлення та роботи КТП у зимові місяці (грудень- лютий), для ОК «Розсошанський 1» ця цифра становить 50000 грн. Це обумовлено тим, що оплата за спожиту за минулий місяць електроенергію здійснюється ОК в обов’язковому порядку на 01 число наступного місяця за звітним, а збір грошей відбувається до 10-15 числа, із затримкою у два тижні. При прогнозованому збільшенні тарифу до 2,2 грн./1 кВт*год ця сума збільшиться до 160000 грн. для ОК «Розсошанський» та до 65000 грн. для  ОК «Розсошанський 1» у зимові місяці 2022-2023 років.

 7. Збільшення витрат на обслуговування і прибирання території масиву та ремонт загальних ділянок доріг

На обслуговування загальної території масиву у 2020-2021 роках в цілому витрачено 78394,52  грн. (2020 рік – 29052,84 грн., 2021 рік – 49341,68 грн.), що включало в себе постійне прибирання снігу, посипання перехресть піском під час ожеледиці, систематичне прибирання та вивіз сміття, косіння трави на загальних ділянках (до 3-х разів за літній сезон). Ці витрати є обґрунтованими та необхідними для утримання в належному стані території з урахуванням низької культури населення (постійне засмічення вулиць відбувається за рахунок будівельного сміття – пакувального матеріалу, пенопласту, що розноситься вітром по всьому масиву) та безхазяйного ставлення майже всіх власників незабудованих ділянок до їх обслуговування (захаращення бур’яном, борщівником тощо).

 1. Добудова загальної огорожі та будівництво пункту охорони.

У 2020-2021 роках, після паузи у 2019 році, поновлено будівництво загальної огорожі (збудовану 66 м/п правої частини огорожі – відрізок між вулицями Абрикосова та Виноградна, провулок Розсошанський – вулиця Розсошанська, №№ 25). Витрати становили 69000 грн., з яких 42000 грн. – за рахунок загального фонду ОК.

Внесок на будівництво загальної огорожі з числа членів ОК «Розсошанський» та ОК «Розсошанський 1» до теперішнього часу не здали 14 осіб (на 01.01.2020 року – 23 особи, на 01.01. 2019 року – 30 осіб, на 01.01. 2018 року – 40 осіб). Загальна сума боргу по цьому внеску становить 42000 грн. При отриманні цих коштів є змога додатково збудувати до 50 метрів огорожі. Подальше будівництво загальної огорожі можливе лише при надходженні відповідних цільових внесків.

Перелік осіб, що не здали внески на будівництво мережі Інтернет та загальної огорожі (як системи інженерної складової охорони масиву) майже однаковий.

На стадії обговорення групи зацікавлених осіб (вулиці Квітнева та Веселкова) залишається питання облаштування загального пункту охорони масиву (центральний заїзд напроти магазину «Добродій»). На відміну від будівництва дитячої та спортивної площадки, будівництво та функціонування пункту охорони як капітальної споруди потребує оформлення пакету дозвільних документів (відведення земельної ділянки, дозвіл на будівництво, капітальне будівництво споруди, здача об’єкту в експлуатацію) та постійних щомісячних витрат на утримання пункту (електрозабезпечення та опалення, оплати роботи охоронців, як наслідок – збільшення розміру загальних внесків для всіх мешканців або збору окремого внеску на утримання охорони від охочих. На даний час питання залишається остаточно не вирішеним.

Боргові зобов’язання ОК «Розсошанський» та перед ОК «Розсошанський»

Станом на 01.01.2022 року в ОК «Розсошанський» боргових зобов’язань перед іншими юридичними та/або фізичними особами не має.

Борги по членських внесках на

 • 01.2020 року – не було;
 • 01.2021 року – 9000 грн.
 • 01.2022 року – 4950 грн. (дорівнює 3% від прогнозованого надходження (156600 грн.) членських внесків на 2022 рік).

Для виконання статутних завдань ОК «Розсошанський», у 2022 року пропонується:

 1. Продовжити обслуговувати наявну загальну інженерну та транспортну інфраструктуру за рахунок неподільного фонду; нове будівництво проводити за рахунок відповідних цільових внесків.
 2. Звершити збільшення потужності на КТП № 905 (з 250 кВт існуючої до 320 кВт дозволеної).
 3. Провести поточний ремонт системи освітлення (заміну пошкоджених ліхтарів).
 4. За рахунок коштів неподільного фонду продовжити прибирання загальних ділянок масиву (взимку від снігу, влітку – від побутового сміття, здійснення косіння трави) для комфортного проживання мешканців.
 5. У зв’язку із запланованим збільшенням тарифу на оплату електричної енергії кошти неподільного фонду витрачати виключно на забезпечення загальної інженерної інфраструктури.
 6. Рекомендувати Правлінню та Загальним Зборам:

– виключити з числа членів ОК 2 осіб, які мають систематичну заборгованість по сплаті членських внесків за 2017-2021 роки;

– у зв’язку із збільшенням цін на товари і послуги в цілому по Україні, збільшенням мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму тощо, пропонувати Правлінню переглянути (збільшити) розміри внесків (вступний для нових учасників, за загальну огорожу, за проект газопостачання, приєднання до мережі електро- та газопостачання, за мережу Інтернет, за будівництво дороги).

7. Завершити будівництво дитячого та спортивного майданчиків в межах масиву.

8. Провести інші необхідні заходи щодо забезпечення діяльності кооперативу для виконання статутних цілей та завдань, що будуть визначені Правлінням та Загальними Зборами ОК «Розсошанський».

Голова Правління  ОК Розсошанський» Шупта О.М. 15.02.2022 року